Visas ziņas

10/29/2014 Bērna tiesības uz izglītību - atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Kas jāpērk vecākiem un vai regulējums attiecas arī uz pirmsskolas izglītību? Kas ir kancelejas piederumi? Vai vecākiem jāpērk A4 formāta papīrs? Vai vecāki ir tiesīgi nopirkt darba burtnīcas? Vai skolas (klases) padome ir tiesīga lemt par mācību līdzekļu iegādi? Kam jāmaksā par skolēna dienasgrāmatu>>

>>

10/21/2014 Putru mēnesis „Pīlādzītī”

Māte mani audzināja kā to balto ābolīti: putru ēdu, medu dzēru, pienā muti nomazgāju. Latvijā putras ir nacionālais ēdiens, kas daudzus gadsimtus mūsu senčiem bija galvenais ēdiens uzturā. Uztura speciālisti atzīst, ka aptuveni pusei no uztura ir jāveido graudaugu produktiem. Mītiem apvītās putras >>

>>

10/16/2014 Labo darbu nedēļa

Lai dāvātu prieka sajūtu Krāslavas BSRC "Mūsmājas" bērniem, 15.10.2014. Krāslavas novada PII"Pīlādzītis" 12. grupas audzēkņi, darbinieki un vecāki piedalījās akcijā "Labo darbu nedēļa". "Pīlādzēni" centra bērniem sniedza patīkamus vārdus, dziedāja dziesmiņu, d>>

>>

10/16/2014 Mācību ekskursija uz zirgu sētu "Klajumi"

No šī gada 13.-19.oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija rīko UNESCO nedēļu Latvijā. Atsaucoties aicinājumam apmeklēt kādu no 14 UNESCO mantojuma vietām Latvijā, 15.oktobrī Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" 10.grupas bērni kopā ar skolotājām devās mācību ekskursijā, lai iepazītos ar a>>

>>

10/15/2014 Krāslavas dārgums- dabas parks „Daugavas loki”

UNESCO Latvijā un pasaulē aktualizē vērtības, kas ir unikālas un saglabājamas gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Tāpēc no 13.–19. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija rīko UNESCO nedēļu Latvijā. Tā šogad veltīta stāstiem par mantojumu. Aizsargājamais dabas parks „Daugavas loki”, kas >>

>>

10/15/2014 8.grupas ekskursija "Daugavas loki"

#unesconedela Atsaucoties aicinājumam apmeklēt kādu no 14 UNESCO mantojuma vietām Latvijā, Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" 8.grupas bērni 14.oktobrī devās mācību ekskursijā, lai iepazīties ar aizsargājamo ainavu dabas parku "Daugavas loki". Daugavas loki – dabas parks Daug>>

>>

10/10/2014 Pasaules pasta diena

9.oktobrī jau 45.reizi tika atzīmēta Pasaules pasta diena. Par godu svētkiem un ar mērķi labāk izprast pasta nozīmi cilvēku dzīvē, "Pīlādzītis" organizēja sporta pasākumu svaigā gaisā "Jautrais pasts". >>

>>

10/07/2014 "Labo darbu nedēļa" šogad no 13. līdz 19. oktobrim!

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau sesto gadu organizē akciju “Labo darbu nedēļa” , kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. Labo darbu nedēļas laikā aicinām sniegt atbalstu līdzcilvēkiem, dzīvniekiem vai sabiedrība>>

>>

10/03/2014 Iekrāsosim rudeni!

Ar varavīksnes lietussargu es mākonīšus krāsot varu, lai nebūtu tiem pelēks skats: viens mirklis – un jau izmainās! (c) Aijassmaids >>

>>

10/03/2014 Miķeļtirgus

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” tiek gādāts, lai bērni iemācītos latviskās tradīcijas un svētkus, tāpēc starp svinamdienām ir arī Miķeļdiena, kas Latvijā ir sen atzīmēta diena. Bet, atsaucoties Valsts izglītības satura centra aicinājumam 2014./2015.mācību gadā organizēt audzēkņu pieredzē balstītu >>

>>

10/03/2014 Sveicam SKOLOTĀJU DIENĀ!

