"Pīlādzītis" uzņem audzēkņus 2024./2025. mācību gadam

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" uzņem audzēkņus 2024./2025. mācību gadam bērnu vecuma grupās: 1,3 -2 gadi, 2-3 gadi, 3-4, 5-6, 6-7 (8) gadi!

Aicinām Krāslavas novada vecākus tuvākajā laikā reģistrēt bērnus, ja plānojat, ka bērns apmeklēs bērnudārzu no 01.09.2024. vai vēlāk!

 

Atrodamies apzaļumotā Krāslavas pilsētvides teritorijā, tālu no automašīnu trokšņiem;

Mums ir piemērotas telpas audzēkņiem (guļamistaba atdalīta no grupas telpas);

Katrai grupai ir pastaigu un rotaļu laukumi ar aprīkojumu;

Grupās izveidota attīstošā vide, kas atbilst bērna vajadzībām;

Nodrošinām interešu izglītības nodarbības bērnu stipro pušu attīstībai;

Nodrošinām bērniem latviešu valodas apguvi un papildus latviešu valodas nodarbības (pēc nepieciešamības).

 

Nodrošinām emocionāli un fiziski draudzīgu vidi bērniem un vecākiem:

Iestādē ir uz sadarbību vērsts personāls, logopēdi, speciālais pedagogs, psihologs, sporta, mūzikas un pirmsskolas izglītības skolotāji, pedagogu palīgi un asistenti;

Mācību procesu nodrošina tiešsaistes sistēmā e-klase, katru dienu elektroniskajā dienasgrāmatā tiek atspoguļotas nodarbības, fotogrāfijas un video;

Esam bērnu veselību veicinošā iestāde;

Ērts darba laiks no 7.30 - 18.00 un dežūrgrupa no plkst. 7.00;

Strādājam visu gadu bez pārtraukuma;

Iespēja bērnudārzu apmeklēt nepilnu dienu no 7.30 līdz 15.00 (nepilnas dienas apmeklējumam cena ir mazāka).

Bērnudārzs atrodas slēgtā teritorijā, telpās iespējams iekļūt vien darbiniekiem un vecākiem, teritorija aprīkota ar video novērošanu.

 

Sīkāka informācija mūsu mājas lapā www.piladzitis.lv

 

Visas ziņas

03/20/2015 Pasakas izrāde

24. martā plkst. 10.00 teātra pulciņš aicina visus uz pasaku „Runcis zābakos”>>

>>

03/20/2015 Darbnīca "Lieldienu dekori"

24.martā plkst. 16.00 tiks organizēta darbnīca "Lieldienu dekori". Tiek aicināti bērnu vecāki, bērni un visi interesenti. Darbnīcu vada A.Trunoviča-Stivriņa.>>

>>

03/19/2015 Eiropas lasīšanas svētki

Krāslavas kultūras namā 19.martā notika Eiropas lasīšanas svētki un lasītprieka veicinātāju apsveikšana. Šogad lasīšanas bērnu žūrijā aktīvi iesaistījās 12.grupas bērni, lasot un vērtējot šādas grāmatas: Māra Cielēna. Mazais mākoņzaurs. - Rīga: Lietusdārzs, 2013. Ojārs Vācietis. Astoņi kustoņi. >>

>>

03/19/2015 Starpnovadu pedagogu konference Ludzā

18.03.2015. Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" skolotājas dalījās savā darba pieredzē starpnovadu pedagoģisko lasījumu konferencē. >>

>>

03/19/2015 Radošās nedēļas rezultāti

Radošās nedēļas gaitā no 9. līdz 13.martam iestādes bērni kopā ar skolotājam un ar vecāku atbalstu pagatavoja dažādus Lieldienu dekorus, izmantojot otrreizējās lietošanas materiālus: avīzes, audumu atgriezumus, diegu kamoliņus, plastmasas traukus u.c. Ar bērnu un skolotāju darbiem tika rotātas visas>>

>>

03/18/2015 Mazo vokālistu konkurss

2015.gada 18.martā "Pīlādzītī" notika atlases konkurss uz starpnovadu mazo vokālistu konkursu Daugavpilī  "Cāļu cālis - 2015".   Konkursu vērtēja žūrija: Krāslavas novada mūzikas skolotāju MA vadītāja Rita Andrejeva, mūzikas skolotājas no PII „Pienenīte” Stanislava Bata>>

>>

03/13/2015 Ekskursija uz Krāslavas Kultūras namu

13.martā, turpinot radošās nedēļas pasākumus, sagatavošanas grupu audzēkni devās ekskursijā uz Kultūras Namu. Režisors un kultūras darba speciālists Voldemārs Varslavāns laipni izrādīja bērniem Kultīras mana skatuvi un aizkulises, bērni apskatīja dekorācijas amatierteātra izrādei "Visi radi >>

