05/08/2024 12:41

Viktorīna "Ko tu zini par Latviju?"

8.maijā "Pīlādzītis" sagatavošanas grupu komandām notika viktorīna "Ko tu zini par Latviju?". Pasākums notika IZM pilsoniskās līdzdalības projekta “Mana dažādā - vienīgā Latvija” ietvaros, veltītam Latvijas Republikas dibināšanas 105. gadadienai. Viktorīnas mērķi: 1. Veicināt pirmsskolas vecuma bērnu interesi, padziļināt zināšanas par Latviju, tās dabu, ievērojamiem cilvēkiem, vēsturi un mūsdienu. 2. Attīstīt bērnu intelektuālās spējas un erudīciju, loģisko domāšanu. 3. Attīstīt prasmi sadarboties komandā. 4. Moto “Mana dažādā- vienīgā Latvija” 5. Vadmotīvs “Mana Latvija = Mana atbildība.” Viktorīnā piedalījās 5., 10.grupu komandas, bērnu veikumu un zināšanas vērtēja žūrija: Krāslavas Bērnu un jauniešu centra sporta tūrisma pulciņa trenere, Jaunsardzes centra 2. novada nodaļas Krāslavas novada jaunsargu instruktore Alise Samsanoviča; Krāslavas novada centrālās bibliotēkas bibliotekāre Viktorija Urbanoviča; Krāslavas Bērnu un jauniešu centra metodiķe Sanita Kumpiņa. Pasākumā bērni prezentēja savas komandas un plakātus par Latviju, uzstājās ar priekšnesumiem, atbildēja uz jautājumiem par Latvijas dabu, simboliem, tradīcijām, izciliem cilvēkiem un par dzimto pilsētu - Krāslavu, atpazina Latvju rakstu zīmes.   Viktorīnas rezultāti: I vieta - 5.grupas komandai, II vieta - 10.grupas komandai. Visi dalībnieki saņēma pateicības dāvanas - krāsojamās grāmatas par latviešu tautas tērpiem.

Jaunākās ziņas

Cūkmena vizīte

11. jūnijā pie Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" audzēkņiem bija...

>>

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

1. jūnijs ir pasaules Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Arī...

>>

Dalība mazo novadnieku svētkos

01.06.2024. mazo novadnieku svētkos dziedāja soliste Enija Avina,...

>>