Vizuālās mākslas darbu konkurss „Manas laimes krāsas”

Laimes muzeja vizuālās mākslas darbu konkursā „Manas laimes krāsas” piedalījas vairāki mūsu iestades bērni.

 

Apsveicam un lepojamies ar mūsu jauno mākslinieku talantiem:

vecuma grupa līdz 7 gadiem (pirmskolas bērni):

1. vieta – Emilija Brovkina (6 gadi), PII „Pīlādzītis”, Krāslava, skolotāja Aina Rihlicka;

2. vieta – Enija Avina (6 gadi), PII „Pīlādzītis”, Krāslava, skolotāja Velta Tiško;

Dziedātāji un daiļlasītāji uzstājās 4.maija svētkos Krāslavā

Suminot Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu, mūsu talantīgie dziedātāju ansambļi un Upenieku ģimenes daiļlasītāji uzstājās Krāslavas koncertos.

Venden zīmējumu konkurss "Ūdens mūsu pasaulē"

"Pīlādzītis" aktīvie zīmētāji no 11. un 8.grupām saņēma Diplomus par dalību Venden zīmējumu konkursā "Ūdens mūsu pasaulē". Apsveicam, lepojamies un priecājamies par mūsu zinošiem un radošiem audzēkņiem!

2024.gada dambretes turnīrs

2024.gada 27.martā norisinājās Dambretes turnīrs 10. un 5.grupu bērniem. Kopā finālā uz dambretes diagonālēm satikušies 20 bērni .

Atsveicam labākos dabretistus:

I vietā - Grieta Pavļukeviča, Viktorija Minkeviča, Olīvija Jarocka, Elīna Skovorodko, Ņikita Stikuts, Enija Avina, Emīlija Brovkina.

II vietā - Matvejs Barbasovs, Juliana Taučusa, Keita Dilba, Marita Emma Friliņa.

III vietā - Armands Grizāns, Alekss Kirsanovs, Ņikita Petkuns, Maksims Sidorevičs, Arvis Hmeļnickis.

IV vietā - Žanis Veličko, Mikuss Krūmiņš, Dēvids Juhņevičs, Mārtiņš Kālītis.

Burciņu apgleznošana

14.03.2024. Augstkalnes bibliotēkā notika burciņu apgleznošanas radošā darbnīca, kuru vadīja mūsu skolotaja Aija Trunoviča-Stivriņa.

Tikšanās ar bērnu grāmatu ilustratoru Dāvidu Babrovski

14.03.2024. 5-6 gadīgie bērni satikās ar bērnudārza "Pīlādzītis" bijušo audzēkni, bet tagad bērnu pasaku grāmatu ilustratoru, Dāvidu Babrovski. Par to, kāds Dāvids bija bērnībā, kad sāka attīstīties zēna zīmēšanas talants, pastāstīja viņa bijušās audzinātājas Iveta Aļžanova, Ilona Eisaka un Ligita Upeniece. Pats mākslinieks ar prieku apskatījās savu bērnības zīmējumu izstādi, ko rūpīgi saglabāja skolotāja I.Aļžanova. Bērni ar lielu interesi klausījās prezentāciju un centīgi krāsoja krāsojamās lapas ar D.Babrovska zīmējumiem. Liels paldies D.Babrovskim par saturīgu sarunu un bērnu motivēšanu attīstīt savus talantus!

Daiļlasītāju pasākums "Mana dažādā - vienīgā Latvija"

2023./2024.mācību gadā "Pīlādzītis" piedalās IZM un VISC pilsoniskās līdzdalības projektā “Mana dažādā – vienīgā Latvija”. 2024.gada 7.marta dzimtas valodas dzejas dienas koncertā par godu Latvijas Republikas 105.dzimšanas dienai uzstājās labākie "Pīlādzītis" solisti, ansambļu dziedātāji un daiļlasītāji. Kopā 41 iestādes bērns lasīja dažādu Latvijas dzejnieku daiļdarbus par Latvijas un latviešu valodas skaistumu, dažādību, diženumu.

Sniegavīru zīmējumu konkurss

Krāslavas novada Kultūras un tūrisma pārvaldes Sniegavīru portretu zīmējumu konkursā 2023 no PII "Pīlādzītīs" tika iesniegti 47 darbi.

Aijas Trunovičas-Stivriņas zīmējumi top par apsveikumu atklātnītēm

Lepojamies ar musu skolotājas mākslas talantu - Aijas Trunovičas-Stivriņas zīmējumi top par apsveikumu atklātnītēm.

Jautrie Sniegavīri iededzināja galveno Krāslavas eglīti!

Iestādes līdzdalība Krāslavas pilsētas pasākumos ir mūsu tradīcija un stiprā puse. Sagaidot 2023.gada Ziemassvētkus, kopā ar Krāslavas kultūras namu esam iededzinājuši galveno pilsētas egli: jautro Sniegavīru konanda iepriecināja bērnus radošā kvartāla "Īla" ietvaros.

