11/14/2022 08:50

Mārtiņi

Es atvēru nama durvis, Mārtiņbērnus gaidīdama: Jau dzirdēju pagalmā Vara važas nožvadzam.   Pērkonītis ducināja Visu garu vasariņu, Nu dūc manā istabiņā Mārtiņdienas vakarā.   Zeme rīb, rati klaudz, Kas to zemi rībināja ? Nu atbrauca Mārtiņdiena Deviņiem kumeļiem.   Līksmībā un pārpilnībā noritēja Mārtiņu svinības "Pīlādzītī", jo netrūka ne jautru dziesmu, ne deju.Seno tradīciju garā visi lielie un mazie pīlādzēni 10. novembrī priecīgi satraukti piedalījās Mārtiņdienas svinībās. Mārtiņi ir latviešu gadskārtu paražās ir svinama diena, un iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. “Pīlādzītis” Mārtiņbērni iegāja katrā bērnudārza telpā, lai piepildās latviešu tautas ticējums: kur viesojas Mārtiņbērni, tur garantēta pārticība un svētība! Mārtiņdienā visiem bērniem mūsu "Pīlādzītī" bija jautra rotaļāšanās masku gājienā un Mārtiņdienas izdarības, iedzīvinot tautas tradīcijas.

Jaunākās ziņas

"Pīlādzītim" - 37!

Mūsu “Pīlādzītim” dzimšanas diena! 24.11.2023. bērnudārzs...

>>

Mana dažādā — vienīgā Latvija

21.11.2023. iestādes bērni vienojās svinīgā koncertā par godu...

>>

Maize - mūsu vērtība

10.grupas bērni apsprieda tēmu par maizi, kā Latvijas materiālās un...

>>