10/12/2022 23:54

Tikšanās ar skolu pārstāvjiem

12.10.2022. sagatavošanas grupu vecāki sapulcējās, lai iepazīties ar Krāslavas pilsētas skolu piedāvājumiem nākamajiem pirmklasniekiem. Vecākus uzrunāja Varavīksnes skolas direktores vietniece audzināšanas darbā Irēna Gončarova, Krāslavas ģimnāzijas direktora vietnieces mācību darbā Janīna Samsanoviča un Sandra Nemeņonoka, Krāslavas gr.Plāteru v.n. poļu pamatskolas skolotājas Karīna Birule un pani Wiesława Sobiszek. Paldies par unikālu iespēju vecākiem jau gadu iepriekš izvērtēt skolu piedāvājumus! Tiksimies skolu atvērtajās dienās pavasarī!

Jaunākās ziņas

"Pīlādzītim" - 37!

Mūsu “Pīlādzītim” dzimšanas diena! 24.11.2023. bērnudārzs...

>>

Mana dažādā — vienīgā Latvija

21.11.2023. iestādes bērni vienojās svinīgā koncertā par godu...

>>

Maize - mūsu vērtība

10.grupas bērni apsprieda tēmu par maizi, kā Latvijas materiālās un...

>>