Paldies Tatjanai Stivriņai, Anitai Smirnovai, Larisai Mihejevai, Jeļenai Vorošilovai un Vijai Gončarovai!

Ansambļa uzstāšanās Ūdrīšu KN

Valsts svētku priekšvakarā Ūdrīšu tautas namā izskanēja svinīgais koncerts, kurā

uzstājās skolotājas Vijas Gončarovas Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" audzēkņi.

Latviešu tautas rotājumu - salmu puzuru darbnīca

Skolotāja Ilona Eisaka 07.11.2023. organizēja radošu darbnīcu un dalījās pieredzē salmu puzuru izgatavošanā. Salmu puzuru darbnīcā tapa latviešu tautas rotājumi, gatavojoties patriotiskiem pasākumiem iestādē. Puzuris, lukturis, krīģis jeb spurgulis ir Latvijā tradicionāls iekaramais telpu rotājums, kas gatavots uz diega saverot niedru, salmu vai smilgu posmiņus un papildinot tos ar ēveļskaidām, dzīpariem, putnu spalvām un lupatu vai papīra gabaliņiem. 2021. gadā puzuri un to darināšana iekļauta Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.

Puzuri ir sakārtota, harmoniska Visuma simbols, kas enerģētiski labvēlīgi ietekmē vidi un cilvēku, ar formu un zeltaino krāsu izsaka atdzimstošās gaismas ideju. Šādi palīdzam saulei tikt atpakaļ debesu kalnā. Uzskatīja, ja puzurs griežas un kustās, tad mājās viss labi.

Puzuri transformē negatīvās emocijas, sakārto domas, veido aizsarglauku, simbolizē saikni ar Dievu.

Lai arī puzuru izgatavošanas paņēmieni un tradicionālie materiāli ir vienkārši salmi, niedres, skali, olu čaumalas, putnu spalvas, dzijas – to panāktais iespaids ir pārsteidzošs.

Viena no to tradicionālajām formām ir oktaedrs – 12 kopā savērti salmiņi, kas simboliski veido gadu ar 12 mēnešiem, tādēļ ir vieni no senākajiem ziemas saulgriežu rotājumiem, kas mājokļus rotājuši krietni pirms eglītes.

Puzuri palīdzēja pārdzīvot tumšo gadalaiku, bet citu gadu taisīja no jauna, veco sadedzinot, lai sadegtu uzkrātā negatīvā enerģija.

Turpiniet senču iesāktās tradīcijas un veidojiet savu puzuru!

Rudens pārgājiens 21 km garumā

Divas mūsu sportiskās darbinieces, skolotāja Anita Smirnova un lietvede Tatjana Stivriņa, piedalījās Krāslavas novada TIC organizētajā Ežezera Ezertakas rudens pargajienā 21 km distancē. Kopā tas ir abu dalibnieču ceturtais rudens pārgājiens pēc kārtas! Malaces, tā turpināt!

Apkārt Eiropai ar smaidu - tikšanās bibliotekā

27.09.2023. notika tikšanās Ūdrīšu bibliotekā ar vadītājas vietnieces J.Vorošilovas ģimeni, stāstot par pieredzi ceļojot apkart Eiropai.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2023 jauno grāmatu kolekcija

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs jau 23. reizi izsludina lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” jauno grāmatu kolekciju.

 

Lieli un mazi lasītāji jauno grāmatu kolekciju varēs vērtēt visu gadu un par viņuprāt labāko grāmatu dot savu atsauksmi, lai nākamā gada marta mēnesī Lielajos lasīšanas svētkos varētu paziņot balsojuma rezultātus.

 

Šogad iekļauto grāmatu klāsts ir bagāts gan ar mūsdienām aktuālo tematiku, kas ļauj ielūkoties pagātnē, gan aizrauj ar pasakainu fantāzijas lidojumu.

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmas

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 2023. gada grāmatu kolekcija 5+

 

Anete Melece. Pazudušais miedziņš. Rīga: Liels un mazs, 2022.

Aivars Neibarts. ŅAUdiena.rrr. Rīga: Latvijas mediji, 2022.

Ieva Samauska. Soliņš un Miskaste. Rīga: Pētergailis, 2022.

Anna Oņihimovska. Klimpas kungs un burinieks. Rīga: Latvijas Mediji, 2023.

Rosio Bonilja. Kaimiņi. Rīga: Latvijas Mediji, 2023.

 

 
 

22.05.2023. bērnudārza "Pīlādzītis" teātra pulciņš uzstājās ar izrādi "Sarkangalvīte" Kraslavas bibliotēkā. Pasaku skatījās viesi no bērnudārziem "Pienenīte" un "Pīlādzītis". Pēc priekšnesuma gan jaunie aktieri, gan skatītāji ar interesi iepazinās ar pasakas "Sarkangalvīte" grāmatu kolekcijas izstādi.

