Pedagogu darba algas no 01.01.2024

No 2024. gada 1. janvāra par 12% palielināsies pedagogu minimālā atalgojuma likme, savukārt pirmsskolas pedagogiem tā pieaugs par 23%, izlīdzinot to ar pārējo vispārējās izglītības pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi.

Augstvērtīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, turpinot atalgojuma palielināšanu pedagogiem, Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi konceptuāli jaunu pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli – “Programma skolā”, kas tiks prezentēts janvāra sākumā.

Kopumā pedagogu darba samaksas palielināšanai 2024. gada valsts budžetā papildus paredzēti 96,2 miljoni eiro. Pedagogu zemākā vienas darba stundas likme no 1. janvāra pieaug no 8,50 eiro līdz 9,54 eiro, kas ir par 12,2% vairāk nekā līdz šim, sasniedzot 1374 eiro mēnesī par slodzi 36 stundas nedēļā.

Palielinātas tiek arī zemākās mēneša darba algas likmes vispārējās izglītības un interešu izglītības iestāžu vadītājiem, kā arī izglītības metodiķiem.

Pedagogu darba samaksas likmes pieaugumu paredz otrdien, 19. decembrī Ministru kabinets / Government of Latvia apstiprinātie IZM sagatavotie noteikumu grozījumi.

 

Atlaižu grozs

Ikviens arodbiedrības biedrs, uzrādot derīgu LIZDA biedra karti, var saņemt atlaides precēm un pakalpojumiem visā Latvijā. Šobrīd LIZDA biedriem ir pieejamas izdevīgas atlaides pie vairāk nekā 100 mūsu sadarbības partneriem. Saraksts regulāri tiek aktualizēts ar jauniem, izdevīgiem piedāvājumiem https://www.lizda.lv/atlaizu-grozs/ 

Arodbiedrība

Iestādes arodorganizācijas priekšsēdētāja: Velta Tiško

Vietnieks: Vija Barševska

Kopā arodbiedru: 26 iestādes darbinieki