Nometnes dienasgrāmata 2022

 

15.08.2022. bija batuta lekšanas un aktivitāšu diena.

Nometnes dalībnieki iepazinās ar īsu video par drošu batuta lietošanu un noklausījās praktisko instrukāžu "Lekā droši". Bērni dienas pirmajā pusē iesildijās ar rīta vingrošanu, radoši darbojās, izveidojot plakātu ar nometnes nosaukumu, leca ārā ar lecāmauklām un lecāmbumbām, novērtēja aktivitāšu un baskāju takas, un protams lekāja uz lielā un mazā batutiem. 

16.08.2022. nometnes otrā diena bija jaunu iespaidu diena: bērni apguva balansēšanu uz plakanās virves, iepazina kendamas un kroketu, vingrinājās ar badmintonu un lidojošiem škīvīšiem. Dienas pirmajā pusē aktualizējām uzvedības mākslas iemaņas, kā atrisināt dažādas situācijas saskarsmē ar citiem.

17.08.22. nometnes dalībnieki svinēja vienas meitenes dzimšanas dienu, vingroja, spēlēja kustību rotaļas un sportoja mežā.

18.08.22. nometnē bija zobu un mutes veselības tēma. Bērni izpildīja dažādus uzdevumus, sastādīja ēdienkartes, praktiski mācījās pagatavot vitamīnu augļu salātus, degustēja piparmētru tēju. Dienas noslēgumā katrs izmēģināja savas spējas pingpongā un citās sporta aktivitātēs.

19.08.2022. nometnes pēdējā dienā bērni iesaistījās aktivitātēs ar pingponga elenentiem un gada tenisa treniņā, izlika izstādē zīmējumus par pingponga tēmu. Katrs nometnes dalībnieks saņēma nelielu dāvanu par aktīvu iesaisīšanos nometnes pasākumos.

 

Nometne notika Krāslavas novada pašvaldības īstenotā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros, projekta radošais nosaukums “Esi vesels Krāslavas novadā!”.

Vasaras nometne 2022

2022.gada no 15. līdz 19.augustam notiks bezmaksas dienas nometne 6-8 gadus veciem Krāslavas novada bērniem "Kusties, baudi, sapņo!"

 

Nometnes mērķis: izglītot bērnus par veselīgu dzīvesveidu.

Aktivitātes notiks publiskajās vietās Krāslavā; tiks nodrošinātas telpas un teritorija fiziskam aktivitātēm.

Ēdināšanu nodrošinās SIA Lekon (kafeinīca "Mārīte" Krāslavā).

Dienas gaitā paredzētas rīta vingrošanas, batūts, dārza spēles, līdzsvara treniņš uz balansēšanas lentas Slackline, nodarbības mutes higiēnā, nodarbības veselīgo uzkodu gatavošanā, galda tenisa treniņš ārā u.c.

2020.gada nometnes "Kusties, baudi, sapņo!" dienasgrāmata

 
 
 

19.08.2020. dienas atpūtas un piedzīvojumu nometnē Krāslavas novada bērniem “Kusties, baudi, sapņo!” bija batutu diena. Nometnē piedalās 20 Krāslavas bērni vecumā no 5 līdz 12 gadiem. Nometnes programmā ir izpriecas un kustību prieks. Nometne tiek finansēta Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursa NVO un pašvaldībām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” ietvaros.

20.08.2020. bērnu vasaras nometnē bija dārza spēļu diena un līdzsvara treninš - iešana un balansēšana uz plakanās lentas SLACKLINE. Līdzsvara trenēšana ir ļoti būtiska, jo tas ir tiešākais dialogs starp mūsu ķermeni, prātu un dabas likumiem. Pasākums notika tā saucamajā Vārnu mežā, kur Krāslavas pilsētvidē var sastapt staltas priedes, kas veido gan skaistu ainavu, gan var tikt izmantotas slackline un kustību aktivitātēs. Biedrība "Pīlādzītis klubs" izsaka pateicību Krāslavas pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” direktoram Ēvaldam Cauņam un aģentūras darbiniekiem par teritorijas uzkopšanu.

21.08.2020. vasaras bērnu nometnē bija drošības dienas aktivitātes, bet dienas devīze bija "Supervaronim nepazust!". Dalībnieki apguva mazo supervaroņu superspējas un izpildīja dažādus uzdevumus: uzzināja, ko darīt, ja esi nokļuvis ķezā, kādiem svešiniekiem var uzticēties un lūgt palīdzību; nostiprināja zināšanas par palīdzības tālruni un atkārtoja, kā rīkoties sarunā ar palīdzības dienestu operatoriem; bērni izgatavoja vecāku vizītkarti ar mājas adresi un vecāku telefona numuru, kā arī tika galā ar citiem jautājumiem.