Darinas Plociņas zīmējumu izstāde

Darina Plociņa ir mūsu iestādes 7.grupas audzēkne. Meitene ar lielu aizrautību zīmē, viņas īpaša interese ir pasaku un dabas tēli. No 12.05.2023. visi interesenti var apskatīt meitenes pirmo, bet ceram ka ne pēdējo, mākslas darbu izstādi, kas veltīta Mātes dienas svētkiem.

Koncertu cikls "Mūsu talanti -Krāslavai!"

18.04.-21.04.2023. notika koncerti par godu Krāslavas 100 jubilejai: uzstājās dziedātāju ansambļi, ritmikas, logoritmikas, latviešu valodas, teātra pulciņu dalībnieki, ka arī dejotāji no dažādām grupām. Skanēja dzeja un dziesmas par Krāslavu. Kopā ar bērniem uzstājās arī iestādes talantīgie darbinieki. Daudz laimes Krāslavai dzimšanas dienā!

Atklatnīšu meistarklase ar mākslinieci Maiju Šuļgu

02.03.2023. zinātkāri "Pīlādzītis" 10.grupas bērni apmeklēja Krāslavas mākslinieces Maijas Šuļgas atklātnīšu meistarklasi un gleznu izstādi Kultūras namā.

Pasaules dzejas dienu ietvaros Ūdrīšu pagasta Augstkalnes bibliotēkā savu daudzveidīgu dzeju prezentēja "Pīlādzītis" vadītājas vietniece Jeļena Vorošilova – viena no spilgtākajām personībām, ar kurām ir tik bagāta mūsu Krāslava.

Ivetas Aļžanovas fotogrāfiju personālizstade

Gatavojoties Krāslavas 100 dzimšanas dienai tika organizēta mūsu darbinieces, Ivetas Aļžanovas fotogrāfiju personālizstādi "Krāslava fotogrāfijās".

 
 

13.02.2023. gaidot Mīlestības dienu notika skolotājas Anitas Smirnovas radošā Filcēšanas darbnīca iestādes darbiniekiem. Paldies par interesantu pieredzi un idejām!

 

 

 

09.12.2022. notika IV mazo formu Ziemassvētku tradīciju teātra grupu skate Krāslavas gr.Plāteru v.n. Poļu pamatskolā. No mūsu iestādes skatē uzstājās dziedātāju ansambļi un daiļlasītāji. Paldies skolotājām Vijai Gončarovai, Marijai Gasperovičai, Jeļenai Vorošilovai par darbu ar talantīgiem bērniem.

Lepojamies ar mūsu audzēkni Elīnu!

Apsveicam ar 1.vietu Latgales plānošanas reģiona konkursā “Mēs esam Latvija!" un lepojāmies Elīnu Skovorodko, Krāslavas PII ,,Pīlādzītis" 5.grupas audzēkni.

Konkurss norisinājās no 28. oktobra līdz 30. novembrim, tā ietvaros tika saņemti 87 radošie darbiņi – foto, zīmējumi un video, kas tika publicēti sociālā tīkla Facebook “Es atgriežos Latgalē” lapā un nodoti publiskai balsošanai.


Izsludinātā konkursa mērķis bija veidot izpratni par Latvijas vēsturi un valsts svinamajām dienām, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku, kā arī vienot vietējo un diasporas ģimeņu bērnus un jauniešus radošā aktivitātē, caurvijot dzimtenes mīlestības tematu.

 

Konkursa uzdevumi bija:

– Attīstīt bērnu radošo domāšanu, iztēli, oriģinalitāti, paust viņu izpratni par Latvijas valsts svinamām dienām, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku.

– Veidot saikni starp Latvijas un diasporas bērniem, iesaistot vietējā reģiona bērnus, tostarp remigrantu un repatriantu bērnus, kā arī potenciālos remigrantus, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļus, latviešu skoliņu skolēnus un pedagogus.

– Veicināt pozitīvu noskaņu un vienotību sabiedrībā ar saliedējošām un radošām aktivitātēm, iesaistot ģimenes locekļus.Elīnas mājasdarbs bija uztaisīt svētku svecīti un ieguva 1.vietu ar
209 “patīk” balsojumiem. Paldies vecākiem par ieguldīto darbu!
 

Lepojamies ar mūsu skolotājām

Ilona Kalinka un Laurita Stikute - lepojamies ar skolotāju talantiem!

Uzlādējies ar ūdeni

Apsveicam konkursa "Uzlādējies ar ūdeni" dalībniekus no 10. un 7.grupām.

