11/23/2016 12:40

Daudz laimes jubilejā, "Pīlādzītis"

Novembrī "Pīlādzītis" svin savu 30 dzimšanas dienu.

Par šiem gadiem bija tik daudz notikumu, mainījās varas un valstis - bet "Pīlādzītis" palika! Mums visiem ir daudz jautru atmiņu par interesantiem pasākumiem un momentiem!

Lepnums un prieks par savu bērnudārzu ir gan lieliem, gan maziem pīlādzēniem, jo "Pīlādzītī" Ir stipras tradīcijas, radoši bērni, atsaucīgi audzēkņu vecāki un idejām bagāts saliedēts kolektīvs!

Priecē, ka daudzi pīlādzēni atnāk uz iestādi atkal - tagad jau ar saviem bērniem. Ir daudz tādu audzēkņu, kuri paši atnāk strādāt uz iestādi, arī bijušo un tagadējo darbinieku bērni. Katrā mazā sirsniņā iekvēlojās mīļš prieks un lepnums – būt „Pīlādzītis” audzēknim! Paldies bērnu vecākiem, kuri vienmēr palīdz un atbalsta. Jo tikai kopā mēs esam spēks, un kopā varam iet gaišo bērnības taku. Lai piepildās sapņi un vēlējumi nākamajiem darba pilnajiem gadiem.

Lai ražīgi nākamie darba gadi, lai netrūkst radošu ideju un spēka, audzinot jauno paaudzi! Lai mums pāri staro saulainās dienas un krāsaini labestīgais pīlādžogu tilts! Iesim pār to kopā, izjūtot bezgalīgu mīlestību un nebeidzamu sirsnības devu! Daudz laimes dzimšanas dienā, "Pīlādzītis"!

Jaunākās ziņas

Mans veltījums tīrai Latvijai

"Pīlādzītis" 5.grupas audzēkņi (Emīls Muižnieks, Sabīna...

>>

Bērnu atbildības, līderības un patstāvības veidošana

20.februārī 8.grupas bērni vingrinājās patstāvīgi pagatavot...

>>

Sēd uz sliekšņa Pasaciņa

"Pīlādzītis" turpina skatīties latviešu animācijas filmas...

>>