Es gribu būt dzīves vidū, kur nākotne apkārt man aug, Kur neatliek laika kļūt vecai un pieri īdzīgi raukt, Kur nevajag vērot no malas citu prieku un citu bēdas, Kur pati varu es atstāt sirdī sidraba pēdas! >>

>>

10/03/2014 Uzliec degunu un ļauj, lai smiekli ārstē!

"Pīlādzītis" iesaistās “Dr. Klauns” akcijā! >>

>>

10/03/2014 UNESCO nedēļa Latvijā "Pīlādzītī"

No šī gada 13. - 19. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) jau ceturto gadu rīko UNESCO nedēļu Latvijā, kas šogad būs veltīta stāstiem par mantojumu. >>

>>

10/03/2014 Recepšu konkurss

Aicinām visus interesentus piedalīties salātu un putru recepšu konkursā!>>

>>

10/03/2014 Sporta svētki "Jautrais pasts"

Sakarā ar Vispasaules pasta dienu 10.oktobrī plkst. 10.00 tiks organizēti svētki "Jautrais pasts" 12., 4., 8., 10.grupām. Sportosim svaigā gaisā un enerģiju atjaunosim ar garšīgu putru!

>>

10/03/2014 OKTOBRIS - PUTRU MĒNESIS

10.oktobris ir Starptautiskā Putras diena! "Pīlādzītis" iesaistījās Vislatvijas putras programmas aktivitātēs, ko organizēja „Rīgas Dzirnavnieks” sadarbībā ar Veselības ministriju, Valsts izglītības satura centru (VISC) un Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC). >>

>>

10/03/2014 Latvijas veselības nedēļa MOVE WEEK

No 29.09. līdz 5.10. Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" darbinieki, vecāki un bērni iesaistijās Latvijas veselības nedēļas aktivitātēs Krāslavā.>>

>>

10/01/2014 Koncerts veco ļaužu pansionātā "Priedes"

1.oktobrī tiek svinēta Starptautiskā Veco ļaužu diena. >>

>>

10/01/2014 Starptautiskajai mūzikas dienai veltīts koncerts ar jauno talantu piedalīšanos 1.oktobrī

2014.gada 1.oktobrī "Pīlādzītis" bērni uzņēma viesus no Krāslavas mūzikas skolas.>>

>>

10/01/2014 Ciemošanās Varavīksnes sākumskolā

Ātri paskrēja jaukā, saulainā vasariņa.Visās skolās noskanējuši skolas zvani, skanīgi saucot bērnus uz skolu.”Pīlādzīša” sagatavošanas grupas bērni arvien biežāk sāk jautāt- kā klājas bērniem skolā? Ko viņi tur dara? Lai rastu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, saulainā septembra dienā nolēmā>>

>>

09/26/2014 Drīz skola?!

Līdz ar sārtām kļavu lapām, dzērvju kāsīm un raibām asterēm pienāk skolas un bērnudārza gaitu sākuma laiks. Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” šī tradīcija tiek turpināta vairākus gadus, kad bērnu rosība saistās ar jautājumu: „Drīz skola?!” Šis mācību gads PII „Pīlādzītis” sagatavošanas grupām nebi>>

>>

09/10/2014 Biedrība "Pīlādzītis klubs"

09.09.2014. - reģistrēta biedrība "Pīlādzītis klubs">>

>>

08/30/2014 IZM Atzinības raksts

Apsveicam skolotāju Ainu Rihlicku ar IZM Atzinības raksta saņemšanu par profesionalitāti un uzticību pedagoga misijai!