Leģendu nakts

Trīs jaukās "Pīlādzītis" skolotājas Ilona Eisaka, Aina Rihlicka un Laurita Stikute vadīja radošās dārbnīcas bērniem Krāslavas TIC organizētajā pasākumā "Leģendu nakts".

Lasīšanas žūrija 2022

15.09.2022. notika vecāko un sagatavošanas grupu bērnu tikšanās ar bibliotekāri V.Urbanoviču, kura aicināja visus iesaistīties lašīšanas veicināšanas programmā "Bērnu žūrija". Līdz janvāra beigām vajag izlasīt 5-7 grāmatas un aizpildīt elektronisko novērtēšanas anketu par trim vislabāk patikušām grāmatām.

Lai veicas visiem ,,Bērnu žūrijas 5+” jauniem ekspertiem❗

ZINĪŠU LABORATORIJAS JAUNUMI - 2022.gada aprīlis

Aprīļa mēnesī 12.grupas bērni izteica vēlmi pētīt gaisu. Zinīši pēc savas pieredzes stāstīja par gaisa īpašībām, tā nepieciešamību, praktiskā darbībā pārbaudīja gaisa īpašības. Bērni veica eksperimentu ,, Gaisa zvans". Lai pārbaudītu, vai disks var griezties un auto var darbināt gaiss, bērni centīgi strādāja pie,, Dejojošā diska" un,, Gaisa mašīnas" izgatavošanas.

Otrajā nodarbībā bērni pētīja papīru, tā īpašības, uzzināja, cik tas ir daudzveidīgs, diskutēja par papīra izmantošanas iespējām. Zinīši veica eksperimentus ,, Izplaucē ziedu"-pārbaudīja, kā dažādu veidu papīrs uzsūc ūdeni. Jaunie pētnieki mēģināja nokopēt zīmējumu, iegūt jaunu krāsu, uzliekot vienu uz otra krāsainus papīrus, izmantojot gaismas tāfeli, līdz ar to pārliecinoties, vai visi papīri der šiem nolūkiem. Zinīši veica eksperimentu ,, Papīra tilts", pārbaudīja vai viena un tā pati lapa var noturēt smagumu. Nobeigumā bērni dalījās ar saviem novērojumiem, izdarīja secinājumus, stāstīja, kas izdevās, kas sagādāja grūtības.

Ar bērniem darbojās un pozitīvi uzlādējās eksperimentu pulciņa skolotāja Ilona Eisaka.

Lepojamies ar mūsu sportiskajām kolēģēm

"Pīlādzītis" 1.grupas darbinieces veiksmīgi startēja 2022.gada 4.maija skrējienā Krāslavas pils parkā, veica 6 km distanci un ieguva godalgotās vietas sava vecuma kategorijās. Apsveicam!

Dzejas diena 7.grupā

Dzejas dienas ietvaros 7.grupas bērni prezentēja Raiņa dzejoļus par brālīšu un māsiņu attiecībām, par lellītes Lolītes ikdienu, par putniem un dzīvniekiem, kā arī par dabas parādībām.

Par dzejoļu prezentācijas veiksmīgu izdošanos jāpateicas bērnu vecākiem, kuri palīdzējā viņiem mājās apgūt dzejoļu deklamēšanas prasmi.

Bērni saņēma pateicības un saldu dāvanu.

8. un 12. grupu bērnu vecāku talanti

Gudri, attīstīti un radoši bērni bērni aug talantīgo vecāku un vecvecāku ģimenēs. Turpinot iesākto tradīciju, arī sagatavošanas grupu vecāki demonstrēja savu radošumu rokdarbu izstādēs. Lepojamies ar mūsu audzēkņu ģimenēm!

Lepojamies ar 5.grupas skolotājas Aijas Trunovičas-Stivriņas talantu!

Piekrītot domai, ka prāta spēju potenciāls varētu būt iedzimts, nevar nepiekrist, ka to var arī attīstīt. Nepārtraukti darbojoties, trenējot spēju risināt uzdevumus, attīstot loģisko domāšanu, runas mākslu, mākslinieka talants tomēr vairāk šķiet ir Dieva dāvāta dāvana.

Šoreiz marta un aprīļa mēnesī Krāslavas bibliotēkas telpās var apskatīt Aijas Trunovičas Stivriņas gleznu izstādi “Ar mani atkal runā kaijas”.

Draudzība ar vietējo mākslinieci, krāslavieti Aiju Stivriņu, ir kopš bērnības, kad Aijas māmiņa Anna Trunoviča 42 gadu garumā veica bibliotekāres pienākumus Krāslavas bērnu bibliotēkā. Aija ir ne tikai centīga zīmētāja, bet arī aizrautīga grāmatu lasītāja, izlasot milzīgu daudzumu grāmatu.