 

22.08.2020. vasaras bērnu nometnē bija sporta dienas aktivitātes bērniem kopā ar vecākiem Krāslavas stadionā. Sporta skolas direktors Artis Upenieks iepazīstināja dalībniekus ar stadionu, tā iekārtošanu, dažādu aprīkojumu un inventāru. Atgādināja par kārtības noteikumiem un drošības tehniku, sportojot. Pasākuma turpinājumā KustiNācijas kustības vēstnese Sņežana Petroviča mudināja bērnus un pieaugušos kustēties vismaz 30 minūtes piecas reizes nedēļā, jo fiziskās aktivitātes ir veids, kā rūpēties par savu veselību un arī atrast jaunus draugus. Kopā ar Sņežanu Petroviču nometnes dalībnieki izpildīja dažādus sporta vingrojumus. Šos vingrojumus katrs var turpināt izpildīt arī mājas apstākļos vai ārā. Sabiedrības informēšanas kampaņas "Kustinācija" mērķis ir aktīvi iekustināt iedzīvotājus visā Latvijā, tādējādi veicinot kustīgu dzīvesveidu kā vērtību un palielinot regulāru fizisku aktivitāšu veikšanu ikdienā. 

23.08.2020. Krāslavas bērni kopā ar vecākiem apguva dažādas kustību spēles, nostiprināja zināšanas par dienas režīmu un svinīgi noslēdza vasaras nometni pie kopējā galda.

#SIF_vietagimenei

Par Vasaras nometni 2020

Labdien, vecāki!

Atgādinām, ka 19.-23.augustā notiks dienas atpūtas nometne (programma izsūtīta uz e-pastiem).

1) Pārbaudiet e-pastus. Tur ir iesnieguma veidlapas un aptauju lapas, kuras vajadzēs aizpildīt, parakstīt un atsūtīt, vai izdrukāt un nodot Nometnes pirmajā dienā, t.i. 19.08.

Nometne notiks: Aronsona iela 1, Krāslava

2) Ja jūsu plāni mainījās, lūdzam laikus informēt, lai atdodam brīvo vietu citam bērnam. Tel skol. Jeļena: 28371980

3) Lūdzam vecākus iespēju robežās ieplānot savu dalību aktivitātēs 22. un 23.augustā

4) Uzmanību! Būs nepieciešamība visiem nometnes dalībniekiem saņemt ārsta izziņu pirms dalības
nometnē.

Šī prasība ir tādēļ, ka bērni ilgstoši nav apmeklējuši izglītības
iestādes, bērni uzturējušies mājās, tādēļ ir svarīgi, lai pirms nometnes ārsts novērtētu gan
bērna fizisko, gan psihisko veselību.
Izsniedzot izziņu, ārstniecības persona novērtē, vai SPKC bērnu ir vai nav noteicis kā Covid-19 pacienta kontaktpersonu, vai bērnam nav laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze, vai arī bērnam nav Covid-19 saslimšanas pazīmes.
Tāpat arī novērtē vispārējo veselības stāvokli un apzina vai bērnam pastāv kādi veselības riski saistībā ar uzturēšanos nometnē.

Izziņā ārsts norāda to, ka bērns drīkst vai nedrīkst apmeklēt nometni, ir vai nav kādi ierobežojumi, piemēram, attiecībā uz sporta nodarbībām, diētu, alergēniem u.tml. Ārsta izziņai ir jābūt izsniegtai ne vēlāk kā septiņas dienas pirms nometnes darbības uzsākšanas, t.i. pie ārsta bērns iet

Vasaras nometne 2020

Nometnē tiek plānots uzņemt 20 Krāslavas novada bērnus vecumā no 5 līdz 12 gadiem. Divas no aktivitātēm tiek plānotas organizet kopā ar bērnu vecākiem izejamās dienās (sporta pasākumu ar “kustiācijas” vesntešiem un pārgājienu uz mežu ar pikniku).

Dalība nometnē būs bezmaksas. Dienas vasaras nometne bērniem ar sporta aktivitātem un divam aktivitāšu dienām kopā ar vecākiem - veicinās ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu Krāslavas pašvaldībā un dos labu sadarbības pieredzi.

Dalībnieki ne ātrāk kā 7 dienas pirms Nometnes darbības sākuma saņem ģimenes ārsta izziņu, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un viņš nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. Ārsta izziņu iesniedz pirmajā nometnes dienā Nometnes personālam.

Iesniegumus dalībnieku pārstavji varēs iesniegt personīgi nometnes vadītājai  līdz 20.07.2020. pēc adreses: Aronsona iela 1, Krāslava, vai piezvanot uz tel. 28371980, vai atsūtot uz e-pastu: elena.vorosilova@remove-this.inbox.lv.

Pirms dalībnieku uzņemšanas ar katru dalībnieka vecāku tiks noslēgti līgumi un tiks organizētā vecāku sapulce, par kuru tiks paziņots visiem dalībniekiem. Ja nometnē pieteiksies lielāks skaits dalībnieku, nekā plānots, priekšroka tiks dota vienas ģimenes bērniem, daudzbērnu ģimeņu bērniem, Krāslavas novadā deklarētiem bērniem, trūcīgās ģimenes statusa bērniem.

