11/10/2023 14:54

Rīcību dienas

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" 11.grupas bērni piedalījās Rīcības dienu kampaņā. Bērni runāja par tīru Latviju, uzzināja, kāpēc nepieciešams šķirot atkritumus dažādos konteineros. Praktiskās darbības rezultātā izsecināja, ka rokdarbus var izmantot otrreizējo materiālu. Bērni no tualetes ruļļiem, diegu un kartona pārpalikumiem izgatavoja rotājumus grupas telpai Latvijas svētkiem. 2023. gadā Rīcības dienas notiek no 6. - 12. novembrim. Kopīgs sauklis šogad - "Planēta pirmajā vietā!". Iestādē Rīcības dienu dalīdnieki ir lielie bērni no 5., 10., 11., 12.grupām, kas piedalās atkritumu škīrošanā (makulatūra, tekstīls un lietotās baterijas) un otrreizēja materiāla (plastiks, trauki, stikls, tekstīls, papīrs) izmantošanā rokdarbos, noformējumos - tādējādi rupējoties par bezatkritumu zaļo kursu.

Jaunākās ziņas

"Pīlādzītim" - 37!

Mūsu “Pīlādzītim” dzimšanas diena! 24.11.2023. bērnudārzs...

>>

Mana dažādā — vienīgā Latvija

21.11.2023. iestādes bērni vienojās svinīgā koncertā par godu...

>>

Maize - mūsu vērtība

10.grupas bērni apsprieda tēmu par maizi, kā Latvijas materiālās un...

>>