Savu talantu un meistarību māksliniece izkopa Krāslavas 1. vidusskolas skolotājas Lilijas Tamas un Ingas Sķerškānes vadībā. Savas studiju gaitas Aija turpināja Daugavpils Universitātē studējot Kultūras vēsturi un pedagoģiju. Vēl šodien ar milzīgu sajūsmu Aija atceras skolotājas L. Tamas pieeju, individuālo darbu ar skolēniem zīmēšanas pulciņā. Kā mācību instrumentu vizuālās mākslas mācību priekšmeta programmas apguvē, skolotāja nereti izmantoja Margaritas Stārastes grāmatas un ilustrācijas. Tas ir apbrīnojami un cieņas vērts! Spējas, ko skolotāja pamanīja jau Aijas bērnībā, liecina par viņas talantu arī šodien. Savu māksliniecisko devumu Aija galvenokārt sniedz akvareļtehnikā, piekopjot arī grafikas tehniku, izmantojot zīmuli vai tušu ainavās un klusajā dabā.

Kopš 2001. gada Aija strādā Krāslavas novada PII "Pīlādzītis"par skolotāju, iedvesmojot un iedrošinot savus mazos audzēkņus ticēt savam potenciālam, attīstot viņu mākslas spējas. Būdama aktīva un talantīga skolotāja un vietējās kopienas pārstāve, Aija līdzdarbojas ne tikai ikdienas pedagoģiskajā darbā, bet arī iesaistās dažādās pilsoniskās aktivitātēs - biedrības “Pīlādzītis klubs” pasākumos, veidojot bērnudārza telpu un vides vizuālo noformējumu, piedāvājot Krāslavas novada teritorijas objektu risinājumus un personīgās ilustrācijas vairākām publicētām grāmatām un darba burtnīcām.

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa piedāvā saviem lasītājiem trīs Aijas Trunovičas Stivriņas ilustrētās grāmatas – “Daugavas stāsts”, “ Daugavas rakšana” un “Pīlādzītis”. Meklējiet šīs grāmatas bibliotēkas plauktos vai e-katalogā https://kraslava.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

Viss, ko Aija attēlo, ir pozitīvu sajūtu pilns – dzīvesprieks, krāsu daudzveidība, līniju elastīgums un notikuma elpas aptvere. Lūk, ko pamanījām un aicinām arī jūs apskatīt gleznu izstādi Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā!

 

www.kraslavasvestis.lv/uploads/tx_wbkraslava/Nr.04_08.04.2022.lv.pdf

 

1.grupas ģimeņu talantu parāde

 
 

Mēs lepojamies, ka "Pīlādzītī" katram ir savi talanti un stiprās puses! Arī paši mazākie "Pīlādzītis" bērni un viņu vecāki aktīvi līdzdarbojas, iesaistās gatavošanos Lieldienu svētkiem, veidojot dažadus telpas rotājumus. Savukārt bērnu vecaki demonstrē savus talantus dekoratīvo darbu un rokdarbu izstādē.

Dambretes turnīrs 12. un 8.grupā

"Pīlādzītis" turpina savu daudzu gadu tradīciju Dambretes turnīra rīkošanā sagatavošanas grupu bērniem; ar mērķi attīstīt bērnu stiprās puses un talantus - 24.03. 2022. notika 12. un 8.grupu Dambretes turnīrs: 8.grupā 1.vietu ieguva Agnese Grizāneun Jelisaveta Bārtule, bet 3.vietu ieguva Viktorija Sardiko. 12.grupā 1.vietu ieguva Dāvis Plociņš un Darija Avsjukeviča, 2.vietu - Katrīna Hmeļnicka un Akvelīna Rimšāne, 3.vietu - Armands Melderis. Apsveicam godalgoto vietu ieguvējus!

11.grupas talanti

Turpinot apzināt un attīstīt bērnu stiprās puses, 11.grupas skolotājas  organizēja nodarbību par pavasara tēmu, sasaistot iepriekšējās bērnu zināšanas par parādībām dabā un rosinot radoši darboties ar dažādiem mākslas materiāliem. Bērni patstāvīgi radoši darbojās ar dabas materiāliem - vingrinoties izlikt no smilgām, akmeņiem, sausiem augiem un koka zariņiem dabas ainavas - gan pēc ieceres, gan pēc atgādnes; bērni izmantoja dazāda veida spiedogus, radoši kombinējot guāšas krāsas, lai sanāktu ziedošās pļavas zīmējums; vingrinājās modelēšanā plaknē, izliekot ziedus pogu mozaikas tefnikā. Katra bērna sniegums tika atbalstīts un visi darbiņi tika izlikti kopējā izstādē visu apskatei.

