10/26/2017 22:55

Zinīšu laboratorijai - trešais mācību gads!

Septembrī mazie „Pīlādzītis” Zinīšu laboratorijas pētnieki padziļināja zināšanas un izpratni par ūdeni, tā lomu un nozīmi dabā un cilvēka dzīvē, pētīja gaisu un tā īpašības.

Praktiski darbojoties, bērni salīdzināja dažādus priekšmetus, saskatīja un izdalīja līdzīgo un atšķirīgo, trenēja domāšanu, secības uztveri un atmiņu. Mazie pētnieki vingrinājās izteikt iepriekšējus paredzējumus, pārbaudīja tos un izdarīja secinājumus, mācījās shematiski pierakstīt savus novērojumus. Bērni vingrinājās darboties komandā, plānot savu darbību, meklēja vajadzīgo informāciju enciklopēdijās, attīstīja iztēli un fantāziju,veidoja radošus darbus, apvienojot dažādas tehnikas.

Eksperimenti un aktivitātes: ,,Salmiņu streiks’’, ,,Grimst, negrimst’’, ,,Ūdens iemītnieki’’, ,,Gleznojam ar gaisu’’, ,,Ūdenskrātuve’’, ,,Trauku tilpums’’, ,,Ašie pipari’’, ,,Gaisa zvans’’, ,,Noķer gaisu’’, ,,Kustīgie sērkociņi’’.

Bērniem ir daudz ko vērot, pētīt, prātot, kāpēc lietas ir tādas, kādas tās ir, un censties rast iespējamās atbildes.

                         Eksperimentu pulciņa skolotāja Ilona Eisaka

Jaunākās ziņas

"Pīlādzītis" par pozitīvu uzvedības vadīšanu

21. novembrī apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)...

>>

Advente

Jau 2. decembrī iedegsim pirmo svecīti Adventes vainagā un sāksim...

>>

Es kā Aronsons!

Krāslava var lepoties ar pasaules slaveno tēlnieku - Naumu Aronsonu....

>>