04/11/2024 17:26

Džimbas viesskolas nodarbība

Šodien 25 "Pīlādzītis" bērni bezmaksas apmeklēja Džimbas viesskolas nodarbību. Satikt lielo Džimbu bērniem bija īpašs notikums, un pozitīvās emocijas palīdzēja pārrunāt drošības tēmas pozitīvā un brīvā atmosfērā. Nodarbībā lielākā uzmanība tika pievērsta bērna personiskās drošības robežām. Nodarbība ilga vienu stundu, un tās noslēgumā bērni tika iecelti par Džimbas drošības inspektoriem. Bērni saņema arī izdales materiālus, ko pēc tam pārrunāt ar vecākiem.   Džimba ar bērniem interaktīvā un iesaistošā veidā pārrunāja:   kas ir attiecības un drošība attiecībās, kas un kā var pārkāpt mūsu drošības robežas (fiziski, emocionāli, seksuāli un interneta vidē), kā atpazīt, kad ķermeņa robežas tiek pārkāptas, kā bērnam rīkoties nedrošās situācijās (spēja pateikt “nē”, doties prom un pastāstīt).   Džimbas viesskola ir Džimbas drošības programmas izbraukuma nodarbība un paredzēta 5 – 10 gadus veciem bērniem, kuriem attāluma vai citu iemeslu dēļ ir sarežģīti atkļūt līdz Džimbas mājvietai Rīgā.   Pateicamies Krāslavas Varavīksnes vidusskolas administrācijai par atbalstu un sadarbību!   Paldies par pasākuma organizēšanu Karīnai Karvelei, Krāslavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Izglītības darba speciālistei.

Jaunākās ziņas

Cūkmena vizīte

11. jūnijā pie Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" audzēkņiem bija...

>>

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

1. jūnijs ir pasaules Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Arī...

>>

Dalība mazo novadnieku svētkos

01.06.2024. mazo novadnieku svētkos dziedāja soliste Enija Avina,...

>>