>>

03/12/2015 Tikšanās ar mūziķi Aleksandru Maijeru

12.martā, turpinot radošās nedēļas pasākumus, pie bērniem atnāca Krāslavas mūziķis Aleksandrs Maijers. Viņš kolekcionē un izgatavo mūzikas instrumentus - stabules, flautas, lietuskokus, grabuļus, dūcējus, vargānus, okarīnas - un šo savu prasmi labprāt palīdz apgūt arī citiem. Šoreiz bērni redz>>

>>

03/12/2015 Krāslavas novada bērnu dambretes turnīrs

11.martā Krāslavas novada 6-gadīgie bērni sanāca kopā uz Dambretes turnīru. Kopā piedalījās 16 bērni no PII "Pienenīte", PII "Pīlādzītis", Robežnieku pamatskolas un Varavīksnes vidusskolas. Turnīra galvenais tiesnesis bija Krāslavas novada Domes deputāts un skolotājs Ēriks Zaikov>>

>>

03/10/2015 Ekskursija Mākslas skolā

Turpinot radošās nedēļas pasākumus, Krāslavas novada PII "Pīlādzītis"10.grupas audzēkņi devās ekskursijā uz Mākslas skolu. Bērniem ļoti patika darboties ar mālu, kad skolas direktors Valdis Pauliņš mācīja veidot svilpavniekus.

>>

03/06/2015 Pīlādzēnu kārtējā vizīte “Radošās nedēļas 2015” ietvaros

Krāslavas Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu pavasara koncerta  “Lai skan!” priekšvakarā PII ”Pīlādzītis” 4.un 12.gr. audzēkņi, nu jau gandrīz, skolnieki viesojās Krāslavas Mūzikas skolā.  Bērni, skolas direktores vietnieces Irēnas Milašas vadībā, vēroja dažādu mūzikas specialitāšu stundu>>

>>

03/05/2015 Ekskursija uz Bērnu un jauniešu centru

Turpinot radošuma mēneša aktivitātes Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" bērni 5.martā devās ekskursijā uz Bērnu un jauniešu centru ar mērķi iepazīt interešu izglītības iespējas. Ekskursijas laikā BJC pedagogi parādīja mācību kabinetus, BJC audzēkņu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas r>>

>>

03/05/2015 Ekskursija uz mūzikas skolu

No 9. līdz 15. martam Latvijā notiks radošās darbības nedēļa "radi!2015": radi! kā sociālas kustības virsmērķis ir veicināt izpratni un interesi sabiedrībā par radošo un kultūras industriju sektoru, radošumu veicinošu izglītību, inovācijām, zināšanu ekonomiku un radošu pārval>>

>>

03/04/2015 Klaunu šovs "Oki-Doki"

Radošuma mēneša ietvaros 04.03.15. bērni apmeklēja cirka mākslinieku "Oki-Doki" izrādi. Bērniem visvairāk patika klauna burvju triki, suņi un trusītis. Bērniem bija dota iespēja arī pašiem iejusties cirka mākslinieku lomās.

>>

02/27/2015 Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstībai

PII "Pīlādzītis" rūpējas par bērnu individuālo spēju attīstību. Šogad skolotājas daudz uzmanības velta bērnu dzīves pieredzē balstītai apmācībai. • 24.02. bija organizēta atklātā nodarbība 7.grupā: „Pilsonisko prasmju attīstība”. Nodarbībā bērni demonstrēja labas zināšanas, tika vei>>

>>

02/20/2015 Pasākumi martā, radošuma mēnesī

1) 03.03. plkst. 14.00 – ekskursija uz Mūzikas skolu (12., 4.grupas) 2) 04.03. plkst. 9.15 – klaunu cirka „Oki-Doki” izrāde 3) 05.03. plkst. 10.00 – ekskursija uz Bērnu un jauniešu centru (8.grupa) 4) 09.03.-13.02. – radošās darbības projektu nedēļa „radi!2015” 5) 10.03. plkst. 10.00 – ekskursija uz>>

>>

02/20/2015 Sveču balle

18.februārī lieli un mazi pīlādzēni nāca uz sveču balli. Viesus sagaidīja sveču rūķis un sveču fejas, vējamāte un liesmiņa. Kopā visi norunāja burāmvārdus, lai ar sveču uguntiņu aiziet viss ļaunais, bet bērnu dvēselīte paliek balta kā villainīte. Bērni dejoja, skandināja tautasdziesmas, dziedāja gāj

