11/25/2016 11:39

PII "Pīlādzītis" 30 gadu jubileja

24.11. notika iestādes 30 jubilejas pasākums, kuru vadīja "Pīlādzīša" Labie Gariņi - A.Rihlicka, V.Bernāte, bet koncertā uzstājās bērni no 4., 11., 10., 1., 7.grupām, dziedātāju ansambļa un balles deju pulciņa.

Ar savu klātbutni iestādi pagodināja Krāslavas novada domes pr.-ja vietnieks V.Moisejs; Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja L.Miglāne un vadītājas vietniece S.Petroviča; LIZDA Krāslavas un Dagdas arodbiedrības pr.-ja R.Sakoviča; iestādes Padomes pr.-js A.Pavļukevičs un viņa vietniece N.Zdanovska; iestādes absolventi V.Ļebedkovs, A.Sergejevs, M.Borodina-Ignatoviča, P.Borodins; „Krāslavas vēstis” redaktore E.Škutāne.

Krāslavas novada domes Pateicības rakstus saņēma skolotājas A.Trunoviča-Stivriņa (par apzinīgu pedagoģisko darbu, radošumu, strādājot vasaras nometnē ar novada bērniem, par mūsdienīgu un radošu pieeju novadmācībā); I.Aļžanova (par apzinīgu pedagoģiskā darba pienākumu veikšanu Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” vairāk nekā 25 gadu garumā un bērnu latviskās kultūridentitātes veidošanu), saimniecības pārzine Z.Duka (par uzticību bērnu dārzam 30 gadu garumā un ieguldījumu iestādes attīstībā), aukle I.Menicka (par ilggadīgu ieguldījumu jaunākā vecuma audzēkņu attīstībā un veiksmīgu sadarbību ar skolotājām); Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļas pateicības rakstus saņēma skolotājas I.Kalinka, I.Eisaka (par inovatīvu pieeju un eksperimentu metodes izmantošanu pirmsskolā dabaszinību jomā); iestādes arodbiedrības priekšsēdētāja V.Barševska saņēma pateicību no LIZDAS par ieguldīto darbu pedagogu interešu aizstāvībā; Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" Pateicības raksti tika pasniegti remontstrādniekam G.Rihlickim un ārsta palīdzei J.Menickai - par veiksmīgu debiju profesijā.

Jaunākās ziņas

Mans veltījums tīrai Latvijai

"Pīlādzītis" 5.grupas audzēkņi (Emīls Muižnieks, Sabīna...

>>

Bērnu atbildības, līderības un patstāvības veidošana

20.februārī 8.grupas bērni vingrinājās patstāvīgi pagatavot...

>>

Sēd uz sliekšņa Pasaciņa

"Pīlādzītis" turpina skatīties latviešu animācijas filmas...

>>