Plānotās aktivitates:

19.08. – batutu diena; izpriecas un kustību prieks;

20.08. – dārza spēļu diena un līdzsvara treninš - iešana pa virvi SLACKLINE;

21.08.- aktivitātes pludmalē, ūdens un saules prieks;

22.08. – sporta aktivitātes bērniem kopā ar vecākiem un  “Kustinācija” kustības vēstnešiem Kraslavas pilsētas stadionā;

23.08. – pārgājiens kopa ar vecākiem uz atpūtas vietu mežā (aiz degvielas uzpildes stacijas Cirkle K, Rīgas ielā, Krāslavā, LV5601), kustību spēles un pikņiks.

 

 

Nometne tiks finansēta Latvijas valsts budžeta finansētās programmas

“Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursa

 NVO un pašvaldībām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”” Ietvaros.

Finansējuma administrētājs - Sabiedrības integrācijas fonds

 

NOMETNES VAR ATSĀKT DARBU AR 2020.GADA 1.JŪNIJU

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 21.maija rīkojuma Nr.279 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” 4.3.6.7.apakšpunktu par bērnu nometņu norisi- gan dienas, gan diennakts nometnes var organizēt,sākot ar 2020.gada 1.jūniju.

Ja nometnes norise notiek izglītības iestādes ēkā, nodrošināt, ka nometnes darbība fiziski nepārklājas ar šā rīkojuma 4.3.6.1., 4.3.6.2., 4.3.6.5. un 4.3.6.6.apakšpunktā noteiktajām aktivitātēm.

Tādējādi nometnes aktivitātes izglītības iestādes ēkā nevar pārklāties ar citu bērnu klātbūtni iestādē. VISC sadarbībā ar Veselības ministriju  ir izstrādājis vadlīnijas nometņu organizēšanai un drošības pasākumu ievērošanai

Nometnes "Kusties, baudi, sapņo!" piektā diena

Nometnes piekto dienu 12.jūlijā pēc rīta vingrošanas un bērnu pagatavotām brokastīm (putras, jogurti, pārslas ar pienu, tēja, banāni) sekoja brauciens ar SIA „Lapkovskis un Dēls” autobusu uz zirgu sētu “Klajumi” Kaplavas pagastā www.klajumi.lv/ru/. Bērni noskatījās izjādes demonstrējumus, pētīja zirgus staļļos, kur katrs varēja pabarot zirdziņus ar iepriekš sarūpēto cienastu (maizi, burkāniem u.c.). Atpūtas laikā bērni apsprieda, kāds turpmāk varētu būt viņu ikdienas veselīgs dienas režīms vasarā: vingrojumu vai deju rīta rosme, brokastis, pastaiga dabā, sporta vai kustību rotaļas, pusdienas, pēcpusdienas atpūta (grāmatu lasīšana, galda spēles, rotaļas). Pēc instruktāžas par uzvedību un drošības noteikumiem mežā nometnes dalībnieki izgāja tūrisma maršrutu „Odu taka”, kur varēja vērot dažādus dabas objektus (purvs, koka laipas, sapuvuši koki kā mājvieta dzīvām radībiņām, koki un krūmi, meža augi un kukaiņi u.c.). Dienas noslēgumā bērni vēroja un baroja ar burkāniem trušus, piedalījās kustību spēlēs dabā un relaksējās šūpolēs. Liels paldies zirgu sētas “Klajumi” gidei un komandai par saturīgi pavadīto laiku un iespaidīgiem zirgu izjādes demonstrējumiem. Bērni ieguva daudz pozitīvu emociju, jaunu pieredzi par aktīvu dzīvi, atpūtās un nostiprināja veselību. Dienu noslēdza ļoti garšīgas pusdienas kafejnīcā "Mārīte" (krabju nūjiņu salāti, kartupeļu biezenis ar cīsiņiem, šokolādes piens, saldējums).

Nometne “Kusties, baudi, sapņo!” 2019 - ceturtā diena

Nometnes ceturto dienu 11.jūlijā bērni no rīta vingroja un turpināja paši gatavot veselīgas brokastis (sviestmaizes, putras, jogurti, pārslas ar pienu, tēja, pankūkas ar krējumu). Tad sekoja brauciens uz virvju atrakciju sporta parku Ūdrīšu pagastā, c.Baltķēviči. Pirms virvju trases iziešanas instruktori iepazīstināja dalībniekus ar drošības un uzvedības noteikumiem un katrs bērns izmēģināja savus spēkus mācību trasītē. Tad cits pēc cita instruktoru vadībā bērni izgāja šķēršļu un virvju joslu starp kokiem un augstumā: virvju tīklu, koka plāksnes, koka tiltiņu, virvju kāpnes u.c. Liels paldies sporta atrakciju parka “Starp debesīm un zemi” https://www.facebook.com/starpdebesimunzemi/ komandai par interesanti un saturīgi pavadīto laiku un individuālo pieeju katra bērna vajadzībām.. Aktīvi pavadot dažas stundas sporta atrakciju parka šķēršļu trasē nometnes dalībnieki ieguva daudz pozitīvu emociju, kā arī pilnveidoja koordināciju, muskuļu tonusu, reakciju, plastiskumu, izturību, loģisko domāšanu, izlēmību un mērķtiecību. Dienu noslēdza ļoti garšīgas pusdienas no kafejnīcas "Mārīte" (nūdeļu zupa ar gaļu, plovs ar gaļu, svaigie gurķi, sula, banāni).

