02/21/2018 09:24

Mans veltījums tīrai Latvijai

"Pīlādzītis" 5.grupas audzēkņi (Emīls Muižnieks, Sabīna Ogorelova) konkursam “Mans veltījums tīrai Latvijai!” kopā ar skolotājām Intu Stivriņu un Aiju Trunoviču-Stivriņu izgatavoja no lieliem kartona cilindriem, kuri palika pēc linolejas ruļļu iztirgošanas saimniecības veikalā, telpisko vāzi; vāzi veidoja 3 dažāda augstuma slīpi sagriezti cilindri, tos salīmēja kopā ar karsto līmi, izdekorēja papjemaše tehnikā ar telpiskām sniegpārslam, nokrāsoja un gatavu vāzi bērni uzdāvināja bērnudārzam. Vāze sanāca stabila, skaista, tajā var likt sausus zarus un ziedus. Kartona ruļļu vāze jau tika izmantota 2017. gada decembrī Ziemassvētku dekorācijās iestādes mūzikas zālē.
  Konkursu “Mans veltījums tīrai Latvijai!”, kurā bija jāizgatavo dizaina priekšmets no atjaunojamiem dabas resursiem, organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas muzeju, Izklaides parku “Avārijas brigāde”, SIA “FOLDLIFE” un Valsts izglītības satura centru.  Konkursa mērķis - veicināt bērnos izpratni, ka daudzas funkcionāli noderīgas lietas var izgatavot pašu rokām no atjaunojamiem dabas resursu materiāliem. Konkurss palīdz sekmēt radošuma un praktisko iemaņu sintēzi dizaina priekšmetu izgatavošanā, popularizēt kartonu kā ekoloģisku un ilgtspējīgi izmantojamu izejmateriālu jaunu priekšmetu un objektu radīšanai.

Jaunākās ziņas

"Pīlādzītis" par pozitīvu uzvedības vadīšanu

21. novembrī apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)...

>>

Advente

Jau 2. decembrī iedegsim pirmo svecīti Adventes vainagā un sāksim...

>>

Es kā Aronsons!

Krāslava var lepoties ar pasaules slaveno tēlnieku - Naumu Aronsonu....

>>