Tehniskā ortopēda lekcija un konsultācija par pareiziem bērnu apaviem

Krāslavas māmiņu klubā viesosies Latgales medicīnas centra (Daugavpils) tehniskā ortopēde Ludmila Meškovska. Profesionāle pastāstīs par bērnu pēdu veselību un ortopēdiskajiem apaviem, kā arī, ja būs nepieciešams, sniegs konsultācijas. 
Lekcija un konsultācijas notiks Krāslavā, Tirgus ielā 7, 2.stāvā, māmiņu kluba jaunajās telpās (25. janvārī, plkst. 17:30-18:30). Pasākumā paredzēta informatīvā daļa un reālu gadījumu analīze.

Lekcijas laikā tiks apskatītas šādas tēmas:

1. Trauksmes signāli, kad jādodas pie tehniskā ortopēda;
2. Plakanā pēda un citas pēdu deformācijas bērniem;
3. Stājas asimetrija bērniem un pareizas stājas stereotipa veidošana;
4. Viss par "krokšiem" un "ugiem".

Nodarbības laikā tehniskā ortopēde veiks pēdu plantogrāfisko izmeklējumu bērniem un analizēs katru konkrētu gadījumu, sniegs savas rekomendācijas. Kā arī nodarbības laikā būs iespēja apskatīt bērnu apavus, kas pozitīvi ietekmē pēdu veselību.

Krāslavas māmiņu klubs aicina uz sarunu par bērnu seksualitāti un reproduktīvo veselību

Laikā, kad bērni masveidā tiek pakļauti seksuāla rakstura kairinājumiem no masu mēdiju puses - TV, internets un reklāmas, bērniem ir nepieciešams saņemt korektu, vecumposmam un sapratnes līmenim atbilstošu informāciju.
Vecākiem bieži rodas grūtības veidot dialogu ar saviem bērniem par jautājumiem, kas saistīti ar seksuālo un reproduktīvo veselību - kā rodas bērni, kā nosaukt dzimumorgānus, liekot iet mazgāties, kā izskaidrot organisma funkcionālās norises, kā saprast par ko drīkst izteikties skaļi, kas nav publiski apspriežams, kā novilkt robežas.
Ja esi vecāks, kurš uzņemas audzināšanas atbildību, Krāslavas māmiņu klubs aicina apmeklēt sarunu ar biedrības "Papardes Zieds" eksperti Ivetu Ķelli un rast atbildes uz jautājumiem, kā arī saņemt padomu konkrētu situāciju risināšanai.
Vietu skaits ierobežots! Lūgums pieteikties zvanot Guntai pa 22013825 vai rakstot uz šo epastu!

Ēnu diena 2019

Ēnu diena 2019.gadā notiks 13.februārī.

"Pīlādzītis" vakances ēnu dienai https://enudiena.lv/apskatit/enu-devejs/80

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Klaunu šovs

Klaunu šovs "Oki Doki" notiks 21.janvārī plkst. 15:15
Ieejas maksa 1.00 eiro

Akcija "Melnā lelle"

16.janvārī plkst. 18:15 notiks akcija „Melnā lelle” par drošību uz ceļa un gaismas atstarotāju lietošanu. Dalībnieki - bērni un vecāki no 10. un 8.grupām.

Skolotājas Ivetas Aļžanovas izstāde bibliotēkā

"Pīlādzītis" gaida jaunus audzēkņus!

 

Ja Jūs esat Krāslavas novada bērna vecāks un meklējiet bērnudārzu, tad “Pīlādzītis” ir labākā izvēle!

"Pīlādzītis" grupu komplektācija nākošajam 2018./2019.mācību gadam sākās jau tagad un turpināsies līdz 31.augustam.


Mācības iestādē notiek pēc vairākām licenzētām pirmsskolas izglītības programmām, bērni tiek gatavoti gan latviešu, gan krievu skolām.  Iestādē tiek ņemts vērā bērnu veselības stāvoklis, maksimāli ievērota individuālā pieeja.  "Pīlādzītī" papildus ar bērniem strādā logopēde, koriģējošās vingrošanas speciālists un izglītības psihologs.

Bilingvālajās grupās darbs notiek divās valodās, kas ļauj intensīvi apgūt valsts valodu, bērni lasa, raksta un runā  vienlīdz labi divās valodās.


Papildus tradicionālajām nodarbībām iestādē ir interešu pulciņi: tautu un balles deju pulciņi, teātris, dziedātāju ansambļi,  latviešu un angļu valodas pulciņi, eksperimentu pulciņš, ritmika.

Vecāki, reģistrējiet Jūsu bērnus pirmsskolas izglītībā pēc adreses: Aronsona 1, Krāslava. Konsultācijas var saņemt pa telefonu: 65622249 (vadītāja), 65622259 (lietvede).


Jaunu audzēkņu reģistrācija (darba dienās):


•    no plkst. 8.00 līdz 16.00, ceturtdienās – līdz plkst. 17.00
•    vadītājas pieņemšanas laiks – pirmdien 8.00-10.00, ceturtdien 15.00-17.00


Ar mūsu iestādi var iepazīties Internetā www.piladzitis.lv un https://www.facebook.com/KraslavasNovadaPiiPiladzitis/

Mūsu e-pasts: pii.piladzitis@remove-this.inbox.lv

 

Izvēlies savam bērnam bērnudārzu "Pīlādzītis"!