Bankas rekvizīti vecāku maksājumiem

Vecāki var veikt samaksu par bērna ēdināšanu Internetbankā.

 

Lūdzam ievērot rēķinu apmaksas kārtību:

 

1) Maksājumu jāveic uz rēķinā norādīto norēķinu kontu SEB bankā:

 

konta numurs LV12UNLA0055000238018

 

2) Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI JĀNORĀDA bērna VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, kā arī RĒĶINA NUMURS.

 

3) Liels lūgums pārskaitīt tieši tik, cik aprēķināts un norādīts rēķinā no vecāka vai likumiskā pārstāvja konta, ar kuru ir noslēgts līgums.

 

 

 

 

 

Par Krāslavas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas izglītojamo ēdināšanas maksu

Ar 24.08.2023. Krāslavas novada pašvaldības lēmumu vecāku maksa par bernu ēdināšanu no 01.09.2023. būs 2,86 eiro par pilnu dienu un 2.30 eiro par nepilnu dienu.

Obligātā izglītības vecuma (5-6-gadīgiem bērniem) ēdināšanas maksa tiek samazināta uz 50%.

 

Par individuāliem mācību līdzekļiem