2024. gada 18. janvāra Iestādes padomes lēmumi

Iestādes Padomes lēmumi:

1) Ievēlēt par iestādes Padomes priekšsēdētāju Oksanu Mateju, par priekšsēdētājas vietnieku Andri Sergejevu.

2) Apstiprināt Iestādes Padomes sastāvu 2023./2024.mācību gadam:

iestādes vadītāja Svetlana Rukmane,

iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā Jeļena Vorošilova,

pirmsskolas iestādes māsa/diētas māsa Inna Vaivodiša,

iestādes pedagogs Inta Stivriņa,

pašvaldības pārstāvis - Krāslavas novada pašvaldības izpilddirektors Viktors Aišpurs,

iestādes izglītojamo vecāki: Artis Upenieks - 1.grupas vecāks, Jelena Strode – 4.grupas vecāks, Baiba Friliņa - 5.grupas vecāks, Līva Kovaļčuka - 7.grupas vecāks, Igors Ostrovskis - 8.grupas vecāks, Viktorija Juhņeviča – 10.grupas vecāks, Kristīne Kozinda - 11.grupas vecāks, Margarita Žavnerčika - 12.grupas vecāks.

3) Noteikt, ka Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” vecāki (personas, kas realizē aizgādību), pamatojoties uz Izglītības likuma 58. panta trešo daļu nodrošina:

a) bērniem individuālos mācību piederumus (izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kurus izmantojot mācību procesā, bērns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām): kancelejas piederumus: penālis, burtnīca, pildspalva, parastais zīmulis, zīmuļu asināmais, līme, lineāls, dzēšgumija, krāsu zīmuļi, flomāsteri, mapīte bērnu darbiem, diegus un tekstilu, dabas materiālus, sporta apģērbu un apavus, aizsardzības līdzekļus un darba apģērbu (lietusmētelis, cimdi darbam, "mākslas krekls", kombinezons u.c.), krāsojamo grāmatu.

b) bērnu drošībai: mitrās salvetes, papīra kabatlakatiņus, zobu birsti, ķemmi, neplīstošu glāzīti, pamperus, vienreizējus paladziņus, auduma maisiņu apaviem, pudeli ūdens dzeršanai, lacīti ēšanai, vienreizējus priekšautu un cepurīti; ikdienā pastaigu laikā bērnam jābūt virsdrēbēm, kurās jau ir iešūti atstarojošie elementi vai pie apģērba ir piestiprināti atstarotāji, vai uz virsdrēbēm tiek uzvilkta atstarojošā veste; tīru, ērtu ikdienas apģērbu un apavus (nēsāšanai grupā un ārā, atbilstoši laika apstākļiem); savu iespēju robežās- svētku apģērbu tradicionālajos iestādes pasākumos;

c) nodrošina izklaides pasākumu biļešu apmaksu -savu iespēju robežās; izklaides ekskursiju izmaksas (transporta, biļešu, gida pakalpojumu, ēdināšanas u.c.), ja ekskursiju iniciatori ir paši vecāki un ekskursija nebija iekļauta iestādes tekošā mācību gada plānā kā mācību ekskursija.

4) Noteikt viesizrāžu, koncertu, teātru un citu bērnu izklaidējošu pasākumu, kuru organizētājs nav Iestāde, ieejas maksu līdz 3.00 EUR vienam bērnam.

5) Lai organizētu darbu visos vasaras mēnešos, izglītojamo vecākiem vasarā jāieplāno vismaz 1 mēnesi bērnu atvaļinājuma.

(Gadījumos, ja vecāki dažādu svarīgu apstākļu dēļ nevarēs nodrošināt, ka vismaz vienu mēnesi vasaras periodā viņu bērns neapmeklēs iestādi, savlaicīgi, līdz 01.05.2024., personīgi griezties pie iestādes vadītājas.)

6) Savākt iestādes vecāku parakstus vēstulei Krāslavas pašvaldībai par papildus personāla finansējumu uz 1 likmi 730,00 EUR “Skolotāja palīgs”, lai varētu nodrošināt efektīvus individuālus atbalsta pasākumus sakarā ar realizētajām speciālās izglītības programmām izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām”.