Nometne finansēta no Krāslavas novada domes īstenotā ESF projekta Nr.9.2.4.2./16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros.

Nometne “Kusties, baudi, sapņo!” 2019 - trešā diena

Nometnes trešo dienu 10.jūlijā bērni pēc tradīcijas sāka ar rīta vingrošanas kompleksu deju ritmos un pašu bērnu gatavotām veselīgām brokastīm. Tad sekoja filma un animācijas filmas par bērnu drošību dažādās situācijās: mājās, uz ielas, ceļā, apkārtnē, pagalmā, spēļu laukumā un uz stadiona sporta nodarbībās. Vēlāk bērni izpildīja dažādus mācību uzdevumus par veselīgu dzīvesveidu Krāslavā pēc krāsojamās grāmatas „Esi vesels Krāslavas novadā”. Pievērsām uzmanību garīgās veselības nozīmei un  rosinājām bērnus vingrināt smadzenes caur sīko pirkstu muskulatūru: apgūstot trikus ar pirkstu mini-skeitbordiem (fingerboard) . Vēlāk mēs nosvinējām viena dalībnieka dzimšanas dienu un izmēģinājām jaunu zīmēšanas tehniku ar dabas materiāliem (ogām, zāli, ziediem, koku lapām). Pastaigā bērni labprāt iesaistījās  rotaļdejās  ar kustību koordināciju. Sakarā ar lietu sportošana 10.jūlijā tika organizētā telpās:  vingrojumi uz spēka un izturības attīstību, uz koordināciju un kustību uzdevumi dažādām muskuļu grupām. Dienu noslēdza ļoti garšīgas pusdienas kafejnīcā "Mārīte".  Nometne finansēta no Krāslavas novada domes īstenotā ESF projekta Nr.9.2.4.2./16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros.

Nometne “Kusties, baudi, sapņo!” 2019 - otrā diena

Nometnes otro dienu 9.jūlijā bērni iesāka ar rīta vingrošanas kompleksu deju ritmos. Pēc rīta rosmes sekoja pašu bērnu gatavotās brokastis: pārslas ar pienu, putras, sviestmaizes, tēja vai kakao, augļi. Tad bērni varēja nedaudz paspēlēties, pazīmēt, lielāki bērni iesāka komandas darbu pie nometnes devīzes. Vēlāk dalībnieki devās uz tuvākas apkārtnes mežu, kur sporta skolotāja Z.Bērnāte organizēja komandu stafetes ar sadarbības un saliedētības uzdevumiem. Pēc sporta aktivitātēm bērni paši veidoja vēja zvanus no dabiskiem materiāliem, ko bija iespējams atrast apkārtnē: žagariem, čiekuriem, koku mizas u.c. Vēja zvanu veidošana palīdz atrast balansu, nomierina, veicina garīgo atslodzi. Rezultātā ar bērnu pašdarinātiem dekoriem tika izrotāta atpūtas vieta mežā. Dienu noslēdza ļoti garšīgas pusdienas kafejnīcā "Mārīte". 

Nometne finansēta no Krāslavas novada domes īstenotā ESF projekta Nr.9.2.4.2./16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros.

Nometne “Kusties, baudi, sapņo!” 2019 - pirmā diena

 

Nometnes pirmajā dienā 8.jūlijā 25 Krāslavas novada bērni sapulcējās kopā, lai jauki atpūsties un veselīgi pavadīt vasaras brīvlaiku. Nometnes dalībnieki dienas pirmajā pusē vingroja, iepazinās cits ar citu un mācījās patstāvīgi pagatavot brokastis no veselīgiem produktiem. Dienas gaitā bērni aktīvi strādāja grupās, izdomājot nometnes noteikumu variantus, tad katra grupa prezentēja tos un kopīgā balsošanā bērni izvēlējās svarīgākos, kurus turpmāk būs jāievēro. Vēl  bērni noskatījās filmas un apsprieda drošas uzvedības noteikumus pie dzelzceļa un peldvietās. Pēc nometnes programmas pirmajā dienā bija ieplānotas aktivitātes Baskāju sajūtu takā ārā, bet laika apstākļu dēļ aktivitāte notika iekšā, izmantojot iekštelpas takas analogu: tie bija gan  vingrinājumi pēdu muskulatūrai, gan pēdu pašmasāža ar dažādu virsmu faktūru. Pastaigas laikā bērni izkustējās uz Varavīksnes  skolas stadiona un āra trenažieriem. Garšīgas pusdienas kafejnīcā "Mārīte" noslēdza pirmo nometnes dienu.

 

Nometne finansēta no Krāslavas novada domes īstenotā ESF projekta Nr.9.2.4.2./16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros.

Bezmaksas vasaras nometne Krāslavas bērniem!

No 2019.gada 8. līdz 12.jūlijam notiks bezmaksas nometne “Kusties, baudi, sapņo!”

