10/12/2023 09:04

Lasītprasmi veicinoši uzdevumi vecākajā pirmsskolas grupā

2023./2024.mācību gadā "Pīlādzītī" kā prioritāte ir izvirzīta lasītprasmes veicināšana un pozitīvas attieksmes par lasīšanu veidošana. Piedāvājam ieskatīties 11.grupas, kur mācās 5-gadīgie bērni, didaktiskā materiāla klāstā. Materiālus var izmantot dažādi: gan runas attīstībai, gan latviešu valodas vārdu krājuma papildināšanai, gan lasītprasmi veicināšanai u.c. Pedagogi radoši kombinē Latvijā ražotus un pašgatavotus materiālus, smeļoties idejas gan metodiskajā literatūrā, gan Interneta vietnēs.

Jaunākās ziņas

"Pīlādzītim" - 37!

Mūsu “Pīlādzītim” dzimšanas diena! 24.11.2023. bērnudārzs...

>>

Mana dažādā — vienīgā Latvija

21.11.2023. iestādes bērni vienojās svinīgā koncertā par godu...

>>

Maize - mūsu vērtība

10.grupas bērni apsprieda tēmu par maizi, kā Latvijas materiālās un...

>>