Lasīšanas žūrija

Katru gadu pavasarī Latvijas Nacionālā bibliotēka apbalvo čaklos lasītājus lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija". No "Pīlādzītis" 2021.gadā lasītāju žūrijā iesaistījās bērni no 12., 10., 8., 7.grupām un viņu skolotājas. Pateicībā katrs dalībnieks saņēma lasītāja piezīmju bloknotiņu un grāmatzīmi.

Kā pamanīt un attīstīt bērna talantu

Zinātnieku, psihologu, bērnu psiholoģijas speciālistu A. de Hāna un G. Kafa izstrādātais tests palīdzēs noskaidrot, kādas spējas jūsu bērnam varētu būt iedzimtas kādā no astoņām cilvēku darbošanās jomām. Visprecīzāko informāciju tests sniegs, ja bērns ir vismaz piecus gadus vecs.

Bērnam ir tehniskas spējas, ja:

 • viņš interesējas par dažādiem mehānismiem, mašīnām;
 • viņam patīk konstruēt modeļus, ierīces;
 • pats mēģina saprast, kāpēc kāda ierīce nedarbojas, un prot to salabot;
 • viņš prot izmantot vecās detaļas jaunu rotaļlietu, ierīču izgatavošanā, atrod tam oriģinālus risinājumus;
 • bērnam padodas un patīk zīmēt mehānismu, ierīču skices, rasējumus;
 • bērns interesējas par speciālo, pieaugušajiem domāto tehnisko literatūru.

Muzikālu talantu raksturo:

 • patīk mūzika un mūzikas ieraksti;
 • labi atceras ritmu un melodijas;
 • dzied emocionāli un enerģiski;
 • pats sacer melodijas;
 • mācās vai grib mācīties spēlēt kādu mūzikas instrumentu.

Zinātnes darbinieka talants:

 • izteikta sapratne par abstraktiem jēdzieniem, slēdzieniem;
 • var precīzi izteikt gan savas, gan citu domas un novērojumus, nereti tās pieraksta;
 • patīk lasīt populārzinātnisko literatūru (parasti daudz agrāk nekā vienaudžiem);
 • pats mēģina rast izskaidrojumu dažādu notikumu cēloņiem un nozīmei;
 • labprāt rada projektus, shēmas;
 • nepadodas, ja apkārtējie viņa darbošanos vai projektu neatbalsta.

Aktiera talants:

 • izmanto mīmiku, žestus un kustības, ja trūkst vārdu, lai izteiktos;
 • ja aizrautīgi ko stāsta, tad arī citos cenšas izraisīt emocijas;
 • ja stāsta par kādu cilvēku un neviļus izmaina balsi, lai labāk viņu attēlotu;
 • ļoti patīk uzstāties auditorijas priekšā, vislabāk – pieaugušo;
 • bez grūtībām atdarina citu cilvēku ieradumus, pozas un izteiksmes;
 • plastisks un atvērts visam jaunajam;
 • saprot skaista vai izteiksmīga apģērba nozīmi.

Augsti attīstītu intelektu raksturo:

 • spēj labi spriest, skaidri domāt, saprot nepateikto, izprot cilvēku rīcības motīvus;
 • piemīt laba atmiņa;
 • ātri uztver un apgūst uzdoto materiālu skolā;
 • uzdod daudz pamatotu jautājumu;
 • patīk lasīt grāmatas, arī tās, kas paredzētas vecākiem bērniem;
 • mācās labāk par vienaudžiem, bieži vien žēlojas, ka skolā garlaicīgi;
 • daudz labāk par vienaudžiem ir informēts par notiekošo pasaules politikā, ekonomikā, zinātnē un citās nozarēs;
 • piemīt augsta pašcieņa;
 • labs novērotājs, ātri reaģē uz jauno vai negaidīto.

Nedusmojieties uz savu draiskuli, visticamāk, ka viņam piemīt sportista talants:

 • ļoti enerģisks, nevar ilgi nosēdēt vienā vietā;
 • drosmīgs, nebaidās no zilumiem un puniem;
 • gandrīz vienmēr ir pirmais sporta spēlēs;
 • reizēm pat nesaprotat, pa kuru laiku viņš iemācījies slidot, slēpot, rīkoties ar nūju, spēlēt bumbu;
 • fiziski ir attīstītāks par saviem vienaudžiem, kustās viegli, plastiski, graciozi;
 • labprātāk piedalās dažādās sporta sacensībās, nevis lasa grāmatas vai sēž pie datora;
 • brīžiem šķiet, ka ir nenogurdināms;
 • viņam ir kāds favorīts sportā, kuram klusībā vai atklāti cenšas līdzināties.

Literārs talants:

 • par kaut ko stāstot, atceras sižetu un nezaudē galveno domu;
 • patīk fantazēt vai improvizēt, stāstot par kādu notikumu;
 • stāstot vai rakstot stāstus, iekļauj vārdus, kuri raksturo emocionālo stāvokli, pārdzīvojumus un sižeta varoņu sajūtas;
 • fantāziju varoņi liekas dzīvi – interesanti un cilvēcīgi;
 • patīk palikt vienam un rakstīt stāstus, dzejoļus, nebaidās rakstīt romānu par paša dzīvi.