Adrese: Aronsona iela 1, Krāslava (bērnudārza "Pīlādzītis" ēkā)

Nometne finansēta no Krāslavas novada domes īstenotā ESF projekta Nr.9.2.4.2./16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros.

Nometnes dalībnieki: bērni no 7 līdz 10 gadiem.
Pieteikties (uzrādot bērna vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, deklarēto dzīves vietas adresi, vecāku telefonu un e-pastu): elena.vorosilova@remove-this.inbox.lv ; tel.: 28371980
Pieteikties līdz 28.06.

Par vecāku sapulci tiks paziņots individuāli.

 

Līdz dalībai nometnē jābūt iesniegtai obligātajai dokumentācijai par dalībnieku:

aptaujas lapa;

līgums ar vecākiem (2 eks.);

ārsta zīme ne vecāka par 10 dienām, kurā norādīts dalībnieka veselības stāvoklis un papildus šāda informācija:

veiktās vakcinācijas (potēšanas pases kopija)

pedikulozes pārbaude

alerģijas

hroniskās saslimšanas

speciālo medikamentu lietošana

Organizētājs: biedrība "Pīlādzītis klubs"

Nometnes mērķis: vienkāršā, saprotamā un interaktīvā veidā izglītot 7-10 gadus vecus bērnus par veselīgu dzīvesveidu un tā ietekmi uz viņu veselību, akcentējot fizisko aktivitāšu, veselīga uztura un primārās profilakses lomu cilvēka veselībā un to ietekmi uz sirds un asinsvadu saslimšanu, kā arī garīgās veselības nozīmi.

Dalībnieku skaits – 25 dalībniekiem. Nometnes darba valoda: latviešu

Dienas gaita:

09:00  Rīta pulcēšanās

09.10  Rīta rosme

09.20 Brokastis

09.40 Higiēnas procedūras

09.50  Sporta aktivitātes vai kustību spēles svaigā gaisā,  pārgājieni, nodarbības par veselības tēmu, veselīgo ēdienu pagatavošanas darbnīcas, nodarbības par veselīgo dzīvesveidu 

13.00  Pusdienas

13.40 Dienas izvērtējums, nākamās dienas plānošana

14.00 Dalībnieku došanās mājās

Kusties, baudi, sapņo!

Bezmaksas vasaras nometne Krāslavas bērniem!

Vasarā no 9. līdz 13.jūlijam notiks bezmaksas nometne “Kusties, baudi, sapņo!” Nometne tiks finansēta no Krāslavas novada domes īstenotā ESF projekta Nr.9.2.4.2./16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros.

Nometnes dalībnieki: bērni no 6 līdz 10 gadiem.
Pieteikties: elena.vorosilova@inbox.lv;<wbr /> tel.: 28371980
Pieteikties līdz 25.05.

Organizētājs: biedrība "Pīlādzītis klubs"

Nometnes mērķis: vienkāršā, saprotamā un interaktīvā veidā izglītot 6-10 gadus vecus bērnus par veselīgu dzīvesveidu un tā ietekmi uz viņu veselību, akcentējot fizisko aktivitāšu, veselīga uztura un primārās profilakses lomu cilvēka veselībā.

Dienas gaita:

10.00 Rīta pulcēšanās

10.10 Rīta rosme

10.20 Brokastis

10.40 Sporta aktivitātes vai kustību spēles svaigā gaisā, pārgājieni, ekskursijas, nodarbības par veselības tēmu, konkursi

13.00 Pusdienas

13.30 Tematiskās pēcpusdienas pasākums

14.30 Dienas izvērtējums

15.00 Došanās mājās

Nometnes vadītāja Jeļena Vorošilova, nometnes vadītāja apliecība # 046-00008


Dalībniekiem uz nometni līdzi ņemamās mantas:

- vējjaka;

- lietus izturīgs apģērbs;

- apavi (lietainam laikam (var būt gumijas zābaki), sportam, karstam laikam; (sandales), apavi pārgājienam;

- apģērbs vēsākam laikam (džemperi, garās bikses);

- apģērbs karstam laikam (T-krekli, šorti);

- galvassega (karstam laikam);

- ērts apģērbs sportošanai.

Personīgās higiēnas piederumi:

- zobu birste;

- ķemme;

- kabatlakatiņi.

Citas lietas:

- mugursoma.Līdz dalībai nometnē jābūt iesniegtai obligātajai dokumentācijai par dalībnieku:

aptaujas lapa; līgums ar vecākiem (2 eks.); ārsta zīme ne vecāka par 10 dienām, kurā norādīts dalībnieka veselības stāvoklis un papildus šāda informācija:

veiktās vakcinācijas (potēšanas pases kopija)

pedikulozes pārbaude

alerģijas

hroniskās saslimšanas

speciālo medikamentu lietošana

Nometne noslēdzās

Jau trešo gadu Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" laipni uzņem vasaras dienas nometnes dalībniekus. Šogad no 1.jūnija līdz 13.jūlijam vasaru izbaudīja un lietderīgi pavadīja laiku 22 Krāslavas bērni, vecumā no 6 līdz 9 gadiem.
Nometnes "Izbaudi vasaru!" devīze bija "Kopā esam draudzīgi, radoši un varoši!".

