11/16/2016 13:25

Daudz laimes, Latvija!

Mīļo Dieviņ, lūdzu tevi, svētī mūsu Tēvu zemi. Svētī to kā acu raugu, lai es tajā laimīgs augu. Mīļo, Dieviņ, lūdzu tevi sargā mūsu Tēvu zemi. Latvija ir mūsu mājas, lai šeit visiem labi klājas.

Mūsu pirmsskolas izglītības iestādes bērni un skolotājas Latvijas svētkiem veltīja tautiskās noskaņās ieturētus pasākumus. 

Dzimšanas diena gadā tik viena katram no mums un arī Latvijai. Vismīļāka dāvana - pašu darināta, tad arī mūsu svētki ir pašu varēšana un sasniegums…

15.-17. novembrī bērni un grupu skolotājas veltīja svētku koncertus Latvijas dzimšanas dienai. Svētkus iesākām ar himnu, ko bērni paši nodziedāja. Bērnu mazās rociņas, erudītie prāti Latviju sveica ar zināšanām par Latviju, ar radošajiem darbiņiem,  ar tautasdziesmām, kas stāsta par Latvijas skaistumu dažādos gadalaikos, par mūsu galvaspilsētu Rīgu.

Mūzikas skolotājas palīdzēja bērniem iemācīties dziesmas un dejas un rūpējās par zāles svinīgo noformējumu. Grupu skolotājas bērniem iemācīja latviešu tautasdziesmas par Latvijas skaisto dabu.

Svētku nobeigumā izskanējā daudzbalsīgs vēlējums -"Daudz laimes dzimšanas dienā Tev - Latvija!’’.

Jaunākās ziņas

Veselības diena mazajiem krāslaviešiem „Pīlādzītī”

22.septembrī biedrība „Pīlādzītis klubs” organizēja Veselības...

>>

Dzejas diena

„Pirmā atmiņa man – saule, arī pēdējā būs saule: Visu dzīvi mani...

>>

Tēvu diena

Kas ir vismīļākais? Kas ir vistuvākais? Kas ir visdāsnākais? Tas...

>>