11/16/2016 13:25

Daudz laimes, Latvija!

Mīļo Dieviņ, lūdzu tevi, svētī mūsu Tēvu zemi. Svētī to kā acu raugu, lai es tajā laimīgs augu. Mīļo, Dieviņ, lūdzu tevi sargā mūsu Tēvu zemi. Latvija ir mūsu mājas, lai šeit visiem labi klājas.

Mūsu pirmsskolas izglītības iestādes bērni un skolotājas Latvijas svētkiem veltīja tautiskās noskaņās ieturētus pasākumus. 

Dzimšanas diena gadā tik viena katram no mums un arī Latvijai. Vismīļāka dāvana - pašu darināta, tad arī mūsu svētki ir pašu varēšana un sasniegums…

15.-17. novembrī bērni un grupu skolotājas veltīja svētku koncertus Latvijas dzimšanas dienai. Svētkus iesākām ar himnu, ko bērni paši nodziedāja. Bērnu mazās rociņas, erudītie prāti Latviju sveica ar zināšanām par Latviju, ar radošajiem darbiņiem,  ar tautasdziesmām, kas stāsta par Latvijas skaistumu dažādos gadalaikos, par mūsu galvaspilsētu Rīgu.

Mūzikas skolotājas palīdzēja bērniem iemācīties dziesmas un dejas un rūpējās par zāles svinīgo noformējumu. Grupu skolotājas bērniem iemācīja latviešu tautasdziesmas par Latvijas skaisto dabu.

Svētku nobeigumā izskanējā daudzbalsīgs vēlējums -"Daudz laimes dzimšanas dienā Tev - Latvija!’’.

Jaunākās ziņas

Pateicības

8., 4., 5.grupu bērni saņēma pateicības no SIA „Zaļā josta” par...

>>

Bērnu svētki

1.jūnijā "Pīlādzītis" bērni piedalījās mazo krāslaviešu svētkos...

>>

Veselības diena mazajiem krāslaviešiem

Šogad visā Eiropā un arī Latvijā no 28. maija līdz 3. jūnijam...

>>