01/07/2022 06:32

Pateicības partneriem par sadarbību 2021.gadā

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” jau vienpadsmito gadu turpina iesākto tradīciju-  sagaidot 11. janvārī Paldies dienu, administrācija sirsnīgi pateicas iestādes darbiniekiem, bērniem, viņu vecākiem un citiem līdzcilvēkiem, kuri atbalsta iestādi un dod spēku būt tādiem, kādi mēs esam! (Varbūt kāds piemirsa-latviešu valodā „paldies” ir cēlies no vārdu salikuma „palīdzi dievs”. Tāpēc sakot kādam paldies, vēlam augstāko spēku palīdzību.)

             Pateicība Oksanai Matejai par veiksmīgu sadarbību, veicot Krāslavas novada PII “Pīlādzītis’’ Padomes priekšsēdētājas pienākumus, kā arī par brīvprātīgo darbu un realizētiem diviem projektiem Krāslavas novada domes konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros un aktīvu iesaisti projekta „Logopēdiskā interaktīvā rotaļistaba mazajiem krāslaviešiem” realizēšanā.

       Pateicība Krāslavas novada Izglītības pārvaldes  sociālajai pedagoģei Žannai Drozdovskai par informatīvā atbalsta sniegšanu un veiksmīgu sadarbību bērnu ar īpašām vajadzībām izglītošanā.

                Pateicība Krāslavas valsts ģimnāzijas direktora vietniecei audzināšanas jautājumos Ilgai Stikutei par sadarbību iestādes darbinieku tālākizglītības kursu organizēšanā.

                Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodaļas izglītības iestāžu datortīkla administratoram Valdim Lasovskim par atsaucību, informatīvo atbalstu un veiksmīgu sadarbību.

                Pateicība Andrim Sergejevam par ieguldīto kvalitatīvu darbu jaunu rotaļu objektu izveidošanā 2.grupas laukumā.

                Paldies Krāslavas novada centrālās bibliotēkas metodiķei Žanetai Moisejai un sistēmas administratorei Ilonai Cabulei par sadarbību iestādes darbinieku attālināto sanāksmju tehniskā organizēšanā.

                Paldies Krāslavas novada centrālās bibliotēkas  bērnu literatūras nodaļas vadītājai Viktorijai Urbanovičai par radošu sadarbību bērnu pasākumos un lasītveicināšanas programmā.

                PaldiesPIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības izglītības metodiķei Larisai Rukmanei un pedagogam Jānim Kuklim par sadarbību un palīdzību Eiropas Sporta nedēļaspasākumu organizēšanā iestādes bērniem.

                Paldies par atbalstu Eiropas Sporta nedēļas pasākumu organizēšanā INWA-LTSA nūjošanas instruktoram Aleksandram Lahtionovam un Varavīksnes vidusskolas sporta skolotājai Ingrīdai Bernātei.

                PaldiesKrāslavas novada tūrisma informācijas centra vadītājai Tatjanai Kazačukai par aktīvu sadarbību un personisko ieguldījumu, organizējot ģimeņu kustību spēli „Krāslavas loki” un mācību radošo darbnīcu organizēšanu iestādes darbiniekiem.

                SIA „Kristafors” kolektīvam, personīgi izpilddirektoram Ilgvaram Ugaram, paldies par atsaucību, izpalīdzību biroja tehnikas apkopē, kvalitatīvu un ilggadēju sadarbību.

                SIA „IVIKS”kolektīvam, personīgi direktoram Ivaram Stivriņam unspeciālistiem Ivaram Žuram, Antonam Šromam - paldies par atsaucību, mobilitāti un individuālo pieeju kvalitatīvu interneta pakalpojumu  sniegšanā.

                Krāslavas bāriņtiesas priekšsēdētājai Ilonai Bidzānei un Krāslavas novada Sociālajam dienestam, personīgi Intai Ļaksai-paldies par sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā.

                Krāslavas Drogas kolektīvam, personīgi Ilonai Nikitinai, par atbalstu Pasaules roku mazgāšanas dienas iestādes pasākumu organizēšanā.

                Slimību profilakses un kontroles centraNacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla darbiniekiem, Veselības veicināšanas vadības nodaļas vecākai veselības veicināšanas koordinētājai Lienei Spilvai – Ekertei, projekta „Man ir tīri zobi” koordinatorei Siantārai Silickai – par personīgo atbalstu „Pīlādzītis” veselības veicināšanas pasākumu organizēšanā.

                Valsts policijas pārstāvei  Anastasijai Skovorodko par sadarbību pasākuma organizēšanā bērniem par drošību uz ceļa.

                Ilzei Stabulniecei par atbalstu un sadarbību,  atkārtoti izmantojot dažāda veida materiālus un priekšmetus.

Lai 2022. gads ir mierīgs, veselīgs, piepildīts ar gaišām domām, radošām idejām un labiem darbiem! Biežāk lietojiet maģisko vārdu “paldies”, lai cilvēki biežāk saņemtu augstāko spēku palīdzību!

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” vadītāja Svetlana Rukmane

Jaunākās ziņas

Cūkmena vizīte

11. jūnijā pie Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" audzēkņiem bija...

>>

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

1. jūnijs ir pasaules Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Arī...

>>

Dalība mazo novadnieku svētkos

01.06.2024. mazo novadnieku svētkos dziedāja soliste Enija Avina,...

>>