>>

08/30/2014 Zinību diena

1.septembrī plkst.9.30 svinēsim zinību dienu!>>

>>

06/20/2014 Līgo

Visas puķes noziedēja, papardīte vien nezied, Tā ziedēja Jāņu nakti, zelta miglu miglodama. Kas redzēja Jāņu nakti papardīti uzziedam, Tas līgoja cauru gadu kā Jānīša vakarā. >>

>>

06/16/2014

Noslēdzies konkurss „Finanšu pratības metodiskie materiāli pirmsskolā” 2014.gads ir eiro ieviešanas gads Latvijas Republikā. Valsts izglītības satura centrs izglītības procesa pilnveidei izglītības iestādēs Jana Stroganova, žūrijas locekle 2013./2014.mācību gadā izvirzījis>>

>>

06/16/2014 Sadziedāšanās svētki

10. maijā Krāslavas kultūras namā izskanēja novada pirmsskolas vecuma bērnu sadziedāšanās pasākums “Katra bērna dziesmiņa māmiņai”. . . . Šis pasākums, pateicoties pirmsskolas skolotāju metodiskās apvienības iniciatīvai, notiek jau otro gadu. Svētkos piedalījās 175 bērni no Saules>>

>>

04/23/2014 Cāļi ieskandina pavasari

Dabai atmostoties atlido putni, un to dziedāšana ir viena no pavasara sējas laika noteikšanas pazīmēm. Krāslavas novada pirmsskolas iestādēs pavasari ieskandina skanīgākie un dziedošākie pirmsskolēni. Katru gadu marta mēnesī PII ”Pīlādzītis” un PII ”Pienenīte” tiek vērtētas mazo dziedātāju vokālās >>

>>

04/04/2014 "Cālis" iedzied pavasari

2014.gada 3.aprīlī "Pīlādzītī" notika atlases konkurss uz starpnovadu mazo vokālistu konkursu Daugavpilī "Cāļu cālis - 2014". >>

>>

04/01/2014 Joku diena

Joku diena tiek svinēta dažādās valstīs 1. aprīlī. Tā nav nacionālā brīvdiena, taču šajā dienā cilvēki izjoko cits citu. (c) Vikipēdija Rakstnieks Valdemārs Ancītis 1992.gada „Senču kalendārā” rakstīja: „Latviešu senčiem 1.aprīlis bija Māņu (jeb Mānu) diena: cilvēki cits citam centās „iedot aprīli”>>

>>

03/13/2014 Vai tu gribētu nokļūt akmens laikmetā?

Ar to sākās Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 12.grupas ikdiena. Ilgi nedomājot,  tika pieņemts un realizēts Krāslavas vēstures un mākslas muzeja pārvaldnieka Eduarda Danovsaka aicinājums apmeklēt tematisko izstādi „Dzīve akmens laikmetā”. Trešdienas rīts sākās ar jautājumu burzmu- vai akmens>>

>>

03/07/2014 Meteņi

"Pīlādzītī" turpina mācīt bērniem latviešu tautas tradīcijas. Marta sākumā bērni kopā ar pieaugušajiem gāja ķekatās, svinot Meteņus.>>

>>

03/07/2014 Grāmatas "Mazā LEDiņa piedzīvojumu Krāslavas novadā" prezentācija

Grāmata tapa ar Krāslavas novada domes atbalstu projektā "Vides aizsardzība, attīstot apgaismojuma sistēmas Ignalinā un Krāslavā" (SmartLight")>>

>>

03/07/2014 Ekskursija uz Krāslavas bibliotēku

21.februārī 4. un 12.grupu bērni gāja ekskursijā uz Krāslavas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļu.>>

>>

02/20/2014 Dzimtās valodas nedēļa

Starptautiskā dzimtās valodas diena ir 1999. gada novembrī UNESCO izveidota dzimtās valodas piemiņas diena, kuru katru gadu atzīmē 21. februārī. Tās izveidošanas mērķis ir veicināt valodu un kultūru daudzveidību un daudzvalodību. "Pīlādzītis" iesaistās Dzimtās valodas dienas pasākumos>>