>>

02/17/2015 Sveču projekts

Sagaidot Sveču mēnesi, "Pīlādzītis" audzēkņi un skolotājas aktīvi darbojās divas projektu nedēļas. Projektu tēma, protams, bija "Sveces". Bērni zīmēja, līmēja, veidoja, pētīja, leja sveces un eksperimentēja, kā arī iepazinās ar sveču mēneša tradīcijām un ticējumiem. 16.februārī notika projektu preze

>>

02/11/2015 "Ēnu dienas" gaitas „Pīlādzītī”

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” nu jau otro gadu piedalās nozīmīga skolēnu karjeras izaugsmes izglītības programmā Latvijā - biedrības Junior Achievement–Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) izglītības pasākumā „Ēnu dienā”. Ar savu pedagoģisko un darba pieredzi ar skolēniem dalījās iestādes >>

>>

02/06/2015 Sveču darbnīca

Godā sēd man' māsiņa, Godā deg uguntiņš. Bitīt nes vaska sveci, Zelta grieztu lukturiņ.>>

>>

02/02/2015 Konkursu uzvarētāji

Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” zīmējumu un foto konkursa „Bērni uz sniega” tika iesniegti 60 zīmējumi un 251 foto. Žūrija vienojās, ka galvenais kritērijs ir darba atbilstība konkursa mērķim: pievērst bērnu uzmanību ziemas sporta veidiem un aktivitātēm uz sniega. Konkursu rezultāti: nominācijā

>>

01/29/2015 Mūsu skolotāju pieredze publicēta "Naudas skolā"

Mūsu skolotāju pieredze „Finanšu pratības metodiskie materiāli pirmsskolā” publicēta Latvijas Bankas ekonomiskās izglītotības interneta vietnē "Naudas skola". Nodarbību apraksti http://www.naudasskola.lv/lv/macibu-materiali… Spēles http://www.naudasskola.lv/lv/macibu-materiali… Autores: Žan>>

>>

01/29/2015 Pasākums bibliotēkā

12.grupas bērni šogad piedalījās lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu un jauniešu žūrija". >>

>>

01/27/2015 Pasākumi februārī - sveču mēnesī

1)     04.02. plkst. 14.00-15.00 sveču darbnīca visiem interesentiem 2)     02.02.-13.02. – projektu nedēļa „Sveces” – piedalās visas grupās. 3)     16.02. plkst. 13.20 – projektu prezentācija, piedalās visas grupas. 4)   >>

>>

01/27/2015 Sniega svētki

Piedaloties pasaules Sniegas dienas Latvija 2015 aktivitātēs, Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" bērniem tika organizēti Sniega svētki. Bērnus sagaidīja Sniegavīri un aicināja piedalīties sacensībās: slēpot, vizitāties ar ragaviņām, pikoties, spēlēt hokeju u.c. Svētku nobeigumā katrs dalībnieks saņēm

>>

01/16/2015 Tikšanās ar Krāslavas slēpotāju Natāliju Kovaļovu

Sniega dienas Latvija 2015 pasākumu ietvaros Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" bērni tikās ar Natāliju Kovaļovu, kas parādija bērniem savas medaļas, kausus, demonstrēja prezentāciju par slēpošanu. Tika pastāstīts, kas ir Sniega diena. Daudzi bērni izteica vēlmi sākt nodarboties ar slēpošanu.>>

>>

01/15/2015 Foto konkurs "Ziemas prieki jūsu iestādē"

Balsojiet par mūsu iestādi foto konkursā!

>>

01/14/2015 Ēnu diena - 2015

Ēnu diena ir visā pasaulē populārs skolēnu karjeras izglītības pasākums. Latvijas Ēnu diena ir biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) preču zīme. Ēnu dienas laikā skolēni atrod un apmeklē kādu noteiktu darba vietu un vismaz 4 stundas vēro ēnu devēja darbu un pienāku>>

>>

01/14/2015

16.janvārī iestāde sāks atzīmēt pasaules Sniega dienu: plkst. 10.00 tikšanās ar Krāslavas slēpotāju Natāliju Kovaļovu; plkst. 15.00 multfilmu demonstrēšana par ziemas sportu.>>

>>

01/08/2015 Pateicības „Paldies” dienā par sadarbību 2014.gadā

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 2011.gadā iesākta jauna tradīcija, kura turpinās arī šogad - Starptautiskajā Paldies dienā administrācija no visas sirds pateicas visiem darbiniekiem, audzēkņiem, viņu vecākiem un citiem līdzcilvēkiem, kuri atbalsta iestādi. Video pateicība: http://youtu.be/N9JeV>>

>>

12/24/2014 Plānojums sporta mēnesim „Kustību prieks”

1)   09.01. – „Paldies diena”  (pateicība iestādes atbalstītājiem un partneriem)  atbildīgā J.Vorošilova 2) Afiša „Sporta mēnesis” līdz 09.01. – atbildīgā M.Plivča 3) 16.01. plkst. 9.15 - bērnu tikšanās ar Krāslavas sportistiem; plkst. 15.00 - multfilmas par ziemas sportu – atb>>

>>

12/23/2014 UNESCO pateicība

"Pīlādzītis" saņēma UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Pateicību par aktīvu līdzdalību "UNESCO nedēļā 2014" pasākumos.

