Ceļu satiksmes svētki

27.09. plkst. 11.00 notiks Krāslavas novada domes konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2017” atbalstītā projekta "Ceļu satiksmes mācību laukums/poligons bērniem Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” teritorijā" noslēguma pasākums bērniem. Piedalīsies: 11., 10., 8., 7., 4.grupu bērni.

Jauno vecāku skola

Krāslavas māmiņu klubs jau 30. septembrī uzsāks bezmaksas tematisko lekciju ciklu "Jauno vecāku skola", kura mērķis ir veicināt psihoemocionālo labklājību un veselīga dzīvesveida popularizēšanu ģimenēs . Lekcijas notiks Krāslavā, Skolas ielā 7, 3. stāva zālē.

Pirmais lekciju bloks būs veltīts pirmsskolas un sākumskolas bērnu vecākiem, vecvecākiem un citiem tuviniekiem. Tā mērķis ir izglītojoties, veidot harmoniskas attiecības ģimenē.

Lekcijas vadīs Sociālo Interešu Institūta lektore - psiholoģe Inga Dreimane (Rīga). Lekciju tēmas:
- 12:00 - Kā veidot bērnā veselīgu pašapziņu?
- 14:00 - Ko darīt, ja bērns ir nepaklausīgs un agresīvs?
- 16:00 - Burvju vārdiņi sarunā ar bērnu.
Pasākums dalībniekiem ir bezmaksas!


Izglītojošo pasākumu ciklu finansē Krāslavas novada dome ESF projekta 9.2.4.2/16/I/097 "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā" ietvaros.

Miķeļi

29.septembrī plkst.10.00 11. un 4.grupas svinēs Miķeļdienu.

Rudens svētki

  • 3.oktobrī plkst. 9.25 - 12.grupā

    5.oktrobrī plkst. 10.05 - 5.grupā

Ekskursijas uz skolu

  • 26.09. plkst. 9.30 - 11.grupas ekskursija uz Krāslavas pamatskolu

    28.09. plkst. 9.30 4.grupas ekskursija uz varavīksnes skolu