10/26/2017 22:55

Zinīšu laboratorijai - trešais mācību gads!

Septembrī mazie „Pīlādzītis” Zinīšu laboratorijas pētnieki padziļināja zināšanas un izpratni par ūdeni, tā lomu un nozīmi dabā un cilvēka dzīvē, pētīja gaisu un tā īpašības.

Praktiski darbojoties, bērni salīdzināja dažādus priekšmetus, saskatīja un izdalīja līdzīgo un atšķirīgo, trenēja domāšanu, secības uztveri un atmiņu. Mazie pētnieki vingrinājās izteikt iepriekšējus paredzējumus, pārbaudīja tos un izdarīja secinājumus, mācījās shematiski pierakstīt savus novērojumus. Bērni vingrinājās darboties komandā, plānot savu darbību, meklēja vajadzīgo informāciju enciklopēdijās, attīstīja iztēli un fantāziju,veidoja radošus darbus, apvienojot dažādas tehnikas.

Eksperimenti un aktivitātes: ,,Salmiņu streiks’’, ,,Grimst, negrimst’’, ,,Ūdens iemītnieki’’, ,,Gleznojam ar gaisu’’, ,,Ūdenskrātuve’’, ,,Trauku tilpums’’, ,,Ašie pipari’’, ,,Gaisa zvans’’, ,,Noķer gaisu’’, ,,Kustīgie sērkociņi’’.

Bērniem ir daudz ko vērot, pētīt, prātot, kāpēc lietas ir tādas, kādas tās ir, un censties rast iespējamās atbildes.

                         Eksperimentu pulciņa skolotāja Ilona Eisaka

Jaunākās ziņas

Olimpiskā diena 2018

21.septembrī "Pīlādzītī" norisinājās Olimpiskā diena 2018...

>>

Ekskursija uz pamatskolu

18.septembrī 10.grupas bērni kopā ar dažiem vecākiem un grupas...

>>

Pasaules Lielā talka

15.septembrī visā pasaulē un arī Latvijā notika Pasaules Lielā talka...

>>