>>

12/17/2014 Lai balts zied Ziemassvētku laiks!

Kaut mazliet žēl, ka gads ir atkal galā, Tu tomēr smaidi - jaunais nāk. Lai laimes daudz, lai bēdas garām, Ar prieku sirdī gadu sāc!

>>

12/17/2014 Stunda muzejā

Iestādes bērni ar lielu interesi apmeklēja mācību stundu Krāslavas muzejā un uzzināja daudz jauna par apaviem.>>

>>

12/17/2014 Ieteikumi drošai pirotehnikas lietošanai

Pareizi lietoti pirotehnikas izstrādājumi spēj sagādāt prieku, taču jāpazinās arī iespējamie riski, no kuriem var izvairīties pasargājot sevi un apkārtējos. Pirmkārt, pirotehniskie izstrādājumi jāiegādājas tikai pie tirgotājiem, kuriem ir izsniegta atbilstoša licence un nekādā gadījumā tos nedrīks>>

>>

12/16/2014 INFORMĀCIJAS APKOPOJUMS PAR DROŠĪBU UZ LEDUS ZIEMAS PERIODĀ

VUGD aicina nepaiet vienaldzīgi garām, ja redzat, ka bērni vai pusaudži slidinās pa nedrošo ledu – brīdiniet viņus par bīstamību, bet, ja pamanāt, ka cilvēki ir aizgājuši pārāk tālu no krasta un var rasties problēmas atgriezties atpakaļ, kā arī, ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties zvaniet glābš>>

>>

12/15/2014 Cepu, cepu piparkūku!

15. un 16.decembrī iestādes bērni mācās cept piparkūkas.

>>

12/15/2014 Ziemassvētku darbnīcas

15.decembrī iestādes darbinieki veidoja Ziemassvētku atklātnītes, dekorus, eglītes rotājumus. Radošās darbnīcas vada: N.Isakova, A.Smirnova, I.Stivriņa, I.Aļžanova, I.Eisaka, I.Kalinka. Skaistāki darinājumi tiks izpārdoti pilsētas Ziemassvētku tirdziņā 20.decembrī.

>>

12/12/2014 Pilsētas eglītes svētki

Biedrības "Pīlādzītis klubs" aktivistes sadarbībā ar Krāslavas Kultūras namu iepriecināja pilsētas bērnus Ziemassvētku eglītes iedegšanas vakarā. Jautrās pelītes un Runcis kopā ar Ziemassvētku vecīti gāja ar bērniem dejās un rotaļās. Bet viņu palīgi, mazi rūķīši no 12. grupas, nodziedāja skaisto dzi

>>

12/09/2014 Ekskursija "Kulinārā mantojuma centrā"

8.decembrī Kulinārā mantojuma centrā viesojās "Pīlādzītis" 12.grupiņa. Pirmo reizi bērni kopā ar Ingu Pudniku cepa garšīgas vafeles...

>>

12/08/2014 Koncerts Krāslavas invalīdu biedrībai „Stariņš”

Starptautisko Invalīdu dienu visā pasaulē atzīmē 3.decembrī. Par godu tam "Pīlādzītis" bērni 5.decembrī uzstājās ar koncertu Krāslavas invalīdu biedrības „Stariņš” pasākumā.

>>

12/08/2014

Ziemassvētku radošās darbnīcas   15.12. plkst. 13.00 – 15.00  ·       „Ziemas dekoru” darbnīca, vada N.Isakova; ·       „Svētku atklātnīšu” darbnīca, vada I.Eisaka, I.Kalinka; ·        „Eg>>

>>

12/03/2014 Adventa pasākums

3.decembrī iestādi apmeklēja jaunais Krāslavas Romu katoļu baznīcas vikārs, priesteris Rodions Doļa. Kopā ar bērniem viņš iededzināja pirmo svecīti Adventa vainagā un paskaidroja mazuļiem Ziemassvētku gaidīšanas laika nozīmi, kas ir Ziemassvētki. Katrs bērs dāvanā saņēma svētbildīti, par ko visi bij>>

>>

12/02/2014

2014. gadā Artūra Lipiņa rehabilitāciju nodrošināšanai līdzekļi ir pietiekoši. Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem!

>>

12/01/2014 Apsveicam!