Savas spējas un talantus bērni demonstrēja ik dienu dažādās radošās darbnīcās - aktiermākslā, masku veidošanā, teatralizētu uzvedumu iestudēšanā. Mākslinieciskos talantus izkopām ik dienu - līmējot, zīmējot, gatavojot praktiskus radošos darbus.
Ne diena nepagāja bez vērojumiem un eksperimentiem, apgūstot dabas zinību pamatus.

Visvairāk bērni priecājās par iespēju doties uz mežu un Persteņa ezeru. Tur tika savākti dabas materiāli, veidoti herbāriji un veikti eksperimenti.
Ik diena pagāja kustību rotaļās un sporta aktivitātēs, arī spēlējot galda spēles. Katru nedēļu devāmies ekskursijās: uz muzeju, bibliotēku, maizes ceptuvi u.c.

Nometne noslēdzās ar Pīrātu balli un draudzības pikniku.

Bērni paņēma sev līdzi daudz radošu ideju, pozitīvu emociju un prieka!

Uz tikšanos vasaras nometnē nākošajā gadā!

Nometnes skolotājas: Aija Trunoviča-Stivriņa, Ilona Eisaka.

"Izbaudi vasaru!" - trešā nedēļā

 

Jūnija nobeigumā Nometnes "Izbaudi vasaru!" dalībnieki svinēja Līgo svētkus, zīmēja ar dabas krāsām, veidoja pilsētas maketu un maskas u.c., gāja uz mežu un apguva tūristu orientēšanās zīmes, ka arī nodarbojās ar sportu.

Devīzes konkurss

Šodien norisinājās Nometnes devīzes konkurss.

No dalībnieku variantiem: "Priecājies un esi jautrs, darbojies un esi draugs!", "Kopā esam draudzīgi, radoši un varoši!", "Darbojies un esi jautrs, priecājies un esi draugs!", "Ej uz nometni un sterādā, darbojies un draudzējies!"

žūrijas komisija izvēlējās par nometnes devīzi - "Kopā esam draudzīgi, radoši un varoši!"

"Izbaudi vasaru!" - otrā nedēļa

 
 

Nu ir galā nometnes "Izbaudi vasaru!" otrā nedēļa. Nedēļas tēma bija "Veselīgs dzīves veids": bērni mācījās gatavot veselīgas uzkodas un veidoja prezentācijas "Veselīgs uzturs", daudz sportoja un vingroja, apmeklēja Krāslavas muzeja stundu par apaviem. Protams, neiztika bez interesantiem eksperimentim ar gaisu un ūdeni, pirms tam apspriežot tīrā gaisa un ūdens nozīmi cilvēka veselības nostiprināšanā. Tika runāts par drošību un bērni apmeklēja konologu demonstrējumus, un tad pēc iespaidiem gatavoja radošus darbus par suņiem.

Vēl vajadzēja pašiem sacerēt pasakas un prezentēt tās draugiem, izgatavot konfekšziedus un perkursijas mūzikas instrumentus, kurus nometnieki izmantos Līgo svētku pasākumā.

"Izbaudi vasaru!" 1 nedēļas atskaite

 

Nu ir galā pirmā "Pīlādzītis" nometnes "Izbaudi vasaru!" nedēļa, kas bija veltīta dabas pētījumiem un eksperimentiem.

Skolotāju Ilonas un Aijas vadībā bērni pētīja Pesteņezera krastus, ņēma augsnes paraugus, vēroja ūdensputnus, kukaiņus un augus; pārgājienā uz tuvāko mežu savāca dabas materiālu kolekciju; veidoja savu herbāriju paraugus. Un protams katru dienu visi bērnu iespaidi un vērojumi atspoguļojās radošajos darbos.

Arī tika izspēlētās jaunas galda un kustību spēles un izbaudīti piknika prieki!

Šī nometnes nedēļa bija krāsaina, skanīga, smaržīga, garda un kustīga! Bet pirmdien - būs jauni piedzīvojumi!

 
 

"Pīlādzītī" no 1.jūnija sāka darboties bērnu nometne "Izbaudi vasaru!". Nometnē pieteicās 21 bērns vecumā no 7 līdz 9 gadiem.
Nometne strādā vēl tikai dažas dienas, bet jau ir tik daudz izdarīts: bērni piedalījās mazo novadnieku svētkos, apmeklēja ugunsdzēsēju sacensības, izbaudīja jauna rotaļu laukuma priekus un pagatavoja dažādus radošus darbus, arī bez dabas vērojumiem un eksperimentiem neiztika.

Sākas pieteikšanās vasaras nometnei

20.maijā plkst.17.00 PII „Pīlādzītis” aktu zālē notiks vecāku sapulce par vasaras dienas nometnes Krāslavas novada bērniem „Izbaudi vasaru!” darbību.

Nometne darbosies no 01.06.2016. līdz 13.07.2016.

