06/06/2023 12:58

Bērnības svētki 2023

04.06.2023. "Pīlādzītis" bērni, vecāki un darbinieki aktīvi darbojās Krāslavas māminu kluba bērnības svētkos Krāslavā. Uz koncerta skatuves uzstājās mūzikas skolotāju Vijas Gončarovas, Marijas Gasperovičās dziedātāju ansambļi un ritmikas skolotājas Veltas Tiško pulciņa dalībnieki. Jautrās stafetes vadīja sporta skolotājas Zinaīdas Bernātes komanda. Rotaļas un radošo darbnīcu vadīja pasaku personāžu animatoru komanda.

Jaunākās ziņas

"Pīlādzītim" - 37!

Mūsu “Pīlādzītim” dzimšanas diena! 24.11.2023. bērnudārzs...

>>

Mana dažādā — vienīgā Latvija

21.11.2023. iestādes bērni vienojās svinīgā koncertā par godu...

>>

Maize - mūsu vērtība

10.grupas bērni apsprieda tēmu par maizi, kā Latvijas materiālās un...

>>