Olga Malinovska ieguva maģistra grādu!

>>

11/28/2014 Sagaidot Adventi

Trīs nedēļas pirms Ziemassvētkiem mājokli tradicionāli rotājam ar Adventes vainagu, kas ir šī notikuma gaidīšanas simbols. 27.11.2014. biedrība "Pīlādzītis klubs" organizēja darbnīcu neparastu Adventes vainagu pagatavošanā. Darbnīcu vadīja PII "Pīlādzītis" skolotājas Žaneta Moiseja un Rasma Krump

>>

11/26/2014 "Pīlādzīša" dzimšanas diena

26.novembrī iestādes bērni svinēja "Pīlādzīša" dzimšanas dienu, bērnudārzam šodien ir 28 gadi! Par godu svētkiem visi bērnu un darbinieki ieradās oranžajās drēbēs. Ar lielāku cieņu nodziedājām iestādes himnu un skandinājām devīzi. Grupās bērni izlika savus apsveikumus iestādei. Kopā dzied>>

>>

11/20/2014 Tematiskās nedēļas plānojums „Ziemassvētki sabraukuši”

1)   03.12.2014. plkst. 10.00 – Adventa pasākums, tikšanās ar priesteri. Atbildīgā  J.Vorošilova. 2)  5.decembrī plkst. 15.00  - multfilmas par ziemu. Atbildīgā  J.Vorošilova. 3) 4.decembrī – labdarības koncerts Invalīdu biedrības pasākumā KN. Piedalās 12.,4.grupas un>>

>>

11/14/2014 Tu esi Latvija!

Lai līgo lepna dziesma Tev, brīvā Latvija! Kā sauli uzlēcošu Sirds tevi sveicina. Tu pērle iznirusi No dzelmju pusnaktīm; Kā pērli tevi dārgu Mēs sirdī glabāsim. Lai līgo lepna dziesma Tev, brīvā Latvija! Audz liela, skaista, spoža Kā saule lēcoša!>>

>>

11/11/2014 Dambretes turnīrs

Turnīrs notiks 2015.gada 22.janvārī Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”, Aronsona ielā 1, Krāslavā. >>

>>

11/11/2014

Šodien Latvijā atzīmē Lāčplēša dienu, kad tiek pieminēti un izrādīta cieņa neatkarīgās Latvijas armijas karavīriem, kas izcīnīja uzvaru pār tā saukto Bermonta karaspēku 1919.gada 11.novembrī. Par godu Lāčplēša dienai iestādē tiek rīkota izstāde "Tev, Latvija!". Apsveicam Lāčplēša dienā karavīr

>>

11/07/2014 Ekskursija pie keramiķa V.Pauliņa

5.novembrī "Pīlādzītis" 5 gadīgie audzēkņi devās ekskursijā uz Krāslavas keramiķa V.Pauliņa darbnīcu. Meistars demonstrēja, kā top māla trauki, stāstīja par sava darba īpatnībām. Bērniem bija liela interese par to, kā no māla pikucīša veidojas mākslas darbs.

>>

11/07/2014 Augsim Latvijai!

Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem, šā gada 7. novembrī 308. Krāslavas jaunsargu vienības jaunsargi sadarbībā ar PII "Pīlādzītis" rīkoja jaunsargu dienu.>>

>>

10/31/2014 Tematiskās nedēļas plānojums „Tu esi Latvija”

1)   03.11. plkst. 15.00 virtuālā pastaiga pa Krāslavu, izmantojot http://latvia360.com/citys/link/kraslava 2)  10.11. plkst. 15.00 multfilma „Sprīdītis” 3)  Rotā-rotā! ·       Mūzikas zāles rotāšana (atbildīgā V.Gončarova līdz 10.11.) · >>

>>

10/31/2014 Darbnīca vecākiem

29.oktobrī skolotājas M.Monska un A.Rihlicka organizēja radošo darbnīcu iestādes audzēkņu vecākiem. Darbnīcas gaitā dalībnieces iemācījās tamborēt no celofāna maisiņiem un veidot dekorus no lietotiem CD un vilnas diegiem.