Mākslinieka talants:

 • ja nevar izteikt īstos vārdus, zīmē un veido, lai atainotu savas sajūtas un noskaņojumu;
 • zīmējumos parādās priekšmeti, cilvēki, dzīvnieki un situācijas, nevis kaut kas viens, ko izdodas uzzīmēt vislabāk;
 • nopietni attiecas pret mākslas darbiem, ieinteresēti un nopietni tos pēta;
 • brīvajā laikā labprāt zīmē, līmē, kombinē materiālus un krāsas;
 • mēģina radīt darbu, kam ir mākslas darba nozīme: interjera dekoru, aksesuāru u. tml.;
 • nekautrējas izteikt savu viedokli par klasiskiem mākslas darbiem, var tos pamatoti kritizēt.

Ieteikumi vecākiem bērna talanta attīstīšanai

Izplatītākā kļūda, ko vecāki var pieļaut, ir mēģināt virzīt bērnu kādā nodarbē tikai tāpēc, ka vienam vai abiem no vecākiem bērnībā tā patikusi, un, iespējams, viņi visu mūžu nožēlo, ka nav attīstījuši to tālāk.

Bērnam jāļauj brīvi izvēlēties nodarbes, piedāvājot visdažādākās iespējas. Ja bērnam nebūs pieejami krāsainie zīmuļi un papīrs, viņa zīmēšanas talants, protams, nevarēs izpausties.

Mēdz teikt, ka talanta izkopšanā vislielākā nozīme ir rūpīgam darbam. 99 % ir darbs, un tikai 1 % ir talants. Talants var zust, ja to neattīsta. Talants var parādīties arī vēlāk, ja regulāri tiek apmeklētas kādas nodarbības. Piemēram, literatūras prasmes parādās noteiktā vecumā, uzkrājot dzīves pieredzi, turpretī bērns jau divu gadu vecumā ir spējīgs iemācīties un publiski izpildīt dziesmu.

Ar nodarbībām mājās droši vien nepietiks, talanta izkopšana jāturpina kādā pulciņā vai individuāli pie pasniedzējiem. Ja bērns vēlas un spēj, ļaujiet viņam darboties vairākos pulciņos. Bērnam ir tiesības arī pārdomāt un pulciņu vairs neapmeklēt, kaut arī vecākiem liekas, ka vajadzētu turpināt. Bet ir arī pretēji gadījumi – cilvēks, kurš kādā nozarē daudz sasniedzis, vēlāk saka paldies vecākiem, ka bērnībā nav ļāvuši pamest reizēm tik nīstamo nodarbi. Ja arī redzams, ka bērnam talanta nav, ļaujiet turpināt darboties izvēlētajā jomā. Tas, kas darīts ar prieku, nāks par labu bērnam un viņa attīstībai.

Bērnudārza audzinātājas novērojumi par bērna talanta atklāšanu

Talants var sākt izpausties ap trīs gadu vecumu, kad mazulis sāk apzināties savu «es».

Bērniņš pasauli uztver ar sajūtām, viņu interesē viss, tāpēc ir svarīgi piedāvāt daudzveidīgas rotaļas. Audzinātāja izmanto ļoti daudz pašgatavotu lietu un spēļu: dabas materiālus, adītas un tamborētas lietas u. c. Bērna attīstību veicina arī dziedāšana, pirkstiņrotaļas, iespēja izkustēties, zīmēt ar dažādiem materiāliem utt.


Raksta tapšanā izmantota informācija no portāla detstvo.ru.

Iveta Odiņa

 

2.grupas talanti

Turpinot realizēt mācību gadam izvirzīto uzdevumu - apzināt un izkopt bērnu stiprās puses (talantus), 2.grupas skolotājas sadarbojās ar bērnu vecākiem. Sākumā tika piedāvatas anķetas vecākiem, tad bērni tika ilgstoši novēroti darbībā. Psihologi saka, ka talants var sākt izpausties ap trīs gadu vecumu, kad mazulis sāk apzināties savu «es».
Bērniņš pasauli uztver ar sajūtām, viņu interesē viss, tāpēc ir svarīgi piedāvāt daudzveidīgas rotaļas. Audzinātājas 2.grupā izmanto ļoti daudz pašgatavotu lietu un spēļu: dabas materiālus, adītas un tamborētas lietas u.c. Skolotājas ievēroja, ka 2.grupas bērniem ļoti patīk mūzika un darbības mākslas jomā, zīmēšana un darbošanās ar dažādiem materiāliem utt. Vislabāk var atpazīt bērna intereses, ja bērnam ļauj brīvi izvēlēties nodarbes, piedāvājot visdažādākās iespējas.

