09/06/2023 23:40

2023./2024.mācību gada jaunumi

Iestādē 1.septembrī nokomplektētās 10 grupas, kopā apmeklē 158 bērni un tiek realizētās mācības 9 pirmsskolas izglītības programmās, tai skaitā 7 iekļaujošās mācību programmās un 1 interešu izglītības programmā. Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” kopš 2022.gada ir Sabiedrības integrācijas fonda “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusa ieguvējs, kas liecina ne tikai par likumdošanā noteikto prasību ievērošanu attiecībā uz ģimenēm ar bērniem, bet arī uz daudzveidīgām papildu iniciatīvām un aktivitātēm. No 2021.gada esam pievienojusies Nacionālajam Veselību veicinošo skolu tīklam, attīstot veselību veicinošu vidi izglītojamajiem. Septembri pasludinājām par veselības veicināšanas mēnesi: piedalīsimies Eiropas skolu veselības dienā, organizēsim veselības sporta nedēļu un BEACTIVE DAY aktivitātes pašiem mazākajiem sportistiem. 2023./2024.mācību gadā “Pīlādzītis” pedagogi izvirzīja latviešu valodas attīstības un lasītprasmes veicināšanas prioritātes, ar mērķi sekmīgi sagatavot izglītojamos pārejai no pirmsskolas izglītības uz sākumskolas izglītību. Lai veiksmīgi realizētu šos gada uzdevumus, tiek ieviests grāmatu lasīšanas rituāls, bērni piedalīsies lasīšanas žūrijas programmā, tiks veidota lasītprasmi stimulējošā vide, būs atklātās nodarbības, profesionālas prieredzes apmaiņas un 15 pedagogi Latviešu valodas aģentūras speciālistu vadībā jau no septembra pilnveidos savas profesionālās prasmes 60 stundu metodiskos kursos “Rotaļnodarbības latviski”.   Ka jauninājums šogad iestādē būs ieviesta un īstenota Džimbas 11 soļu drošības programma bērniem no 5 gadu vecuma, ar mērķi izglītot viņus par personisko drošību attiecībās, iemācīt viņiem prasmes un iemaņas atpazīt nedrošas situācijas saskarsmē ar citiem un to, kā tādās situācijās rīkoties, līdz ar to mazinot vardarbības riskus šo bērnu dzīvē. Džimbas aģents bērniem interaktīvā un viegli saprotamā valodā mācīs par personisko drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem, runās ar bērniem par tēmām, kas ikdienā šķiet neērtas. Arī šogad turpināsim rūpēties par Latvijas dabu, apgūstot Cūkmena detektīvu divu mācību gadu eko programmu bērniem no 5 gadu vecuma.   Ticam, ka ar vecāku atbalstu mēs īstenosim visas ieceres, lai katrs “Pīlādzītis” bērns spēj realizēt savas stiprās puses!

Jaunākās ziņas

Cūkmena vizīte

11. jūnijā pie Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" audzēkņiem bija...

>>

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

1. jūnijs ir pasaules Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Arī...

>>

Dalība mazo novadnieku svētkos

01.06.2024. mazo novadnieku svētkos dziedāja soliste Enija Avina,...

>>