>>

10/31/2014 Matemātikas konkurss "Pūces skola"

2014.gadā Latvijas pedagogam un matemātiķim Jānim Mencim (senioram) tiek atzīmēta 100 gadu atcere. Par godu viņa ieguldījumam Latvijas bērnu matemātisko spēju attīstībā, Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" organizēja matemātikas konkursu 5-6-gadīgiem bērniem. Par pareizi atrisinātajiem uzdev>>

>>

10/31/2014 Tu esi Latvija!

http://www.draugiem.lv/tuesilv/>>

>>

10/29/2014 Bērna tiesības uz izglītību - atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Kas jāpērk vecākiem un vai regulējums attiecas arī uz pirmsskolas izglītību? Kas ir kancelejas piederumi? Vai vecākiem jāpērk A4 formāta papīrs? Vai vecāki ir tiesīgi nopirkt darba burtnīcas? Vai skolas (klases) padome ir tiesīga lemt par mācību līdzekļu iegādi? Kam jāmaksā par skolēna dienasgrāmatu>>

>>

10/21/2014 Putru mēnesis „Pīlādzītī”

Māte mani audzināja kā to balto ābolīti: putru ēdu, medu dzēru, pienā muti nomazgāju. Latvijā putras ir nacionālais ēdiens, kas daudzus gadsimtus mūsu senčiem bija galvenais ēdiens uzturā. Uztura speciālisti atzīst, ka aptuveni pusei no uztura ir jāveido graudaugu produktiem. Mītiem apvītās putras >>

>>

10/16/2014 Labo darbu nedēļa

Lai dāvātu prieka sajūtu Krāslavas BSRC "Mūsmājas" bērniem, 15.10.2014. Krāslavas novada PII"Pīlādzītis" 12. grupas audzēkņi, darbinieki un vecāki piedalījās akcijā "Labo darbu nedēļa". "Pīlādzēni" centra bērniem sniedza patīkamus vārdus, dziedāja dziesmiņu, d>>

>>

10/16/2014 Mācību ekskursija uz zirgu sētu "Klajumi"

No šī gada 13.-19.oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija rīko UNESCO nedēļu Latvijā. Atsaucoties aicinājumam apmeklēt kādu no 14 UNESCO mantojuma vietām Latvijā, 15.oktobrī Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" 10.grupas bērni kopā ar skolotājām devās mācību ekskursijā, lai iepazītos ar a>>

>>

10/15/2014 Krāslavas dārgums- dabas parks „Daugavas loki”

UNESCO Latvijā un pasaulē aktualizē vērtības, kas ir unikālas un saglabājamas gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Tāpēc no 13.–19. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija rīko UNESCO nedēļu Latvijā. Tā šogad veltīta stāstiem par mantojumu. Aizsargājamais dabas parks „Daugavas loki”, kas >>

>>

10/15/2014 8.grupas ekskursija "Daugavas loki"

#unesconedela Atsaucoties aicinājumam apmeklēt kādu no 14 UNESCO mantojuma vietām Latvijā, Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" 8.grupas bērni 14.oktobrī devās mācību ekskursijā, lai iepazīties ar aizsargājamo ainavu dabas parku "Daugavas loki". Daugavas loki – dabas parks Daug>>

>>

10/10/2014 Pasaules pasta diena

9.oktobrī jau 45.reizi tika atzīmēta Pasaules pasta diena. Par godu svētkiem un ar mērķi labāk izprast pasta nozīmi cilvēku dzīvē, "Pīlādzītis" organizēja sporta pasākumu svaigā gaisā "Jautrais pasts". >>

>>

10/07/2014 "Labo darbu nedēļa" šogad no 13. līdz 19. oktobrim!

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau sesto gadu organizē akciju “Labo darbu nedēļa” , kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. Labo darbu nedēļas laikā aicinām sniegt atbalstu līdzcilvēkiem, dzīvniekiem vai sabiedrība>>

>>

10/03/2014 Iekrāsosim rudeni!

Ar varavīksnes lietussargu es mākonīšus krāsot varu, lai nebūtu tiem pelēks skats: viens mirklis – un jau izmainās! (c) Aijassmaids >>

>>

10/03/2014 Miķeļtirgus

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” tiek gādāts, lai bērni iemācītos latviskās tradīcijas un svētkus, tāpēc starp svinamdienām ir arī Miķeļdiena, kas Latvijā ir sen atzīmēta diena. Bet, atsaucoties Valsts izglītības satura centra aicinājumam 2014./2015.mācību gadā organizēt audzēkņu pieredzē balstītu >>

>>

10/03/2014 Sveicam SKOLOTĀJU DIENĀ!

Es gribu būt dzīves vidū, kur nākotne apkārt man aug, Kur neatliek laika kļūt vecai un pieri īdzīgi raukt, Kur nevajag vērot no malas citu prieku un citu bēdas, Kur pati varu es atstāt sirdī sidraba pēdas! >>

>>

10/03/2014 Uzliec degunu un ļauj, lai smiekli ārstē!

