11/16/2017 11:42

Man sirdī Latvija skan!

Es aizveru acis un dzirdu –

Man sirdī Latvija skan!

Šīs skaņas tik mīļas man!

Šīs skaņas tik dārgas man!

Es aizveru acis un dzirdu –

Latvija skan!

Reiz senos laikos tapa maza valsts, un tai tika dots vārds – Latvija! Cilvēki, kuri dzīvoja šajā valstī , bija priecīgi un lepni, ka var to saukt par savām mājām. 18. novembris Latvijas valsts iedzīvotājiem ir svētku diena. Mūsu dzimtene svin savu dzimšanas dienu. Visskaistākās dziesmas un dejas skan tikai Latvijai. Bet kas ir Latvija? Tās ir mūsu birztalas, druvas, meži, zilie ezeri, mazie strautiņi un milzīgie ozoli. Arī "Pīlādzītī" bērnu un vecāki sapulcējās kopā lai nosvinētu Latvijas dzimšanas dienu.

Jaunākās ziņas

Olimpiskā diena 2018

21.septembrī "Pīlādzītī" norisinājās Olimpiskā diena 2018...

>>

Ekskursija uz pamatskolu

18.septembrī 10.grupas bērni kopā ar dažiem vecākiem un grupas...

>>

Pasaules Lielā talka

15.septembrī visā pasaulē un arī Latvijā notika Pasaules Lielā talka...

>>