>>

02/18/2014 Margaritai Stārastei

2014. gada 2.februārī bērnu grāmatu autore un māksliniece Margarita Stāraste svinēja 100 gadu jubileju, bet šodien viņa aizgāja mūžībā...>>

>>

02/18/2014 Bērnu lasīšanas zūrija

Arī šogad Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs, sadarbojoties ar publiskajām un skolu bibliotēkām, vietējām pašvaldībām un atbalstītājiem, īsteno jau 2001.gadā sākto iniciatīvu "Bērnu un jauniešu žūrija".>>

>>

02/14/2014 Mazā LEDiņa piedzīvojumi Krāslavas novadā

7. un 12. grupas bērni piedalijās jaunas grāmatiņas par enerģijas ekonomiju testēšanā!

>>

02/13/2014 12.februāris – Ēnu diena „Pīlādzītī”

Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu. Latvijas Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme. Ar akcijas nolikumu var iepazīties Internetā pēc adreses htt>>

>>

01/24/2014 Dambretes turnīrs

23.janvārī "Pīlādzītis" dambretes turnīrā startēja 28 bērni. Katrs dalībnieks saņēma diplomu un nelielu dāvanu.

>>

01/16/2014 Pateicības

Lai mūsu prāti mācās domāt pateicības domas, tad mazāk vietas paliks rūgtumam. Lai mūsu lūpas mācās runāt pateicības vārdus - būs mazāk jāraud, jākurn, jāsūdzas!>>

>>

12/14/2013

5. decembris - Starptautiskā Brīvprātīgo diena IZM apkopotā statistika liecina: pēdējo piecu gadu laikā brīvprātīgo darbu ir veikuši 33% Latvijas iedzīvotāju, aktīvākās brīvprātīgā darba darītājas ir sievietes, vecumā no 15 līdz 24 gadiem un no 35 līdz 44 gadiem, ar pamatizglītību un augstāko izglīt>>

>>

11/29/2013

„Pīlādzītis” ciemojās pie robežsargiem 14.novembris. Ilgi gaidītā ekskursijas diena klāt. „Pīlādzīša” sagatavošanas grupu bērni dodas uz Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Piedrujas robežapsardzības nodaļas iecirkni, lai iepazītos ar cilvēkiem, kuri apsargā mūsu valsts robežu, viņu veicamajie>>

>>

11/29/2013

Ziemassvētku labdarības akcija “Dots devējam atdodas” Ja jūsu bērni strauji izauga un nepaspēja nonēsāt apģērbu, ja jūsu skapjos ir daudz mantu,  kuras pašiem vairs nav nepieciešamas,  bet kuras var atkārtoti lietot – aicinām ziedot vai apmainīt tās labo darbu nedēļas laikā!  Ziemass>>

>>

11/15/2013 “PĪLĀDZĪTIS” sveic LATVIJU

Teiciet man zemi plašajā pasaulē, Kura būtu tik mīļa kā tu, mana dzimtene! Vilis Plūdonis

>>

11/11/2013 Ģimeņu konkurss "Mājas saimniekošana"

Cilvēkiem nav nekā dārgāka par ģimeni, tieši vecāku ietekmē veidojas personības dzīves stils, tiek pārmantotas tautas tradīcijas un kultūra. Latviešu tautas gudrībā ir sakāmvārdi: kā bērnu māca, tā tas dara; ko dari pats, to darīs bērni. Atsaucoties uz Valsts izglītības satura centra aicinājumu 20>>

>>

11/08/2013 Nāc, nākdama, Mārtiņdiena!