7.grupas talanti

 
 
 

7.grupas skolotājas Leonģina Krasņakova un Džeina Vīksna dalījās pieredzē ar "Pīlādzītis" skolotājām, trpinot mācību gada uzdevuma īstenošanu par bērnu stipro pušu, jeb talantu, attīstību. Bērni demonstrēja dažāda veida prasmes: gan teātra mākslas prasmes, gan deklamēšanas un dziedāšanas, gan modelēšanas, zīmēšanas, veidošanas u.c. Katra bērna stiprās puses tiek mērķtiecīgi attīstītas, bērni prot sadarboties, gūst reālo pieredzi un apzinās savas spējas, veicot darbu atblstoši tām.

10.grupas talanti

Šogad "Pīlādzītis" pedagogi pastiprināti strādā pie bērnu talantu, jeb stipro pušu attīstības. 25.02.2022. skolotājas Aina Rihlicka, Velta Bernāte sadarbībā ar mūzikas skolotāju Mariju Gasperoviču dalijās savā pieredzē ar citām "Pīlādzītis" skolotājām un demonstrēja 10.grupas bērnu daudzveidīgus sasniegumus kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomā.

Darbinieku un vecāku talanti

 
 

Kopš 14.02.2022. aktu zālē būs apskatāma iestādes darbinieku un bērnu vecāku talantu izstāde.

Radošās darbnīcas

Projekta “Practical arts” ietvaros aktīvi iesaistījās iestādes skolotājas Anita Smirnova, Zinaīda Bernāte, Aina Rihlicka - mācoties   atkārtoti izmantot dažāda veida materiālus, radod gan praktiskus priekšmetus, gan skaistas lietas mājas dekorēšanai un interjera papildināšanai.

Pateicoties dalībai darbnīcās, dalībnieki gūva jaunas zināšanas un prasmes kā radoši atkārtoti piešķirt vērtību tam, kas visbiežāk tik izmests atkritumu urnā.

Rezultātā ar pašdarinātiem dekoriem tika izrotāta Ziemassvētku egle Sporta ielas rajonā.

Zinīšu laboratorijas jaunumi

 
 
 

Roku mazgāšanas pasākuma ietvaros zinīši pētīja ziepes, ziepju daudzveidību, īpašības, veica eksperimentu ,,Bēgošie pipari’’, patstāvīgi pagatavoja burbuļūdeni, zīmēja ar ziepēm un ziepju burbuļiem.

Mazie pīlādzēni sistematizēja un padziļināja zināšanas par ūdeni, tā lomu dabā un cilvēka dzīvē. Bērni pētīja ūdens īpašības un pārbaudīja praktiskā darbībā. Mazie pētnieki pilnveidoja izpratni par cēloņsakarībām un priekšmetu īpašībām apkārtējā pasaulē, veica eksperimentu ,,Grimst, negrimst’’. Bērni vingrinājās pārvarēt grūtības, sasniedzot savas plānotās darbības rezultātu, kā arī būt pacietīgiem un sagaidīt savu kārtu, vingrinājās strādāt pēc shēmas, pierakstīt savus novērojumus, spriest, izdarīt un pamatot savus secinājumus. Bērni veica eksperimentus: ,,Iesprostotais ūdens’’, ,,Apgrieztā glāze’’, ,, Cik patērē ūdens roku mazgāšanai’’, ,,Krāsainais ūdens’’, ,,Skanošais ūdens’’, ‘’Vai ūdenim ir forma’’, ,,Ūdens un kociņi’’. Neizpalika radošās piecminūtes, bērni pagatavoja buru laiviņas, ko varēs peldināt mājās. Zinīši meklēja informāciju enciklopēdijās un attēloja to savos zīmējumos. Nodarbību nobeigumā bērni dalījās ar saviem novērojumiem un iespaidiem.

 

Eksperimentu pulciņa skolotāja Ilona Eisaka

Velobraucēja Artjoma panākumi

08.10.2021. Krāslavas BTA velo trasītes atklāšanas pasākumā veiksmīgi startēja "Pīlādzīša" pieredzējušais velobraucējs Artjoms no 8.grupas.

Lauritas Stikutes izstāde

Septembrī notika iestādes saimniecības pārzines Lauritas Stikutes rokdarbu izstāde Ūdrīšu pagasta Augstkalnes bibliotēkā.

Apsveicam!

Apsveicam "Pīlādzītis" sportiskās kolēģes ar panākumiem Latvijas Tautas Sporta Asociācijas izaicinājumā "Nūjo, staigā, skrien!", lepojamies ar Veltu Bernāti, Zinaīdu Bernāti, Violetu Bernāti, Ilonu Kalinku, Tatjanu Stivriņu un Anitu Smirnovu!