09/27/2017 16:30

CEĻU SATIKSMES SVĒTKI

Ceļa zīmes zināt – Katram goda lieta. Ceļa zīmes liktas Vienmēr īstā vietā. Kad uz dārziņu, pie draugiem, Kad uz mājām ceļu mēro, Krustojumos luksofori – Pirmais, kas ir jāievēro. Sarkans – stavi rāms! Dzeltens – pacieties! Bet kad zaļā krāsa zied – Tad tu vari pāri iet!

27.septembrī notika biedrības "Pīlādzītis klubs" Krāslavas novada domes konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2017” atbalstītā projekta "Ceļu satiksmes mācību laukums/poligons bērniem Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” teritorijā" noslēguma pasākums bērniem "Drošības ābece uz ceļa”. Pasākuma uzdevumi bija: sekmēt bērnu droša dzīvesveida iemaņu attīstību; nostiprināt zināšanas par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās.

Bērniem vajadzēja veikt dažādus uzdevumus, lai varētu novērtēt, cik viņi ir labi sagatavoti ceļa satīksmes dalībnieki. Svētkos piedalījās 11., 10., 8., 7., 4.grupu bērni, kopa dalīdnieku skaits sasniedza ciparu 110. Sākumā katra komanda prezentēja savu emblēmu un devīzi, kas bija saistīti ar svētku tēmu, pēc tam visi devās ceļojumā pēc uzdevumu kartes;

Luksofors un viņa draugi jautrie Rūķi lika bērniem izpildīt visādus pārbaudījumus: iet pāri ceļam pa gājēju pārēju, atpazīt svarīgākas ceļa zīmes, kārtīgi iekāpt autobusā un ievērot uzvedības noteikumus sabiedriskajā transportā, atpazīt luksofora signālus un uzmanīgi pārvietoties pā ceļu un gājēju ietvi, lietot atstārotājus un drošības vestes bet automašīnā piesprādzēties ar drošības jostu.

Pasākuma nobeigumā visi sapulcējas kopā un saņēma dāvanas - krāsojāmās grāmatas "Šerloka stāsti tavai drošībai" un diplomus par aktīvu dalību svētkos.

Izsakam pateicību Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājai un projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” koordinatorei Inārai Dzalbei par atbalstu.

Jaunākās ziņas

"Pīlādzītis" par pozitīvu uzvedības vadīšanu

21. novembrī apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)...

>>

Advente

Jau 2. decembrī iedegsim pirmo svecīti Adventes vainagā un sāksim...

>>

Es kā Aronsons!

Krāslava var lepoties ar pasaules slaveno tēlnieku - Naumu Aronsonu....

>>