Nometni vadīs radošu un pieredzējušu pedagogu komanda, drošā un pirms tam pārbaudītā vidē. Šāda veida dienas nometne ir ieguvums tiem vecākiem, kuri vasaras laikā vēlas savu atvasi nodarbināt izklaidējoši izglītojošās aktivitātēs, bet tomēr vēlas, lai bērns nakšņotu mājās.

Darba laiks:dienas nometne 1) no plkst. 8.00 līdz 15.00 (7 stundu); 2) no plkst. 7.30 līdz 18.00 (10.5 stundu);

Dalībnieku izmitināšana: nometne telpās un ārpus telpām

Dalībnieku komplektēšana: slēgta nometne

Dalībnieku vecums (no - līdz): 7 gadiem – 8 gadiem

Dienas maksa: no 2.50 (par 7 stundu) līdz 3.00 (par 10.5 stundu) eiro

Nometne „Izbaudi vasaru!” tiek vērsta uz saturīgu  brīvā laika pavadīšanu, piedāvājot nometnes dalībniekiem piedalīties aizraujošos piedzīvojumos Krāslavas novada PII ”Pīlādzītis” telpās un pilsētas vidē. Šajā piedzīvojumu nometnē katru dienu  tiks piedāvāts kāds interesants, sižetisks pavediens. Visiem nometnes dalībniekiem tiks sniegtas iespējas pilnveidot dažādas prasmes un iemaņas, atklāt talantus, mācīties sadarboties, pašiem piedalīties piedzīvojumu tapšanā.

Pieteikumus bērnu dalībai nometnē var iesniegt līdz 19.maijam katru darba dienu PII „Pīlādzītis” (adrese: Aronsona 1, Krāslava; kontaktpersona Jeļena Vorošilova tel. 29336074; e-pasts: elena.vorosilova@inbox.lv).

2015.gada vasaras nometne "Pīlādzītī"

Vasaras brīvlaiks ir pietiekami ilgs, lai spētu izbaudīt saules siltos glāstus, ūdeņu vilinājumu, zemeņu reibinošo smaržu un vēl daudzas neskaitāmas lietas, kas iederas tikai vasarā.

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” jau otro gadu organizē nometni- „Bērnu piedzīvojumu aģentūra”, rūpējoties par to, lai vasaras brīvlaiku bērni pavadītu lietderīgi, dotos interesantos pārgājienos, ekskursijās un izpētītu Krāslavas pilsētu. Šogad nometne darbojās no 15.jūlija līdz 21.augustam. Kopumā tajā piedalījās 24 dalībnieki vecumā no 7-9 gadiem. Lūk, kā mums gāja...

Gatavojoties Krāslavas pilsētas svētkiem, devāmies uz Krāslavas bērnu bibliotēku. Tur mūs laipni sagaidīja un uzņēma bibliotekāres Žaneta un Viktorija. Bērni ar lielu interesi piedalījās radošajās darbnīcās, noskatījās piedāvāto īsfilmu un pagatavoja katrs savu gramatzīmi- „Es mīlu Krāslavu”.

Kādu brīdi iejutāmies indiāņu lomā- gatavojām indiāņu rotājumus, amuletus un uzrīkojām indiāņu svētkus „Berendejeva valstībā”.

Attīstījām arī sporta talantus un demonstrējām tos saviem nometnes biedriem. Ik dienu pavadījām dažādās fiziskās aktivitātēs – futbols, volejbols, badmintons, skriešanas un lekšanas paraugdemonstrējumi, riņķu griešana, vizdažādākas kustību rotaļas. Darinājām zivis, meistarojām vēja pūķus, trenējāmies papīra locīšanas mākslā. Ar aizrautību apgleznojām gan krekliņus un auduma maisiņus, gan arī no jūras atvestos akmeņus. Piedalījāmies PII „Pīlādzītis” organizētajos sporta svētkos, kur vislielāko sajūsmu un emocijas radīja aktivitāte „gaisa balona spridzināšana”.

Draudzīgi pārdzīvojām iestādes celiņu remontdarbus, un pilnvērtīgi izbaudījām jauno celiņu priekšrocības. Izmantojām jebkuru iespēju sauļoties un izbaudīt ūdens priekus.

Visvairākgaidītais bija došanās ciemos pie keramiķa V. Pauliņa, kur jautrā atmosfērā vērojām, kā top Latgales vāze. Arī paši iemēģinājām māla veidošanas prasmes. Nu, sākoties jaunajam mācību gadam, mūsu rakstāmgaldus priecēs pašu darinātais pildspalvu- zīmuļu turētājs – ežuks.

Uz atvadām pinām draudzības rokassprādzes, iepinot tajās skaistākos vasaras mirkļus un atmiņas par vasaras darbiem un nedarbiem.

Nometnes noslēgumā devāmies uz Krāslavas pili, kur notika muižnieku turnīrs. Ar ovācijām atbalstījām Krāslavas komandu. Lai nezaudētu spēkus, ieturējām gardu maltīti – cepām desiņas un našķojāmies ar saldumiem.

