05/17/2024 14:07

Atskaites koncerti

Par godu Mātes un Ģimenes dienām, "Pīlādzītī" 14.-16.maijā norisinājās atskaites koncertu cikls. Pasākumos uzstājās dziedātāju ansambļi un solisti, daiļlasītāji, latviešu un angļu valodu pulciņu, ritmikas un logoritmikas pulcinu dalībnieki, kā arī teātra pulciņa mazie aktieri. Sagatavot talantīgo bernu priekšnesumus palīdzēja mūzikas skolotājas Marija Gasperoviča un Vija Goncarova, logopede Eline Preceniece, skolotājas Oksana Vansevičiene, Velta Tiško, Jeļena Vorošilova. Koncerti bija ļoti skaisti, tos apmeklēja bērnu vecāki un citi ģimeņu locekļi.

Jaunākās ziņas

Cūkmena vizīte

11. jūnijā pie Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" audzēkņiem bija...

>>

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

1. jūnijs ir pasaules Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Arī...

>>

Dalība mazo novadnieku svētkos

01.06.2024. mazo novadnieku svētkos dziedāja soliste Enija Avina,...

>>