Zeme rīb, rati klaudz, Kas to zemi rībināja? Nu atbrauca Mārtiņdiena Deviniem kumeļiem. >>

>>

10/11/2013 „Pīlādzītis” sveic jubilejā Ojāru Vācieti

 „Pīlādzītī” jau ceturto gadu ir ieviesta  tradīcija rīkot pasākumus, kas veltīti kādam konkrētam bērnu rakstniekam vai dzejniekam. Iepriekš skolotājas un bērni gatavojuši pasākumus, kas veltīti Cecīlijas Dineres, Raiņa, Jāzepa Osmaņa jubilejām.  Valsts izglītības satura centrs izglī>>

>>

10/07/2013 Sveicināta, skola!

Daudzus gadus ilgst Krāslavas pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Pīladzītis” sadraudzība – skolotāji ciemojas pirmsskolas iestādē, sagatavošanas grupas audzēkņi skolā. Arī šis gads nav izņēmums. Piektdienas rīts. Bērni cītīgi paēd brokastu, jo ceļš tāls. Un kārtīgi apģērbušies dodas eks>>

>>

10/04/2013 Miķeļi „Pīlādzītī”

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” tiek gādāts, lai bērni iemācītos latviskās tradīcijas un svētkus, tāpēc starp svinamdienām ir arī Miķeļdiena, kas Latvijā ir sen atzīmēta diena. Bet, atsaucoties Valsts izglītības satura centra aicinājumam 2013./2014.mācību gadā pievērst uzmanību ar finanšu pratības>>

>>

09/25/2013 Drošības nedēļas pasākumi „Pīlādzītī”

Statistikas skaitļi rāda, ka rudenī ir vislielākais ceļu satiksmes negadījumu skaits. Tāpēc īpaši aktuāls kļūst jautājums par bērnu apmācību satiksmes drošībā jau pirmsskolas iestādēs, kad bērni tikai mācās būt par satiksmes dalībniekiem. Pēdējos gados arī pieaug pazudušo bērnu skaits, tāpēc ne mazā>>

>>

09/06/2013 Tēva diena

Laba tēva dēliņš biju, Laba vien gribējās: Labu jūgt, labu braukt, Labu, skaistu vizināt. Kura meita tēvu klausa,  Pillas krūtis sudrabiņa; Kura klausa ciema puišus,  Pillas acis asariņu. Godinot mātes lomu ģimenē, 1909. gadā ASV tika radīti mātei veltīti svētki – Mātes diena, ta>>

>>

08/14/2013 Eksperimentāli pētnieciskā nedēļa PII „Pīlādzītis”

Vai Jūs protat jūru uztaisīt vienkāršā plastikāta pudelē? Pie tam, -jūru ar viļņiem, smiltīm un vizuļiem? Nē?.. Bet „Pīlādzīša” 5.grupas audzēkņi to tagad prot... >>

>>

05/22/2013 Konkursa balsošana

Jānis Virkstenis no 1.grupas piedalās konkursā „Draudzējamies“ no Gudragalva.lv www.facebook.com Balsojiet līdz 28.maijam! https://www.facebook.com/photo.php?fbid=508734905853801&set=a.508732322520726.1073741829.123806551013307

>>

05/17/2013

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” administrācijas Pateicības vecākiem par veiksmīgu sadarbību 2012./13.mācību gadā >>

>>

05/15/2013 "Pīlādzītis" gaida jaunus audzēkņus!

“Pīlādzītis” aicina Krāslavas novada pirmsskolas vecuma bērnus sākt iepazīt pasauli mūsu iestādes sienās. Grupu komplektācija nākošajam 2013./2014.mācību gadam notiek jau tagad un turpināsies līdz 31.augustam. >>

>>

04/19/2013 Krāslavas novada pirmsskolēnu erudīcijas konkurss

Apsveicam mūsu iestādes komandu "Pīlādzēni" ar 2.vietu Krāslavas novada pirmsskolēnu erudīcijas konkursā „Manai Krāslavai – 90!”