Katram stāstam ir savs sākums un gals. Vasara arī ir galā un priekšā ir jauns macību gads ar jaunām rūpēm un priekiem, taču nometnē piedzīvotais vēl ilgi raisīs pozitīvas emocijas un atmiņas.

 

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” nometnes „Bērnu piedzīvojumu aģentūra”

pedagogi Aija Trunoviča- Stivriņa un Rasma Krumpāne

 

Nometnes apraksts

Nometne „Bērnu piedzīvojumu aģentūra” tiek vērsta uz saturīgu  brīvā laika pavadīšanu, piedāvājot nometnes dalībniekiem piedalīties aizraujošos piedzīvojumos Krāslavas novada PII”Pīlādzītis” telpās un pilsētas vidē. Šajā piedzīvojumu nometnē katru dienu  tiks piedāvāts kāds interesants, sižetisks pavediens. Visiem nometnes dalībniekiem tiks sniegtas iespējas pilnveidot dažādas prasmes un iemaņas, atklāt talantus, mācīties sadarboties, pašiem piedalīties piedzīvojumu tapšanā un svētku radīšanā. Tā būs lieliska iespēja atpūsties, vienlaicīgi izzinot sevi un pilsētas tuvāko apkārtni kustībā, izmantojot iespēju pašiem redzēt, dzirdēt, vaicāt un atbildēt, analizēt un sadarboties dažādās aktivitātēs brīvā dabā, pilsētas uzņēmumu un iestāžu apmeklējumos, radošajās darbnīcās un prezentācijās.Nometnes darbībai ir piesaistīti dažādi Krāslavas novadā atpazīstami profesiju pārstāvji. Lai rosinātu bērnu darbošanos, ir pārdomāta īpaša motivācijas programma ar diplomiem, pārsteigumiem, nozīmītēm utt.

 

Nometni vadīs radošu un pieredzējušu pedagogu komanda, drošā un pirms tam pārbaudītā vidē. Šāda veida dienas nometne ir ieguvums tiem vecākiem, kuri vasaras laikā vēlas savu atvasi nodarbināt izklaidējoši izglītojošās aktivitātēs, bet tomēr vēlas, lai bērns nakšņotu mājās.

Darba laiks:dienas nometne

Dalībnieku izmitināšana: nometne telpās un ārpus telpām

Dalībnieku komplektēšana: slēgta nometne

Dalībnieku vecums (no - līdz): 7 gadiem - 8gadiem

Es - brīvprātīgais

Par brīvprātīgo darbu un par labdarību runā īpaši Ziemassvētkos. Bet citi gadalaiki arī ir gana labi labiem darbiņiem. Šovasar es, sākot no 2014.gada 2.jūnija, strādāju kā brīvprātīgā darbiniece pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” – vasaras nometnē “Bērnu piedzīvojumu aģentūra”. Es palīdzēju audzinātājām nometnes laikā rīkot pasākumus. Svinējām Līgo svētkus un dejojām Popielu. Visi kopā devāmies pārgājienā pie Valda Pauliņa uz māla cepli, kā arī uz pilsētas Persteņa ezeru. Nometnes audzinātāja Žanete Moiseja nolēma iesūtīt anketu ar manu vārdu konkursam “Labākais brīvprātīgais darbinieks 2014″. Mani atbalstīja un pienāca ielūgums uz svinīgo ceremoniju Rīgā. Mani apbalvoja ar Goda rakstu par brīvprātīgā darba prestiža celšanu Krāslavas novadā un dāvaniņu no Krāslavas pašvaldības.

Man ļoti patika sadarboties ar pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī es ieguvu vairāk pacietības. Maziem bērniem man nācās bieži paskaidrot un palīdzēt, kā arī vēlreiz pārliecinājos, ka audzinātāju un skolotāju darbs ir ļoti atbildīgs.

Es pateicos par lielisko atmosfēru gan nometnes dalībniekiem, gan trim brīnišķīgajām tā saucamajām kolēģēm!

Brīvprātīgā – Diāna Vasiļjeva

Nometnes organizētājs:

Biedrība "Pīlādzītis klubs" reģ. Nr. 40008227823

Adrese: Aronsona iela 1, Krāslava, LV-5601

tel. 28371980

e-pasts: elena.vorosilova@inbox.lv

Svarīgā informācija

  •   Dalībnieki ne ātrāk kā 7 dienas pirms Nometnes darbības sākuma saņem ģimenes ārsta izziņu, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un viņš nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. Ārsta izziņu iesniedz pirmajā nometnes dienā Nometnes personālam.

 

            Uz NOMETNI līdzi ņemamās mantas:

  • laika apstākļiem atbilstošs apģērbs un apavi;
  • galvassega (karstam laikam);
  • mugursoma.

Dokumenti

  • Līdz dalībai nometnē jābūt iesniegtai obligātajai dokumentācijai par dalībnieku:
  • - iesniegums;
  • - līgums ar vecākiem (2 eks.);
  • - ārsta zīme ne vecāka par 7 dienām, kurā norādīts dalībnieka veselības stāvoklis un kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un viņš nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. Ārsta izziņu iesniedz pirmajā nometnes dienā Nometnes personālam.