"Pīlādzītis" iesaistās “Dr. Klauns” akcijā! >>

>>

10/03/2014 UNESCO nedēļa Latvijā "Pīlādzītī"

No šī gada 13. - 19. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) jau ceturto gadu rīko UNESCO nedēļu Latvijā, kas šogad būs veltīta stāstiem par mantojumu. >>

>>

10/03/2014 Recepšu konkurss

Aicinām visus interesentus piedalīties salātu un putru recepšu konkursā!>>

>>

10/03/2014 Sporta svētki "Jautrais pasts"

Sakarā ar Vispasaules pasta dienu 10.oktobrī plkst. 10.00 tiks organizēti svētki "Jautrais pasts" 12., 4., 8., 10.grupām. Sportosim svaigā gaisā un enerģiju atjaunosim ar garšīgu putru!

>>

10/03/2014 OKTOBRIS - PUTRU MĒNESIS

10.oktobris ir Starptautiskā Putras diena! "Pīlādzītis" iesaistījās Vislatvijas putras programmas aktivitātēs, ko organizēja „Rīgas Dzirnavnieks” sadarbībā ar Veselības ministriju, Valsts izglītības satura centru (VISC) un Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC). >>

>>

10/03/2014 Latvijas veselības nedēļa MOVE WEEK

No 29.09. līdz 5.10. Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" darbinieki, vecāki un bērni iesaistijās Latvijas veselības nedēļas aktivitātēs Krāslavā.>>

>>

10/01/2014 Koncerts veco ļaužu pansionātā "Priedes"

1.oktobrī tiek svinēta Starptautiskā Veco ļaužu diena. >>

>>

10/01/2014 Starptautiskajai mūzikas dienai veltīts koncerts ar jauno talantu piedalīšanos 1.oktobrī

2014.gada 1.oktobrī "Pīlādzītis" bērni uzņēma viesus no Krāslavas mūzikas skolas.>>

>>

10/01/2014 Ciemošanās Varavīksnes sākumskolā

Ātri paskrēja jaukā, saulainā vasariņa.Visās skolās noskanējuši skolas zvani, skanīgi saucot bērnus uz skolu.”Pīlādzīša” sagatavošanas grupas bērni arvien biežāk sāk jautāt- kā klājas bērniem skolā? Ko viņi tur dara? Lai rastu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, saulainā septembra dienā nolēmā>>

>>

09/26/2014 Drīz skola?!

Līdz ar sārtām kļavu lapām, dzērvju kāsīm un raibām asterēm pienāk skolas un bērnudārza gaitu sākuma laiks. Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” šī tradīcija tiek turpināta vairākus gadus, kad bērnu rosība saistās ar jautājumu: „Drīz skola?!” Šis mācību gads PII „Pīlādzītis” sagatavošanas grupām nebi>>

>>

09/10/2014 Biedrība "Pīlādzītis klubs"

09.09.2014. - reģistrēta biedrība "Pīlādzītis klubs">>

>>

08/30/2014 IZM Atzinības raksts

Apsveicam skolotāju Ainu Rihlicku ar IZM Atzinības raksta saņemšanu par profesionalitāti un uzticību pedagoga misijai!

>>

08/30/2014 Zinību diena

1.septembrī plkst.9.30 svinēsim zinību dienu!>>

>>

06/20/2014 Līgo

Visas puķes noziedēja, papardīte vien nezied, Tā ziedēja Jāņu nakti, zelta miglu miglodama. Kas redzēja Jāņu nakti papardīti uzziedam, Tas līgoja cauru gadu kā Jānīša vakarā. >>

>>

06/16/2014

Noslēdzies konkurss „Finanšu pratības metodiskie materiāli pirmsskolā” 2014.gads ir eiro ieviešanas gads Latvijas Republikā. Valsts izglītības satura centrs izglītības procesa pilnveidei izglītības iestādēs Jana Stroganova, žūrijas locekle 2013./2014.mācību gadā izvirzījis>>

>>

06/16/2014 Sadziedāšanās svētki

10. maijā Krāslavas kultūras namā izskanēja novada pirmsskolas vecuma bērnu sadziedāšanās pasākums “Katra bērna dziesmiņa māmiņai”. . . . Šis pasākums, pateicoties pirmsskolas skolotāju metodiskās apvienības iniciatīvai, notiek jau otro gadu. Svētkos piedalījās 175 bērni no Saules>>

>>

04/23/2014 Cāļi ieskandina pavasari

Dabai atmostoties atlido putni, un to dziedāšana ir viena no pavasara sējas laika noteikšanas pazīmēm. Krāslavas novada pirmsskolas iestādēs pavasari ieskandina skanīgākie un dziedošākie pirmsskolēni. Katru gadu marta mēnesī PII ”Pīlādzītis” un PII ”Pienenīte” tiek vērtētas mazo dziedātāju vokālās >>

>>

04/04/2014 "Cālis" iedzied pavasari

2014.gada 3.aprīlī "Pīlādzītī" notika atlases konkurss uz starpnovadu mazo vokālistu konkursu Daugavpilī "Cāļu cālis - 2014". >>

>>

04/01/2014 Joku diena

Joku diena tiek svinēta dažādās valstīs 1. aprīlī. Tā nav nacionālā brīvdiena, taču šajā dienā cilvēki izjoko cits citu. (c) Vikipēdija Rakstnieks Valdemārs Ancītis 1992.gada „Senču kalendārā” rakstīja: „Latviešu senčiem 1.aprīlis bija Māņu (jeb Mānu) diena: cilvēki cits citam centās „iedot aprīli”>>

>>

03/13/2014 Vai tu gribētu nokļūt akmens laikmetā?