 

2024. gada 18. janvāra Iestādes Padomes sēdes protokols

Pateicības vecākiem par brīvprātīgo darbu 2023.gadā

Pateicības raksti no “Pīlādzītis”

• Andrejam Mihejevam par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 6.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”.

• Annai Ančai par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 6.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”.

• Arnim Ančam par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 6.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”.

• Snežanai Sergejevai par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 6.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”.

• Andrim Sergejevam par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 6.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”.

• Artim Upeniekam par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 6.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”.

• Laurai Upeniecei par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 6.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”.

• Sergejam Stikutam par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 11.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”

• Maikam Stikutam par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 11.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”

• Anatolijam Deņkovskim par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 11.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”

• Ilmāram Kozindam par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 11.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”

• Karīnai Kozindai par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 11.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”

• Evelīnai Kozindai par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 11.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”

• Eduardam Smuļko par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 11.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”

• Mārim Stiģevičam par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 11.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”

• Karīnai Stiģevičai par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 11.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”

• Edgaram Slapiņam par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 11.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”

• Daniēlam Slapiņam par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 11.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”

• Oļģertam Tiško par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 11.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”

• Veltai Tiško par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 11.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”

• Jānim Šuminskim par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 11.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”

• Sergejam Radionovam par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 11.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”

• Gunāram Kalinkam par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 11.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”

• Mārim Mihailovam par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 11.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”

• Arnim Šidlovskim par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 11.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”

• Viktoram Šidlovskim par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 11.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”

• Taisijai Markovai par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 11.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”

• Dmitrijam Bertulim par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 11.grupas laukuma labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”

• Viktoram Livča par brīvprātīgo darbu un aktīvu dalību Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” 4. un 11.grupas laukumu labiekārtošanā Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”.

 

Par individuāliem mācību līdzekļiem

Iestādes Padomes reglaments

Izglītības iestādes Padomes tiesiskais regulējums

Izglītības likuma 31.pants. Izglītības iestādes padome

Pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības iestādes koleģiāla institūcija, kurā darbojas:

 izglītojamo deleģēti pārstāvji, izņemot pirmsskolas izglītības programmās,

 izglītojamo vecāku(personu, kas realizē aizgādību)deleģēti pārstāvji,

 izglītības iestādes pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji.

 

Izglītības iestādes padomes sastāvs

Vecāku pārstāvji – vairākumā, pārstāvjus ievēlē izglītības iestādes vecāku sapulce. Izglītības iestādes darbinieku nevar deleģēt padomē kā vecāku.

Padomes vadītāju ievēlē no vecāku pārstāvju vidus.

Padomes sastāvā var iekļaut izglītības iestādes

vadītāju un izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.

 

Izglītības iestādes padomes kompetence

 Sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai.

 Piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai.

 Sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem.

 Sniedz priekšlikumus izglītības iestādes vadītājam par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu, izglītības programmu īstenošanu.

 Ir tiesīga lemt par to, kādus izglītības likumā minētos individuālos mācību līdzekļus nodrošina izglītojamo vecāki.

 Risina jautājumus par izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem.

 Veicina izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību.

 Informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem.

 Ir tiesīga veidot interešu grupas un institūcijas.

 

 

 

Iestādes Padome 2023./2024.mācību gadā

 

Iestādes Padomes priekšsēdētāja 2023./2024. mācību gadā - Oksana Mateja

 

Padomes priekšsēdētājas vietnieks – Andris Sergejevs.

 

Padomes locekļi 2023./2024.mācību gadā:

 

· Iestādes vadītāja Svetlana Rukmane

 

· Iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā Jeļena Vorošilova

 

· Izglītības iestādes pedagogs Inta Stivriņa

 

· Pirmsskolas iestādes māsa/diētas māsa Inna Vaivodiša

 

· Krāslavas novada pašvaldības izpilddirektors Viktors Aišpurs.

 

· Iestādes izglītojamo vecāki: Artis Upenieks - 1.grupas vecāks, Jeļena Strode – 4.grupas vecāks, Baiba Friliņa - 5.grupas vecāks, Līva Kovaļčuka - 7.grupas vecāks, Igors Ostrovskis - 8.grupas vecāks, Viktorija Juhņeviča – 10.grupas vecāks, Kristīne Kozinda - 11.grupas vecāks, Margarita Žavnerčika - 12.grupas vecāks.