09/25/2017 20:53

Veselības diena mazajiem krāslaviešiem „Pīlādzītī”

22.septembrī biedrība „Pīlādzītis klubs” organizēja Veselības dienu maziem bērniem Krāslavas novada domes īstenotā ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros.

Veselības diena tika atklāta ar Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” Olimpiskās dienas 2017 aktivitātēm, jo tieši 22.septembrī visā pasaulē svinēja Olimpisko dienu. Tāpēc pasākuma sākumā notika olimpiskā karoga pacelšana un skanēja olimpiskā himna. Pēc tam visi dalībnieki iesildījās olimpiskajā vingrošanā lai pievērstu uzmanību veselīgam dzīves veidam.

Pasākuma turpinājumā katra bērnu komanda prezentēja savu veselības dienas devīzes variantu:  „Sāc Veselības dienā un turpini ik dienu!” un vēlāk devās sporta stafetēs, kas bija veltītas olimpiskam sporta veidam - vieglatlētikai: kopā ar Rūķiem Sportistiem bērni skrēja komandu stafetēs, leca pāri barjerām, meta lodes tālumā, nūjoja un izpildīja dažādus vispārattīstošus vingrojumus. Stafetēs visi sekoja godīgas spēles principiem sportā un te valdīja Olimpiskās vērtības – izcilība, draudzība, cieņa! Netika aizmirsts arī par drošību, bērniem tika dotas noteiktas instrukcijas kustību izpildīšanai un kopīgām darbībām, kurām visi sekoja.

Stafešu nobeigumā visi sapulcējās kopā un bērnus pārsteidza veselīgā uztura profesors Graudiņš, kurš ieradās pie dalībniekiem, lai atgādinātu par pilnvērtīgā uztura svarīgumu sportojot; Profesors ar ķerru atveda garšīgu piecgraudu spēka putru, žāvētus un svaigus augļus. Gardu muti putra ar žāvēto un svaigo augļu piedevām tika apēsta, svaigajā gaisā tā bija īpaši sātīga. 

Silts un saulains laiks ļāva bērniem izspēlēt svaigā gaisā dažādas kustību spēles ar vieglatlētikas elementiem un tad sekoja visu dalībnieku apbalvošana, kā arī zīmējumu konkursa „Mana sporta zāle dabā!” rezultātu paziņošana un uzvarētāju sumināšana. Pavisam kopā zīmējumu konkursā piedalījās 22 bērni no 2 līdz 6 gadu vecuma, bet uz Latvijas Olimpiskās Komitejas Vislatvijas zīmējumu konkursu no Krāslavas novada tika sūtīts 5-gadīgās Arnitas Uvas Friliņas zīmējums. 

Visi bērni, kuri piedalījās veselības dienā, saņēma sertifikātus par dalību Olimpiskās dienas pasākumā un nelielas dāvanas par dalību Veselības dienā. 

Dienas gaitā pieaugušajiem pasākuma dalībniekiem (bērnu vecākiem un pedagogiem) tika piedāvātās interesantas lekcijas, kuras apmeklēja 26 klausītāji: psiholoģe J.Tracjuka stāstīja un demonstrēja M.Montesori materiālu izmantošanu bērnu kustību priekam mājās; logopēde M.Plivča iepazīstināja ar logoritmikas izmantošanu sirds, asinsvadu stiprināšanai, garīgai attīstībai un veselībai; ārsta palīdze J.Menicka pastāstīja par pilnvērtīgo uzturu aktīviem bērniem; sporta skolotāja Z.Bernāte runāja un demonstrēja, kā ar aktīvo punktu pašmasāžu ar personīgo svaru var panākt sirds un asinsvadu stiprināšanu un stimulēšanu; bet pirmsskolas skolotājas I.Eisaka un A.Rihlicka iepazīstināja ar netradicionālo un relaksējošo latvisko vingrošanu, jeb vingrošanu ar dainām,  garīgās veselības veicināšanai. Visu lekciju klausītāji papildus saņēma dažādus izdales materiālus un Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” apliecības par 3 stundu tālākizglītības programmas „Starpdisciplionārā pieeja pirmsskolas vecuma bērnu fiziskās attīstības veicināšanā„ noklausīšanos. 

Veselības dienas nogalē bērni noskatījās motivējošās multfilmas par sportošanu.

Veselības dienas mērķis tika panākts, jo  maziem krāslaviešiem, viņu vecākiem un citiem pasākuma dalībniekiem tika  radīti papildus stimuli uzsākt vai atsākt rūpēties par savu veselību, pievēršoties sportam un veselīgam dzīvesveidam. Pavisam kopā „Veselības dienā maziem krāslaviešiem„ piedalījās 159 dalībnieki, 109 no tiem – bērni vecumā no 3 līdz 6 gadiem. 

 Biedrības „Pīlādzītis klubs” valdes priekšsēdētāja J.Vorošilova

Jaunākās ziņas

"Pīlādzītis" uzņem jaunus bērnus

Jaukie, dzīvespriecīgie, zinātkārie, draudzīgie, atraktīvie un foršie...

>>

Cūkmena detektīvu rūpes par putniem

Šogad ir izdevusies auksta un sniegota ziema. Tāpēc 10.grupas Cūkmena...

>>

Lasīšanas ligzdas "Pīlādzītī"

Kas visu izteic bez mēles? Man saka: tā grāmata, Ar viņu labākās...

>>