>>

04/08/2013 Starpnovadu mazo vokālistu konkurss "Cāļu cālis 2013" Daugavpils novadā

Starpnovadu mazo vokālistu konkursā "Cāļu cālis 2013" Daugavpils novadā veiksmīgi piedalijās mūsu audzēkne Justīne Nartiša.

>>

03/18/2013 Pateicība par atbalstu balsojumā par projektu “Mazie slēpotāji Krāslavā”

Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” vadība, darbinieku kolektīvs, audzēkņi un viņu vecāki izsaka lielu pateicību visiem atbalstītājiem balsojumā par projektu “Mazie slēpotāji Krāslavā” publiskā labdarības projektu konkursā “Labie darbi” (www.labiedarbi.lv). >>

>>

03/15/2013 "Cālis" iedzied pavasari

2013.gada 14.martā "Pīlādzītī" notika atlases konkurss uz starpnovadu mazo vokālistu konkursu Daugavpilī "Cāļu cālis - 2013". Konkursu vērtēja žūrija: mūzikas skolas direktore Olga Grecka, mūzikas skolas skolotāja Irēna Milaša, pamatskolas mūzikas skolotāja Skaidrīte Gasperoviča.>>

>>

03/07/2013 Mēs uzvarējam!

Krāslavas mazo slēpotāju projekts ar 8338 balsīm ir ticis februāra atbalstāmo projektu pieciniekā www.labiedarbi.lv! Paldies visiem bērnu vecākiem un mūsu draugiem par balsošanu un atbalstu!

>>

02/15/2013 Mēs facebookā

https://www.facebook.com/KraslavasNovadaPiiPiladzitis>>

>>

02/08/2013 Mūsu audzēkņi piedalās LNB "Bērnu un jauniešu žūrijā"

Lasīšanas veicināšana programma "Bērnu un jauniešu žūrija" ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2009.gada Latvijas Bibliotekāru biedrības īstenota programma, ko finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. >>

>>

02/01/2013 LIDICE 2013

Mūsu audzēkņi piedalās 41.starptautiskā bērnu mākslas izstādē-konkursā "LIDICE 2013">>

>>

01/31/2013 Apsveikums

Apsveicam Krāslavas pirmsskolas skolotāju Metodiskās Apvienības konkursa „Pirmsskolas vecuma bērnu patriotisma audzināšanas labās prakses piemēri” uzvarētājas!>>

>>

01/31/2013 Atbalstīsim projektu!

Aicinām atbalstīt projektu “Mazie slēpotāji Krāslavā” slēpošanas inventāra iegādei bērniem! >>

>>

01/11/2013 Pateicības

11.janvārī atzīmē Starptautisko „paldies” dienu. Latviešu valodā „paldies” ir cēlies no vārdu salikuma „palīdzi dievs”. Tāpēc katrreiz sakot kādam paldies, mēs līdz ar to vēlam palīdzību viņa gaitās no augstākiem spēkiem. Pateicības vārdiem ir maģiska iedarbība, ar to palīdzību cilvēki >>

>>

12/18/2012 Pateicība

Pateicamies visiem PII ,, Pīlādzītis’’ kolektīva darbiniekiem, bērnu vecākiem par atbalstu, ziedojumiem, radīto labestību, sirds siltumu un aktīvu piedalīšanos labdarības akcijā Skuķu Sociālās aprūpes centra veciem un vientuļiem cilvēkiem.>>

>>
Category: Informācija vecākiem

12/06/2012 Labdarības akcija un koncerts Skuķu pansionātā 5.decembrī

"Pīlādzītis" pārstāvji apciemoja Skuķu pansionāta iemītniekus un sniedza svētku koncertu, bērnu pašgatavotās atklātnītes, bērnu vecāku un iestādes darbinieku sarūpētās dāvanas.

