Peldi droši!

Pēc Latvijas Peldēšanas Federācija aicinājuma šī gada 25.maijā ieplānojam pasākumu 5-6-gadīgiem bērniem, kurā iepazīstināsim ar būtisku un noderīgu informāciju par:

· Drošu un patīkamu atpūtu ūdens tuvumā vai peldoties;

· Bīstamiem apkārtējās vides faktoriem, kas jāņem vērā peldoties;

· Rīcības mehānismu dažādās bīstamās situācijās;

· Citiem būtiskiem aspektiem, kas saistīti ar atpūtu un atrašanos ūdens tuvumā vai ūdenī.

Фото Krāslavas novada PII

Mazo novadnieku svētki

Veselības diena

Bezmaksas vasaras nometne bērniem

Izlaidumi

  • 23.05. plkst. 16.00 - izlaidums 4.grupā

    24.05. plkst. 16.00 - izlaidums 11.grupā

"Pīlādzītis" gaida jaunus audzēkņus!

 

Ja Jūs esat Krāslavas novada bērna vecāks un meklējiet bērnudārzu, tad “Pīlādzītis” ir labākā izvēle!

"Pīlādzītis" grupu komplektācija nākošajam 2018./2019.mācību gadam sākās jau tagad un turpināsies līdz 31.augustam.


Mācības iestādē notiek pēc vairākām licenzētām pirmsskolas izglītības programmām, bērni tiek gatavoti gan latviešu, gan krievu skolām.  Iestādē tiek ņemts vērā bērnu veselības stāvoklis, maksimāli ievērota individuālā pieeja.  "Pīlādzītī" papildus ar bērniem strādā logopēde, koriģējošās vingrošanas speciālists un izglītības psihologs.

Bilingvālajās grupās darbs notiek divās valodās, kas ļauj intensīvi apgūt valsts valodu, bērni lasa, raksta un runā  vienlīdz labi divās valodās.


Papildus tradicionālajām nodarbībām iestādē ir interešu pulciņi: tautu un balles deju pulciņi, teātris, dziedātāju ansambļi,  latviešu un angļu valodas pulciņi, eksperimentu pulciņš, ritmika.

Vecāki, reģistrējiet Jūsu bērnus pirmsskolas izglītībā pēc adreses: Aronsona 1, Krāslava. Konsultācijas var saņemt pa telefonu: 65622249 (vadītāja), 65622259 (lietvede).


Jaunu audzēkņu reģistrācija (darba dienās):


•    no plkst. 8.00 līdz 16.00, ceturtdienās – līdz plkst. 17.00
•    vadītājas pieņemšanas laiks – pirmdien 8.00-10.00, ceturtdien 15.00-17.00


Ar mūsu iestādi var iepazīties Internetā www.piladzitis.lv un https://www.facebook.com/KraslavasNovadaPiiPiladzitis/

Mūsu e-pasts: pii.piladzitis@remove-this.inbox.lv

 

Izvēlies savam bērnam bērnudārzu "Pīlādzītis"!