01/09/2018 12:27

Paldies!

Ja vēlies kļūt par savas augošās laimes un piepildījuma arhitektu, ir nepieciešama atzinība un pateicība.

(Doks Čildre)

11.janvārī atzīmē Starptautisko „paldies” dienu.

Cik bieži ikdienā pasakām tikvienkāršu vārdu kā “paldies”? Paldies –par to, ka ESAM šai pasaulē, ka baudām dzīvi… Jo pateicība ir viens no spēcīgākajiem laimes sajūtas radītājiem.

Turpinot Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 2011.gadā iesāktu tradīciju, administrācija pateicas iestādes darbiniekiem, audzēkņiem, viņu vecākiem, Krāslavas novada domei, kā arī citiem līdzcilvēkiem, kuri atbalsta iestādi, sniedz spēku un gandarījumu. Paldies!

· Krāslavas pamatskolas direktorei Vijai Koncevičai, direktores vietniecei Janīnai Samsanovičai un Krāslavas novada sākumskolas skolotāju MA vadītājai Intai Beikulei pateicamies par veiksmīgu sadarbību izglītības jomā.

· LNA Daugavpils zonālā valsts arhīva vecākajai ekspertei Olgai Kovaļovai - paldies par atsaucību un veiksmīgu sadarbību vairāku gadu garumā.

· Laikraksta „Latgales laiks” žurnālistei Egitai Jonānei paldies par sadarbību iestādes tēla popularizēšanā.

· Pateicība par atbalstu labdarības projekta realizēšanā SIA „Latgran” ražošanas direktoram Mārtiņam Zvejniekam un AS "Graanul Invest" valdei par atbalstu biedrības "Pīlādzītis klubs" projektā jaunu atribūtu iegāde bērnu pastaigu laukumiem bērnudārzā „Pīlādzītis”.

· Jutai Bubinai paldies par sadarbību semināra „Viena stratēģija – vienam bērnam” tulkošanā.

· Par konkursa „Cālis-2017” vērtēšanu pateicamies Krāslavas pamatskolas skolotājai Skaidrītei Gasperovičai un Krāslavas PII „Pienenīte” mūzikas skolotājām Stanislavai Bataragai, Maijai Bogdānei.

· SIA „CKD D” tehniskajam direktoram Albertam Mošānam paldies par veiksmīgu sadarbību biedrības "Pīlādzītis klubs" Krāslavas novada domes konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2017” atbalstītā projekta "Ceļu satiksmes mācību laukums/poligons bērniem Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” teritorijā" realizēšanā.

· Paldies Krāslavas „Drogas” veikala pārdevējām Ilonai Ņikitinai un Irēnai Pizānei par sadarbību Roku mazgāšanas dienas organizēšanā „Pīlādzītis” 6-gadīgiem bērniem.

· Kinopunkta "Secret Garden” projektu vadītājai Aigai Preimanei paldies par dāvāto iespēju - bezmaksas latviešu animācijas filmu demonstrēšanu „Pīlādzītis” bērniem.

· VUGD LRB Krāslavas daļas inspektoram Aleksandram Sergejevam paldies par sadarbību informatīvās kampaņas “Iedzīvotāju izglītošana par rīcību pēc ceļu satiksmes negadījumiem” ietvaros.

· Cherry Picking SIA „Sajūtu mednieces” mārketinga projektu vadītājai Anetei Eglītei paldies par sadarbību projektā „Zirnis”.

· Pašvaldības aģentūrai „Labiekārtošana K”, personīgi Ēvaldam Cauņam, pateicība par veiksmīgu sadarbību saimnieciskajā jomā.

· Krāslavas novada pašvaldības aģentūras “Labiekārtošana K” direktora vietniecei Svetlanai Saksonei paldies par atsaucību, savlaicīgi piegādātajām smiltīm un ļoti skaistas egles piegādi bērnu svētku pasākumiem.

· Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” elektriķiem paldies par atsaucību, savlaicīgi veiktiem darbiem.

· SIA „IVIKS” direktoram Ivaram Stivriņam paldies par atsaucību un individuālo pieeju interneta pakalpojumu sniegšanā, speciālistiem Oskaram Maļinovskim un Ivaram Žuram paldies par nodrošināšanu ar kvalitatīviem interneta pakalpojumiem.

· Artūram Pavļukevičam, Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” Padomes priekšsēdētājam, pateicība par atbalstu un veiksmīgu ilggadēju sadarbību.

· SIA „Kristafors” kolektīvu, personīgi SIA “Kristafors” valdes loceklim Ilgvaru Ugaru, tencinām par atsaucību, izpalīdzību biroja tehnikas apkopē, kvalitatīvu un ilggadīgu sadarbību.

· Tencinām ziedu veikala īpašnieku Aivaru Vešteru, floristi Lolitu Aizbalti - par māksliniecisko gaumi pušķu noformēšanā iestādes vajadzībām, veiksmīgu sadarbību vairāku gadu garumā.

Lai šis gads, Latvijas 100gades gads, ir vēl vairāk piepildīts ar gaišām domām un labiem darbiem, ar gandarījuma un lepnuma jūtām par paveikto!

Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” vadītāja Svetlana Rukmane

Jaunākās ziņas

"Pīlādzītis" par pozitīvu uzvedības vadīšanu

21. novembrī apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)...

>>

Advente

Jau 2. decembrī iedegsim pirmo svecīti Adventes vainagā un sāksim...

>>

Es kā Aronsons!

Krāslava var lepoties ar pasaules slaveno tēlnieku - Naumu Aronsonu....

>>