>>

12/06/2012 Valsts svētki

2012.gada 14. un 15.novembrī "Pīlādzītis" svinēja Latvijas valsts svētkus

>>

11/20/2012 Iepazīsti Krāslavas pili ģimenes lokā

Neskatoties uz to, ka pilsētā iestājies īsti rudenīgs laiks, tas netraucē vecākiem aktīvi pavadīt laiku dabā kopā ar saviem lolojumiem. Kad tad, ja ne valsts svētku brīvdienās dāvāt savas jūtas, uzmanību un kopā pavadīto laiku saviem ģimenes locekļiem.>>

>>

11/08/2012 Mārtiņi

2012.gada 6., 9 novembrī bērni svinēja Mārtiņdienu.>>

>>

11/08/2012 Mana ģimene

Atsaucoties uz 2012. gada aktualitāti – Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritāti –, Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” 7.novembrī tika organizēts tematisks ģimeņu pasākums “Mana ģimene”. Scenāriju veidoja un pasākumu organizēja pirmsskolas izglītības s

>>

11/08/2012 Daugavpils pārvaldes kinologi viesojas Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”

Šī gada 8.novembrī Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes kinologi kopā ar saviem uzticīgajiem dienesta biedriem - suņiem viesojās Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”. >>

>>

10/26/2012 Leļļu mūzikls "Ķiplociņš lielveikalā"

26.oktobrī "Pīlādzītī" viesojās Ēriks Balodis (RIKKO) ar leļļu mūziklu "Ķiplociņš lielveikalā".>>

>>

10/26/2012 Ekskursija uz muzeju

24.oktobrī bērnudārza "Pīlādzītis" sagatavošanas grupu audzēkņi apmeklēja Krāslavas vēstures un mākslas muzeju.>>

>>

10/17/2012 Vecvecāku diena

Atsaucoties uz 2012. gada aktualitāti – Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritāti –, Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” 9.oktobrī tika organizēts tematisks ģimeņu pasākums “Vecvecāku diena”. >>

>>

10/11/2012 Ekskursija uz pastu

11.oktobrī “Pīlādzīša” sagatavošanas grupu bērni devās ekskursijā uz Krāslavas pasta nodaļu. >>

>>

10/11/2012 Brauciens uz zirgu sētu „Klajumi”

5.oktobrī bērni un pieaugušie no Krāslavas bērnudārza „Pīlādzītis”ar lielu autobusu devās uz zirgu sētu „Klajumi” vērot dzīvniekus, izstaigāt Odu taku ar meža un purva ainavām un baudīt jāšanu ar zirgiem. >>

>>

10/05/2012 Tradicionālā ekskursija uz skolu

Vienā no ikdienas rītiem, kad bērni parasti dodas uz bērnudārzu un iesāk savu darbadienu kā ierasts, bērnus no Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 10. grupiņas gaidīja pārsteigums - ekskursija uz Krāslavas pamatskolu.>>

>>

10/05/2012 Ekskursija uz „Varavīksni”

Kāda jaukā rudens dienā nākamie pirmklasnieki no pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” devās ekskursijā uz sākumskolu „Varavīksne”. >>

>>

09/04/2012 „Pīlādzītis” sveic jubilejā Jāzepu Osmani

„Pīlādzītī” jau trešo gadu ir ieviesta tradīcija rīkot pasākumus, kas veltīti kādam konkrētam bērnu rakstniekam vai dzejniekam –>>

>>
Category: Svarīgas ziņas
Displaying results ###SPAN_BEGIN###%s to %s out of ###SPAN_BEGIN###%s

Jaunākās ziņas

"Pīlādzītim" - 37!

Mūsu “Pīlādzītim” dzimšanas diena! 24.11.2023. bērnudārzs...

>>

Mana dažādā — vienīgā Latvija

21.11.2023. iestādes bērni vienojās svinīgā koncertā par godu...

>>

Maize - mūsu vērtība

10.grupas bērni apsprieda tēmu par maizi, kā Latvijas materiālās un...

>>