04/21/2017 22:31

Atskaites koncerti

19. un 20.aprīlī izskanēja "Pīlādzītis" tradicionālie atskaites koncerti, kurā ikviens bērns parādīja, ko ir iemācījies.

Koncertos zēni un meitenes ar prieku uzstājās, bet vecāki ar lepnumu  varēja redzēt savu bērnu talantus dejā, ritmikā, dziesmā, muzicēšanā, teātrī, angļu valodā. Zālē bija vairāk nekā 100 cilvēki. Mažos ķiparus ieradās atbalstīt vecāki, draugi un vienkārši paziņas. Patīkami, ka atnākuši tik daudz cilvēki, kas ar savu klātbūtni palielina bērnu pārliecību par sevi. Visi koncertu dalībnieki varēja izbaudīt vētrainus aplausus un pozitīvu emociju jūru.

Paldies visiem pedagogiem, kas darbojās bērnu dotību attīstībā: balles deju pasniedzējam A.Baginičam, eksperimentu pulciņa skolotājai I.Eisakai, angļu valodas skolotājas J.Ruseckai, teātra skolotājai J.Vorošilovai, ritmikas skolotājai L.Špigunovai, tautisko deju skolotājai I.Beikulei, dziedātāju ansambļu un solistu skolotāja, M.Gasperovičai un V.Gončarovai. Kā arī 1., 2., 5., 12. grupu skolotājam , palīdzēm, bērnu vecākiem.

Ļoti patīkami, ka vecāki mūs atbalsta un pavada ar mums kopā laiku. Pats galvenais ir ģimene un mēs esam ļoti priecīgi, ka koncertos ir izdevies izveidot patiesi sirsnīgu atmosfēru!

 

Jaunākās ziņas

Es kā Aronsons!

Krāslava var lepoties ar pasaules slaveno tēlnieku - Naumu Aronsonu....

>>

Dzimšana. Latvijas svētki.

Maza mana Tēvuzeme Divu roku platumā. Mīļa mana...

>>