Ar to sākās Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 12.grupas ikdiena. Ilgi nedomājot,  tika pieņemts un realizēts Krāslavas vēstures un mākslas muzeja pārvaldnieka Eduarda Danovsaka aicinājums apmeklēt tematisko izstādi „Dzīve akmens laikmetā”. Trešdienas rīts sākās ar jautājumu burzmu- vai akmens>>

>>

03/07/2014 Meteņi

"Pīlādzītī" turpina mācīt bērniem latviešu tautas tradīcijas. Marta sākumā bērni kopā ar pieaugušajiem gāja ķekatās, svinot Meteņus.>>

>>

03/07/2014 Grāmatas "Mazā LEDiņa piedzīvojumu Krāslavas novadā" prezentācija

Grāmata tapa ar Krāslavas novada domes atbalstu projektā "Vides aizsardzība, attīstot apgaismojuma sistēmas Ignalinā un Krāslavā" (SmartLight")>>

>>

03/07/2014 Ekskursija uz Krāslavas bibliotēku

21.februārī 4. un 12.grupu bērni gāja ekskursijā uz Krāslavas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļu.>>

>>

02/20/2014 Dzimtās valodas nedēļa

Starptautiskā dzimtās valodas diena ir 1999. gada novembrī UNESCO izveidota dzimtās valodas piemiņas diena, kuru katru gadu atzīmē 21. februārī. Tās izveidošanas mērķis ir veicināt valodu un kultūru daudzveidību un daudzvalodību. "Pīlādzītis" iesaistās Dzimtās valodas dienas pasākumos>>

>>

02/18/2014 Margaritai Stārastei

2014. gada 2.februārī bērnu grāmatu autore un māksliniece Margarita Stāraste svinēja 100 gadu jubileju, bet šodien viņa aizgāja mūžībā...>>

>>

02/18/2014 Bērnu lasīšanas zūrija

Arī šogad Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs, sadarbojoties ar publiskajām un skolu bibliotēkām, vietējām pašvaldībām un atbalstītājiem, īsteno jau 2001.gadā sākto iniciatīvu "Bērnu un jauniešu žūrija".>>

>>

02/14/2014 Mazā LEDiņa piedzīvojumi Krāslavas novadā

7. un 12. grupas bērni piedalijās jaunas grāmatiņas par enerģijas ekonomiju testēšanā!

>>

02/13/2014 12.februāris – Ēnu diena „Pīlādzītī”

Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu. Latvijas Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme. Ar akcijas nolikumu var iepazīties Internetā pēc adreses htt>>

>>

01/24/2014 Dambretes turnīrs

23.janvārī "Pīlādzītis" dambretes turnīrā startēja 28 bērni. Katrs dalībnieks saņēma diplomu un nelielu dāvanu.

>>

01/16/2014 Pateicības

Lai mūsu prāti mācās domāt pateicības domas, tad mazāk vietas paliks rūgtumam. Lai mūsu lūpas mācās runāt pateicības vārdus - būs mazāk jāraud, jākurn, jāsūdzas!>>

>>

12/14/2013

5. decembris - Starptautiskā Brīvprātīgo diena IZM apkopotā statistika liecina: pēdējo piecu gadu laikā brīvprātīgo darbu ir veikuši 33% Latvijas iedzīvotāju, aktīvākās brīvprātīgā darba darītājas ir sievietes, vecumā no 15 līdz 24 gadiem un no 35 līdz 44 gadiem, ar pamatizglītību un augstāko izglīt>>

>>
Displaying results ###SPAN_BEGIN###%s to %s out of ###SPAN_BEGIN###%s

Jaunākās ziņas

Projekts "Zirnis" 2024

"Pīlādzītis" jau 3 reizi piedalās Cherry Picking SIA „Sajūtu...

>>

Par gājienu Krāslavas pilsētas svētkos

Šogad Krāslavas pilsētas svētki sāksies ar gājienu 19. jūlijā plkst...

>>

Jauniešu vasaras darbs 2024

Krāslavas novada domes pasākumā „Par jauniešu nodarbinātību 2024....

>>